Aktuálně

 

29. 10. 2018

Čína: Nadešel čas se ‚postavit za‘ [čínskou církev], tvrdí zástupci skupin monitorujících náboženskou svobodu

 

 

(25. října 2018, Ruth K’lama / MNN)

 

Čína (MNN) – Čína se možná nakonec odhodlá přepsat Bibli.

 

Bob Fu, zakladatel organizace China Aid monitorující náboženskou svobodu, tento měsíc hovořil o znepokojivé situaci v poslaneckém výboru Sněmovny reprezentantů amerického Kongresu. Hnutí trojí soběstačnosti a Čínská křesťanská rada podle něj připravují pětiletý plán, jak do křesťanství zapracovat prvky propagující základní hodnoty socialismu. Křesťanství by se díky tomu mělo stát ‚čínštějším‘.

 

Připravuje se například zkrácené vydání Starého zákona s úryvky z buddhistických a konfuciánských textů, nový komentář Nového zákona a také doplnění určitých prvků do písní chval.

 

Dr. David Curry, prezident a CEO Open Doors USA, hovoří o snahách církev ovládnout a používá přitom výraz „počínštění“ (sinicization / sinicize). Důvod? Křesťanů jsou miliony a jejich počet stále roste. Komunistická strana Číny se dlouhodobě spoléhá na jednotnou kulturní identitu, kterou považuje za nástroj nezbytný k udržení moci.

 

To znamená, vysvětluje Curry, že na příslušníky Těla Kristova v Číně bude vyvíjen ještě větší tlak než kdy dříve.

 

„Snaží se neregistrovaná křesťanská uskupení úplně vymýtit. V registrovaných společenstvích úřady schvalují obsah kázání a podobně. Neustále přitápějí pod kotlem a církev postupně proměňují na církev ‚čínskou‘, nikoli Ježíšovu. Nebo alespoň mají takovou představu. Co se skutečně stane – jak se to celé vyvine – to teprve (uvidíme).“

 

Další kulturní revoluce?

 

Kampaň vedená v tomto duchu se šíří po celé zemi. Obavy vyvolává také skutečnost, že Si Ťin-pching podporuje nacionalismus a loajalitu vůči komunistické straně podobnými způsoby, které v minulosti předcházely čínské kulturní revoluci.

 

Nový čínský zákon o náboženství, společně s opatřeními usilujícími o ‚počínštění‘ křesťanství znamenají, že „všichni čínští křesťané patrně budou čelit ještě silnějšímu tlaku. [Státní orgány] dosud podzemní církev nepřetržitě monitorovaly; nyní se zdá, že ji chtějí zcela zlikvidovat.“

 

Fu dodává, že již dnes jsou vedoucí 20 000 společenství domácí církve vyzýváni, aby ukončili veškeré aktivity, připojili se ke státem řízené církvi a sami přísahali věrnost komunistické straně.

 

Curryho to nepřekvapuje. „Podobné režimy mají tendenci k podobným krokům. Je důležité, aby církev i nadále spojovala lidi, kteří jsou 100% následovníky Ježíše. Je důležité, aby křesťané nebyli v první řadě občany nějakého pozemského státu. V první řadě musí zůstat občany nebeského království, kteří následují neměnné Boží slovo, řídí se jím a zůstávají v něm.“

 

‚Čínská‘ církev, nebo Tělo Kristovo tvořené Číňany?

 

S přibývajícím počtem společenství, na která tato opatření dopadají, pastoři připojují svůj hlas ke společnému protestu za ukončení státního vměšování a omezování církevních aktivit. Curry s jejich přístupem souhlasí a považuje ho za nezbytný.

 

„Čínská církev musí přestat být pasivní. Musí začít svou víru aktivně začleňovat do svého každodenního života, do každého jeho aspektu. Sem patří i pozvednutí hlasu v případě, že se čínská vláda rozhodne ‚upravit‘ Bibli.“

 

Podobné záměry se postupně stávají realitou a Curry je přesvědčen, že nečinně nesmí přihlížet ani ostatní údy Těla Kristova [po celém světě]. „Mám za to, že se musíme ozvat i my. Musíme se modlit a také šířit povědomí o situaci na mezinárodním úrovni, aby bylo zřejmé, že se o situaci ví.“

 

Konkrétně vybízí k modlitbám za milost, trpělivost a vytrvalou víru pro čínské křesťany. A také za to, aby nepodléhali strachu.

 

Také si nenechávejte zprávy [o dění v Číně] pro sebe. Hovořte o nich s lidmi ve svém okolí.

 

„Ať jsou křesťané kdekoli na světě pronásledováni, je naší povinností povstat a pozvednout svůj hlas.“

 

 

Zdroj: www.mnnonline.org

 

Vaše modlitby


K této zprávě zatím nikdo žádnou modlitbu nepřidal, můžete přidat první.

 

    Text vaší modlitby:


    Poslat e-mailové upozornění v případě zveřejnění aktualizace k této zprávě: 
    Přihlašovací jméno*:     Heslo:  

 

*Přidávat vlastní modlitby mohou pouze registrovaní uživatelé.

 

Související odkazy

 

 

Následující zpráva

 

 

Předchozí zprávy

 

 

TIP: V březnu 2020 vyšla v nakladatelství Stefanos nová kniha.

 

 

Snubní prsten za život

 

Na cele s bojovníky Islámského státu

 

V prosinci 2015 byl na letišti v Chartúmu zadržen tajnou policií český občan Petr Jašek. Následujících čtrnáct měsíců byl vězněn súdánským režimem a v lednu 2017 ho tamní tribunál odsoudil na doživotí za „špionáž a velezradu“, třebaže jeho skutečným „zločinem“ byla prostá snaha pomoci africkým pronásledovaným křesťanům. Co prožíval v obávaném saharském vězení, bylo po dlouhé měsíce předmětem velkých obav a spekulací. V této knize o tom Petr Jašek nyní sám vypravuje…

 

 

Napsali o knize:

 

„Po více než deset let jsem přijímal požehnání ze společné služby s Petrem Jaškem, často v přední linii na obtížných misích. Když jsem četl Petrovy dopisy z vězení, jeho příklad odvážné víry v průběhu věznění (a dokonce i mučení) mě trvale proměnil. Kdykoli na své cestě poslušnosti Božímu vedení narazím na obtíže, vzpomenu si na Petra, neprávem vězněného kvůli Kristu, ale ochotného přijímat hrůzné podmínky jako součást zvláštního Božího pověření. Každý z nás se nakonec musí rozhodnout, zda je ochoten dovolit, aby se naše utrpení stalo svědectvím – pro Krista, k Boží slávě. Začtěte se do příběhu proměňujícího lidský život, a nechť si Pán použije tuto knihu, aby i vás inspirovala k neochvějnému postoji v každé zkoušce.“

— Cole Richards, President, The Voice of the Martyrs, USA

 

Archiv

 


 

Zasílání zpráv e-mailem

 

 

E-mailová adresa:

Heslo:

Postup přihlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou chcete zprávy zasílat, a heslo pro případné pozdější odhlášení. Pokud si žádné nezvolíte, přidělí vám systém heslo náhodné. Klikněte na tlačítko „Přihlásit“.
  • Nejpozději za několik minut obdržíte na uvedenou e-mailovou adresu automaticky vygenerovaný e-mail s názvem ve tvaru „confirm <unikátní kód>“. E-mail bude obsahovat URL adresu ve tvaru „https://webmail.ecn.cz/mailman/confirm/hlas-mucedniku-alert-l/<unikátní kód>“, na kterou kliknete a ocitnete se na WWW stránce nazvané „Potvrď žádosti o přihlášení“. Můžete zde vyplnit své celé jméno (nepovinné) a kliknutím na tlačítko „Přihlášení do konference hlas-mucedniku-alert-l“ je vaše přihlášení k odběru zpráv dokončeno.
  • Na zadanou e-mailovou adresu vám dorazí ještě jeden automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Vítejte v konferenci hlas-mucedniku-alert-l!“, ve kterém naleznete kromě jiného také systémem přidělené heslo, pokud jste si sami žádné nezvolili.

 

Postup odhlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou vám byly zprávy zasílány a zvolené nebo přidělené heslo (v případě odhlašování je heslo povinné). Klikněte na tlačítko „Odhlásit“. Nejpozději za několik minut na vaši adresu dorazí automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Odhlášen z konference "hlas-mucedniku-alert-l"“, který již není zapotřebí nijak potvrzovat, k odhlášení stačí zadání správného jména a hesla do formuláře na této stránce.

 

Přihlášení/odhlášení s využitím WWW rozhraní:

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pro práci s mailinglistem si nevolte žádné heslo, které využíváte v běžném životě k jiným účelům (síťová přihlášení, bankovní certifikáty a podobně). Heslo je přenášeno a zasíláno e-mailem v nešifrované podobě, proto používejte takové heslo, jehož potenciální prozrazení by pro vás neznamenalo žádnou újmu.

  

 

Zasílání zpráv na čtečky elektronických knih

 

Zprávy jsou jednou týdně zasílány také na čtečky Kindle a PocketBook.