Aktuálně

 

01. 12. 2019

Čína: Církev pevně stojí ve víře, navzdory projevům nepřátelství

 

 
Shromáždění křesťanů pod otevřeným nebem (fotografie: www.chinaaid.org)

(Hlas mučedníků Korea)

 

Ještě před několika lety se nad střechami velkých církevních budov v Číně tyčily kříže. Přestože režim příslušná křesťanská společenství oficiálně neuznával, současně projevoval jistou míru shovívavosti. Poté však byla zahájena kampaň s cílem ukončení činnosti všech neregistrovaných náboženských skupin. Mnoho křesťanů bylo zatčeno, mnoho budov zdemolováno a začalo být zřejmé, že skutečnou církev tvoří Boží lid.

 

Když se zástupce korejského Hlasu mučedníků nedávno setkal s jedním křesťanským pastorem v Pekingu, mohl být očitým svědkem věrnosti členů jeho společenství, kteří se k bohoslužbám scházejí v malých skupinkách venku po městě, bez ohledu na počasí. I když je některá skupinka přinucena setkávání ukončit, nesčetné další v pořádání venkovních bohoslužeb pokračují.

 

Jiné čínské společenství používá speciální software pro zabezpečenou komunikaci pro online schůzky v menších skupinkách. Přestože byla jejich modlitebna na základě úředního rozhodnutí uzavřena, díky této alternativě se mohou i nadále setkávat, vzdávat Bohu chválu a společně studovat Bibli. Vytrvalost dnešní církve je hmatatelným důkazem, že mnozí Kristovi následovníci v nesvobodných zemích po celém světě stále naplňují neochvějné Boží zaslíbení: „…zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou“ (Matouš 16,18).

 

Vzdejte Bohu chválu za jeho neochvějnou přítomnost a sílu, kterou obdařuje svou církev, aby dokázala překonat současné těžkosti. Poděkujte i za inovativní metody včetně nových technologií, které křesťané využívají ve snaze dodržovat napomenutí, aby nezanedbávali společná shromáždění (Židům 10,25). Modlete se za členy všech společenství postižených uzavíráním budov, aby se mohli i nadále navzájem povzbuzovat a růst ve víře.

 

Zdroj: www.vomcanada.com

 

Vaše modlitby


K této zprávě zatím nikdo žádnou modlitbu nepřidal, můžete přidat první.

 

    Text vaší modlitby:


    Poslat e-mailové upozornění v případě zveřejnění aktualizace k této zprávě: 
    Přihlašovací jméno*:     Heslo:  

 

*Přidávat vlastní modlitby mohou pouze registrovaní uživatelé.

 

Související odkazy

 

 

Následující zpráva

 

 

Předchozí zprávy

 

 

TIP: V březnu 2020 vyšla v nakladatelství Stefanos nová kniha.

 

 

Snubní prsten za život

 

Na cele s bojovníky Islámského státu

 

V prosinci 2015 byl na letišti v Chartúmu zadržen tajnou policií český občan Petr Jašek. Následujících čtrnáct měsíců byl vězněn súdánským režimem a v lednu 2017 ho tamní tribunál odsoudil na doživotí za „špionáž a velezradu“, třebaže jeho skutečným „zločinem“ byla prostá snaha pomoci africkým pronásledovaným křesťanům. Co prožíval v obávaném saharském vězení, bylo po dlouhé měsíce předmětem velkých obav a spekulací. V této knize o tom Petr Jašek nyní sám vypravuje…

 

 

Napsali o knize:

 

„Po více než deset let jsem přijímal požehnání ze společné služby s Petrem Jaškem, často v přední linii na obtížných misích. Když jsem četl Petrovy dopisy z vězení, jeho příklad odvážné víry v průběhu věznění (a dokonce i mučení) mě trvale proměnil. Kdykoli na své cestě poslušnosti Božímu vedení narazím na obtíže, vzpomenu si na Petra, neprávem vězněného kvůli Kristu, ale ochotného přijímat hrůzné podmínky jako součást zvláštního Božího pověření. Každý z nás se nakonec musí rozhodnout, zda je ochoten dovolit, aby se naše utrpení stalo svědectvím – pro Krista, k Boží slávě. Začtěte se do příběhu proměňujícího lidský život, a nechť si Pán použije tuto knihu, aby i vás inspirovala k neochvějnému postoji v každé zkoušce.“

— Cole Richards, President, The Voice of the Martyrs, USA

 

Archiv

 


 

Zasílání zpráv e-mailem

 

 

E-mailová adresa:

Heslo:

Postup přihlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou chcete zprávy zasílat, a heslo pro případné pozdější odhlášení. Pokud si žádné nezvolíte, přidělí vám systém heslo náhodné. Klikněte na tlačítko „Přihlásit“.
  • Nejpozději za několik minut obdržíte na uvedenou e-mailovou adresu automaticky vygenerovaný e-mail s názvem ve tvaru „confirm <unikátní kód>“. E-mail bude obsahovat URL adresu ve tvaru „https://webmail.ecn.cz/mailman/confirm/hlas-mucedniku-alert-l/<unikátní kód>“, na kterou kliknete a ocitnete se na WWW stránce nazvané „Potvrď žádosti o přihlášení“. Můžete zde vyplnit své celé jméno (nepovinné) a kliknutím na tlačítko „Přihlášení do konference hlas-mucedniku-alert-l“ je vaše přihlášení k odběru zpráv dokončeno.
  • Na zadanou e-mailovou adresu vám dorazí ještě jeden automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Vítejte v konferenci hlas-mucedniku-alert-l!“, ve kterém naleznete kromě jiného také systémem přidělené heslo, pokud jste si sami žádné nezvolili.

 

Postup odhlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou vám byly zprávy zasílány a zvolené nebo přidělené heslo (v případě odhlašování je heslo povinné). Klikněte na tlačítko „Odhlásit“. Nejpozději za několik minut na vaši adresu dorazí automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Odhlášen z konference "hlas-mucedniku-alert-l"“, který již není zapotřebí nijak potvrzovat, k odhlášení stačí zadání správného jména a hesla do formuláře na této stránce.

 

Přihlášení/odhlášení s využitím WWW rozhraní:

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pro práci s mailinglistem si nevolte žádné heslo, které využíváte v běžném životě k jiným účelům (síťová přihlášení, bankovní certifikáty a podobně). Heslo je přenášeno a zasíláno e-mailem v nešifrované podobě, proto používejte takové heslo, jehož potenciální prozrazení by pro vás neznamenalo žádnou újmu.

  

 

Zasílání zpráv na čtečky elektronických knih

 

Zprávy jsou jednou týdně zasílány také na čtečky Kindle a PocketBook.