Aktuálně

 

01. 12. 2019

Čína: Církev pevně stojí ve víře, navzdory projevům nepřátelství

 

 
Shromáždění křesťanů pod otevřeným nebem (fotografie: www.chinaaid.org)

(Hlas mučedníků Korea)

 

Ještě před několika lety se nad střechami velkých církevních budov v Číně tyčily kříže. Přestože režim příslušná křesťanská společenství oficiálně neuznával, současně projevoval jistou míru shovívavosti. Poté však byla zahájena kampaň s cílem ukončení činnosti všech neregistrovaných náboženských skupin. Mnoho křesťanů bylo zatčeno, mnoho budov zdemolováno a začalo být zřejmé, že skutečnou církev tvoří Boží lid.

 

Když se zástupce korejského Hlasu mučedníků nedávno setkal s jedním křesťanským pastorem v Pekingu, mohl být očitým svědkem věrnosti členů jeho společenství, kteří se k bohoslužbám scházejí v malých skupinkách venku po městě, bez ohledu na počasí. I když je některá skupinka přinucena setkávání ukončit, nesčetné další v pořádání venkovních bohoslužeb pokračují.

 

Jiné čínské společenství používá speciální zabezpečený software, který jeho členům umožňuje v menších skupinkách komunikovat online. Přestože byla jejich modlitebna na základě úředního rozhodnutí uzavřena, díky této alternativě se mohou i nadále setkávat, vzdávat Bohu chválu a společně studovat Bibli. Vytrvalost dnešní církve je hmatatelným důkazem, že mnozí Kristovi následovníci v nesvobodných zemích po celém světě stále naplňují neochvějné Boží zaslíbení: „…zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou“ (Matouš 16,18).

 

Vzdejte Bohu chválu za jeho neochvějnou přítomnost a sílu, kterou obdařuje svou církev, aby dokázala překonat současné těžkosti. Poděkujte i za inovativní metody včetně nových technologií, které křesťané využívají ve snaze dodržovat napomenutí, aby nezanedbávali společná shromáždění (Židům 10,25). Modlete se za členy všech společenství postižených uzavíráním budov, aby se mohli i nadále navzájem povzbuzovat a růst ve víře.

 

Zdroj: www.vomcanada.com

 

Vaše modlitby


K této zprávě zatím nikdo žádnou modlitbu nepřidal, můžete přidat první.

 

    Text vaší modlitby:


    Poslat e-mailové upozornění v případě zveřejnění aktualizace k této zprávě: 
    Přihlašovací jméno*:     Heslo:  

 

*Přidávat vlastní modlitby mohou pouze registrovaní uživatelé.

 

Související odkazy

 

 

Následující zpráva

 

 

Předchozí zprávy

 

 

TIP: V březnu 2020 vyšla v nakladatelství Stefanos nová kniha.

 

 

Snubní prsten za život

 

Na cele s bojovníky Islámského státu

 

V prosinci 2015 byl na letišti v Chartúmu zadržen tajnou policií český občan Petr Jašek. Následujících čtrnáct měsíců byl vězněn súdánským režimem a v lednu 2017 ho tamní tribunál odsoudil na doživotí za „špionáž a velezradu“, třebaže jeho skutečným „zločinem“ byla prostá snaha pomoci africkým pronásledovaným křesťanům. Co prožíval v obávaném saharském vězení, bylo po dlouhé měsíce předmětem velkých obav a spekulací. V této knize o tom Petr Jašek nyní sám vypravuje…

 

 

Napsali o knize:

 

„Jedním dechem jsem přečetl tuto knihu, která v dnešní rozdělené společnosti ukazuje cestu, jak je možné zvítězit nad brutalitou a nenávistí. Z tohoto dramatického vyprávění jsem pochopil, že je to skrytá, obrovská síla hluboké víry, lásky a odpuštění. Děkuji bratru Petrovi za svědectví, že se stal nejen hlasem mučedníků, ale i výkřikem, který čeká na naši odpověď.“

— Leoš Ryška, SDB, ředitel TV Noe

 

Archiv

 


 

Zasílání zpráv e-mailem

 

 

E-mailová adresa:

Heslo:

Postup přihlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou chcete zprávy zasílat, a heslo pro případné pozdější odhlášení. Pokud si žádné nezvolíte, přidělí vám systém heslo náhodné. Klikněte na tlačítko „Přihlásit“.
  • Nejpozději za několik minut obdržíte na uvedenou e-mailovou adresu automaticky vygenerovaný e-mail s názvem ve tvaru „confirm <unikátní kód>“. E-mail bude obsahovat URL adresu ve tvaru „https://webmail.ecn.cz/mailman/confirm/hlas-mucedniku-alert-l/<unikátní kód>“, na kterou kliknete a ocitnete se na WWW stránce nazvané „Potvrď žádosti o přihlášení“. Můžete zde vyplnit své celé jméno (nepovinné) a kliknutím na tlačítko „Přihlášení do konference hlas-mucedniku-alert-l“ je vaše přihlášení k odběru zpráv dokončeno.
  • Na zadanou e-mailovou adresu vám dorazí ještě jeden automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Vítejte v konferenci hlas-mucedniku-alert-l!“, ve kterém naleznete kromě jiného také systémem přidělené heslo, pokud jste si sami žádné nezvolili.

 

Postup odhlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou vám byly zprávy zasílány a zvolené nebo přidělené heslo (v případě odhlašování je heslo povinné). Klikněte na tlačítko „Odhlásit“. Nejpozději za několik minut na vaši adresu dorazí automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Odhlášen z konference "hlas-mucedniku-alert-l"“, který již není zapotřebí nijak potvrzovat, k odhlášení stačí zadání správného jména a hesla do formuláře na této stránce.

 

Přihlášení/odhlášení s využitím WWW rozhraní:

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pro práci s mailinglistem si nevolte žádné heslo, které využíváte v běžném životě k jiným účelům (síťová přihlášení, bankovní certifikáty a podobně). Heslo je přenášeno a zasíláno e-mailem v nešifrované podobě, proto používejte takové heslo, jehož potenciální prozrazení by pro vás neznamenalo žádnou újmu.

  

 

Zasílání zpráv na čtečky elektronických knih

 

Zprávy jsou jednou týdně zasílány také na čtečky Kindle a PocketBook.