Aktuálně

 

20. 12. 2019

Indie: Náboženská svoboda v ohrožení

 

 
Kostel v Indii. (Ilustrační fotografie: Unsplash / Paul Silvan)

(Mission Network News, USCIRF, AsiaNews, Jagranjosh)

 

Zatímco radikální hinduismus v Indii postupně získává vliv na úrovni místních samospráv, spolkových států i celé federace, současně s tímto trendem sílí také obavy o náboženskou svobodu. Přestože je Indie oficiálně nejlidnatější sekulárně demokratickou zemí na světě, hinduistický nacionalismus si udržuje silnou pozici. Nové zákony a opatření ještě více posilují existující problémy.

 

Nejméně v deseti spolkových státech platí zákony omezující náboženské konverze. Návrh nového zákona v Uttarpradéši, představený 22. listopadu, ukládá každému zájemci o formální konverzi povinnost informovat o svém záměru příslušný soud s měsičním předstihem (a přiložit čestné prohlášení, že se jedná o jeho svobodné rozhodnutí). Každému, kdo bude shledán vinným z pokusu o vyvíjení nátlaku na něčí obrácení, hrozí až sedm let odnětí svobody. Za účelové konverze kvůli uzavření sňatku hrozí podobné postihy, případně může být manželství anulováno. Obvinění z vynucených konverzí jsou často zneužívána proti křesťanům v celé řadě spolkových států. Autoři těchto obvinění nedisponují žádnými důkazy, pouze se snaží křesťanům komplikovat život a zastavit šíření evangelia.

 

12. prosince schválil indický parlament nový zákon o státním občanství, který mimo jiné obsahuje určitá omezení v oblasti náboženství. Podle zprávy Komise Spojených států pro mezinárodní náboženskou svobodu (USCIRF) v důsledku tohoto zákona zůstalo 1,9 milionu obyvatel státu Ásam bez občanství, protože se jedná o muslimy. V zákoně je výslovně uvedeno, že lidé, kteří do Indie přicházejí ze sousedních zemí, jako jsou Pákistán nebo Bangladéš, se mohou stát indickými občany jen za předpokladu, že se jedná o hinduisty, sikhy nebo křesťany. Pro muslimy neexistují žádné výjimky.

 

Legislativní úprava vyvolala masové protesty po celé Indii, v rámci kterých řadoví obyvatelé vyjadřují svůj nesouhlas s postupem vlády. Někteří protestují proti vyloučení příslušníků určitých náboženských skupin, jiní nesouhlasí s nárůstem přistěhovalectví. Obavy se šíří i v zahraničí, objevují se dokonce výzvy k zavedení sankcí, pokud Indie nezajistí rovnoprávný přístup pro všechny.

 

Indičtí křesťané by na první pohled mohli vnímat tento vývoj pozitivně, neboť křesťanství má status povoleného náboženství. Todd Nettleton z amerického Hlasu mučedníků však upozorňuje, že tolerance nehinduistických náboženství může znamenat jen snahu o vylepšení image, konkrétně snahu přesvědčit veřejnost, že cílem opatření není zákaz všech světonázorů s výjimkou hinduistického nacionalismu. Nezodpovězená zůstává také otázka, zda v budoucnu nebudou zavedeny novelizace, které množinu povolených skupin omezí. Křesťané po celém světě jsou vyzýváni k modlitbám a aktivnímu oslovování politiků, neboť svoboda náboženství je základním kamenem demokratické společnosti. Rozhodování o udělení občanství pouze na základě vyznání degraduje samotný koncept ‚svobody vyznání a náboženského přesvědčení‘.

 

Více informací o Indii a odkazy na starší zprávy o případech pronásledování naleznete na stránce India Country Report.

 

Pamatujte na modlitbách na indické křesťany, na které vyvíjejí stále větší nátlak hinduističtí nacionalisté, snaží se omezovat jejich svobodu a nepravdivě je obviňují. Modlete se, aby se křesťané nenechali ochromit strachem, ale i nadále šířili zvěst o Ježíšově lásce a tak naplňovali Velké poslání. Kéž příslušníci všech skupin, včetně vedoucích představitelů země, usilují o vyřešení vzájemných sporů ohleduplně a s úctou, aby v zemi zavládla harmonie a pokoj.

 

Zdroj: www.vomcanada.com

 

Vaše modlitby


K této zprávě zatím nikdo žádnou modlitbu nepřidal, můžete přidat první.

 

    Text vaší modlitby:


    Poslat e-mailové upozornění v případě zveřejnění aktualizace k této zprávě: 
    Přihlašovací jméno*:     Heslo:  

 

*Přidávat vlastní modlitby mohou pouze registrovaní uživatelé.

 

Související odkazy

 

 

Následující zpráva

 

 

Předchozí zprávy

 

 

TIP: V březnu 2020 vyšla v nakladatelství Stefanos nová kniha.

 

 

Snubní prsten za život

 

Na cele s bojovníky Islámského státu

 

V prosinci 2015 byl na letišti v Chartúmu zadržen tajnou policií český občan Petr Jašek. Následujících čtrnáct měsíců byl vězněn súdánským režimem a v lednu 2017 ho tamní tribunál odsoudil na doživotí za „špionáž a velezradu“, třebaže jeho skutečným „zločinem“ byla prostá snaha pomoci africkým pronásledovaným křesťanům. Co prožíval v obávaném saharském vězení, bylo po dlouhé měsíce předmětem velkých obav a spekulací. V této knize o tom Petr Jašek nyní sám vypravuje…

 

 

Napsali o knize:

 

“Když jsem pročítal tuto knihu, vybavily se mi vzpomínky na těžkou dobu, kdy Petr zmizel a my jsme neměli žádné zprávy o tom, co se mu stalo. Ale také jsem vzpomínal na to, jak se náš sbor semkl na modlitbách a v půstu. Navzdory nejistotě a strachu Bůh znovu a znovu naplňoval naše srdce pokojem a vírou, že se Petr vrátí domů. A když se vrátil, žasl jsem, koho vidím. Žádný zlomený člověk, jak mnozí předpokládali, ale vyzrálý muž, plný víry, radosti, vděčnosti a lásky k Ježíši. Jako se zlato přepaluje ohněm, tak i oheň utrpení přepálil Petra v hlubokého, vroucího a odvážného Božího služebníka. Věřím, že Bůh stejně jako Petra neopustí ani nikoho z nás. Ať procházíme čímkoli, dá nám sílu, anebo nás vezme do náruče a přenese na bezpečnou půdu. Díky Bohu za Jeho věrnost, pomoc a milost. Díky, že zlo obrací v dobro, díky, že z Jeho rukou nás nikdo a nic nevytrhne. A díky za všechny, kteří mohli skrze Petra poznat a přijmout Krista.“

— Daniel Kaleta, kazatel Církve bratrské

 

Archiv

 


 

Zasílání zpráv e-mailem

 

 

E-mailová adresa:

Heslo:

Postup přihlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou chcete zprávy zasílat, a heslo pro případné pozdější odhlášení. Pokud si žádné nezvolíte, přidělí vám systém heslo náhodné. Klikněte na tlačítko „Přihlásit“.
  • Nejpozději za několik minut obdržíte na uvedenou e-mailovou adresu automaticky vygenerovaný e-mail s názvem ve tvaru „confirm <unikátní kód>“. E-mail bude obsahovat URL adresu ve tvaru „https://webmail.ecn.cz/mailman/confirm/hlas-mucedniku-alert-l/<unikátní kód>“, na kterou kliknete a ocitnete se na WWW stránce nazvané „Potvrď žádosti o přihlášení“. Můžete zde vyplnit své celé jméno (nepovinné) a kliknutím na tlačítko „Přihlášení do konference hlas-mucedniku-alert-l“ je vaše přihlášení k odběru zpráv dokončeno.
  • Na zadanou e-mailovou adresu vám dorazí ještě jeden automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Vítejte v konferenci hlas-mucedniku-alert-l!“, ve kterém naleznete kromě jiného také systémem přidělené heslo, pokud jste si sami žádné nezvolili.

 

Postup odhlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou vám byly zprávy zasílány a zvolené nebo přidělené heslo (v případě odhlašování je heslo povinné). Klikněte na tlačítko „Odhlásit“. Nejpozději za několik minut na vaši adresu dorazí automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Odhlášen z konference "hlas-mucedniku-alert-l"“, který již není zapotřebí nijak potvrzovat, k odhlášení stačí zadání správného jména a hesla do formuláře na této stránce.

 

Přihlášení/odhlášení s využitím WWW rozhraní:

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pro práci s mailinglistem si nevolte žádné heslo, které využíváte v běžném životě k jiným účelům (síťová přihlášení, bankovní certifikáty a podobně). Heslo je přenášeno a zasíláno e-mailem v nešifrované podobě, proto používejte takové heslo, jehož potenciální prozrazení by pro vás neznamenalo žádnou újmu.

  

 

Zasílání zpráv na čtečky elektronických knih

 

Zprávy jsou jednou týdně zasílány také na čtečky Kindle a PocketBook.