Aktuálně

 

22. 12. 2019

Uzbekistán: Překážky při registraci křesťanských společenství

 

 
Připojte se na modlitbách k uzbeckým věřícím, kteří v podobných situacích hledají u Boha moudrost.

(Forum 18)

 

Několika málo náboženským skupinám v Uzbekistánu se koncem roku 2019 podařilo získat registraci, která je zapotřebí k legálnímu fungování. Mnohá další společenství se však stále potýkají s celou řadou překážek, které registraci brání.

 

Křesťané jsou přitom jen jednou z podobně postižených komunit, podobným problémům čelí i další skupiny. Úředníci běžně požadují úplatek nebo možnost využívat žadatelův pozemek pro vlastní potřebu, jindy je žádost rovnou zamítnuta. Některé skupiny proto o registraci ani nežádají, protože se domnívají, že by byla stejně zamítnuta.

 

Většinu obyvatel Uzbekistánu tvoří sunnitští muslimové a mezi příslušníky jednotlivých náboženských skupin často dochází ke konfliktům. Poté co byla v Buchaře uzavřena šíitská mešita, policisté naléhali na věřící, aby stáhli petici za její opětovné otevření. Několik římskokatolických farností stále marně čeká na schválení registrace. Žádosti podané několika dalšími skupinami, například Svědky Jehovovými, byly rovnou zamítnuty.

 

Sboru Protestantské církve v Taškentu byla registrace odepřena proto, že podle úředníků nemají žádnou platnou oficiální adresu. Členové si však v současné době nemohou dovolit koupit vlastní budovu (jedná se o malé společenství) a sbory s vlastní modlitebnou jim nemohou pomoci, protože na konkrétní adrese může být zaregistrována jen jedna náboženská organizace. Bez platné registrace musí křesťané každé shromáždění předem nahlašovat na příslušném úřadě, včetně setkání v soukromém domě nebo bytě některého z členů.

 

Zástupci společenství v Gulistánu působící pod hlavičkou Baptistické unie podali žádost o registraci koncem září. Obdrželi vyrozumění, že potřebují potvrzení z katastru. Potvrzení z katastru dodnes neobdrželi. Kromě toho si mají sehnat doporučení předsedy místního [náboženského] výboru. Tento úředník však klade stále a další další požadavky, například předložení seznamu obsahujícího jména a čísla pasů všech členů.

 

Více informací o četných problémech, se kterými se křesťanská společenství v Uzbekistánu potýkají, naleznete na stránce Uzbekistan Country Report.

 

Modlete se, aby Bůh mocně jednal v srdcích a myslích vedoucích představitelů země, aby si uvědomili důležitost respektování práv všech občanů. Modlete se také za odstranění dosavadních překážek, aby tato společenství mohla pokračovat ve službě lidem v okolí. Kéž Duch svatý slouží jako Prostředník mezi křesťany a místními úředníky při jednáních o registraci, aby mohlo být evangelium i nadále zvěstováno po celé zemi.

 

Zdroj: www.vomcanada.com

 

Vaše modlitby


Jarmila H., UK (23.12.2019 14:25:49)
Modlím se za všechny věřící bratry a sestry v Uzbekistánu, aby se svobodně mohli scházet a aby byly odstraněny všechny překážky v duchu, které tomu brání. Pane, požehnej jim mocně. Amen

 

    Text vaší modlitby:


    Poslat e-mailové upozornění v případě zveřejnění aktualizace k této zprávě: 
    Přihlašovací jméno*:     Heslo:  

 

*Přidávat vlastní modlitby mohou pouze registrovaní uživatelé.

 

Související odkazy

 

 

Následující zpráva

 

 

Předchozí zprávy

 

 

TIP: V březnu 2020 vyšla v nakladatelství Stefanos nová kniha.

 

 

Snubní prsten za život

 

Na cele s bojovníky Islámského státu

 

V prosinci 2015 byl na letišti v Chartúmu zadržen tajnou policií český občan Petr Jašek. Následujících čtrnáct měsíců byl vězněn súdánským režimem a v lednu 2017 ho tamní tribunál odsoudil na doživotí za „špionáž a velezradu“, třebaže jeho skutečným „zločinem“ byla prostá snaha pomoci africkým pronásledovaným křesťanům. Co prožíval v obávaném saharském vězení, bylo po dlouhé měsíce předmětem velkých obav a spekulací. V této knize o tom Petr Jašek nyní sám vypravuje…

 

 

Napsali o knize:

 

„Příběh Petra Jaška, který pomáhal pronásledovaným křesťanům v Súdánu a sám se stal pronásledovaným, otřásl celým světem. Mnozí se za jeho vysvobození modlili a půl milionu lidí podpisem petice za jeho propuštění, organizováním modlitebních shromáždění, či demonstrací svojí troškou přispěli k tlaku na súdánského prezidenta, který mu nakonec udělil milost. Avšak tento příběh není jen svědectvím o kruté realitě pronásledování křesťanů, o velikosti lidské sounáležitosti, či téměř zázračném vysvobození. Je především hlubokým svědectvím víry, cesty člověka, který čelil obrovské nespravedlnosti a nelidskému mučení, ale ve všem tom utrpení si uchoval neochvějnou víru, že Pán nad ním bdí, a že i tam v hloubi krutého súdánského vězení si ho Bůh může použít pro velké věci.“

— Miriam Kuzárová, Campaigns Director, CitizenGO, Slovensko

 

Archiv

 


 

Zasílání zpráv e-mailem

 

 

E-mailová adresa:

Heslo:

Postup přihlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou chcete zprávy zasílat, a heslo pro případné pozdější odhlášení. Pokud si žádné nezvolíte, přidělí vám systém heslo náhodné. Klikněte na tlačítko „Přihlásit“.
  • Nejpozději za několik minut obdržíte na uvedenou e-mailovou adresu automaticky vygenerovaný e-mail s názvem ve tvaru „confirm <unikátní kód>“. E-mail bude obsahovat URL adresu ve tvaru „https://webmail.ecn.cz/mailman/confirm/hlas-mucedniku-alert-l/<unikátní kód>“, na kterou kliknete a ocitnete se na WWW stránce nazvané „Potvrď žádosti o přihlášení“. Můžete zde vyplnit své celé jméno (nepovinné) a kliknutím na tlačítko „Přihlášení do konference hlas-mucedniku-alert-l“ je vaše přihlášení k odběru zpráv dokončeno.
  • Na zadanou e-mailovou adresu vám dorazí ještě jeden automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Vítejte v konferenci hlas-mucedniku-alert-l!“, ve kterém naleznete kromě jiného také systémem přidělené heslo, pokud jste si sami žádné nezvolili.

 

Postup odhlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou vám byly zprávy zasílány a zvolené nebo přidělené heslo (v případě odhlašování je heslo povinné). Klikněte na tlačítko „Odhlásit“. Nejpozději za několik minut na vaši adresu dorazí automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Odhlášen z konference "hlas-mucedniku-alert-l"“, který již není zapotřebí nijak potvrzovat, k odhlášení stačí zadání správného jména a hesla do formuláře na této stránce.

 

Přihlášení/odhlášení s využitím WWW rozhraní:

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pro práci s mailinglistem si nevolte žádné heslo, které využíváte v běžném životě k jiným účelům (síťová přihlášení, bankovní certifikáty a podobně). Heslo je přenášeno a zasíláno e-mailem v nešifrované podobě, proto používejte takové heslo, jehož potenciální prozrazení by pro vás neznamenalo žádnou újmu.

  

 

Zasílání zpráv na čtečky elektronických knih

 

Zprávy jsou jednou týdně zasílány také na čtečky Kindle a PocketBook.