Aktuálně

 

28. 05. 2020

Afghánistán: Bůh jedná uprostřed utrpení

 

 

(Mission Network News, Hlas mučedníků Austrálie)

 

Zatímco je Afghánistán stále sužován vážnými problémy politického rázu, pro místní občany to znamená četné komplikace v každodenním životě. K tomu ještě přičtěme skutečnost, že zvěstování evangelia je v této zemi nelegální a může mít pro křesťany vážné následky. Kristovi následovníci se tak musejí potýkat s dodatečnými problémy, které se týkají jenom jich, včetně chybějící svobody k účasti na veřejných bohoslužbách. Navzdory všem obtížím Bůh v Afghánistánu stále jedná.

 

Podle pracovníka Hlasu mučedníků, který v této zemi působí, se místní křesťané scházejí v soukromých domech a bytech ve stovkách malých skupinek ke společnému studiu Bible formou vyprávění příběhů. Tyto skupinky jsou obzvlášť efektivní v oslovování žen, které většinou musejí zůstávat doma. Užitečným nástrojem pro zvěstování evangelia se ukázaly být také sociální sítě.

 

Zatímco se mnozí Afghánci obracejí ke Kristu, stále je zapotřebí vykonat mnoho práce. Celá řada etnických a jazykových skupin nemá k dispozici překlad Bible do svého rodného jazyka, a opozice vůči křesťanství v těchto komunitách i nadále zůstává silná.

 

Více informací o potížích, se kterými se křesťané v Afghánistánu potýkají, naleznete na stránce Afghanistan Country Report.

 

Vzdejte Bohu chválu za úžasné dílo, které po celém Afghánistánu koná; děkujte za všechny místní obyvatele, kteří přicházejí k víře v Ježíše Krista a přijímají jeho dar spasení! Kéž toto dílo i nadále roste a vzkvétá a nese hojné ovoce a Boží království se nepřestává šířit. Modlete se za nové příležitosti ke službě, zejména v oblasti překladů Bible a dalších forem zvěstování evangelia v oblastech, kde s ním lidé dosud nejsou obeznámeni. Vyprošujte Boží ochranu a požehnání místním věřícím, kteří touží hovořit s lidmi ve svém okolí o své naději v Kristu.

 

Zdroj: www.vomcanada.com

 

Vaše modlitby


K této zprávě zatím nikdo žádnou modlitbu nepřidal, můžete přidat první.

 

    Text vaší modlitby:


    Poslat e-mailové upozornění v případě zveřejnění aktualizace k této zprávě: 
    Přihlašovací jméno*:     Heslo:  

 

*Přidávat vlastní modlitby mohou pouze registrovaní uživatelé.

 

Související odkazy

 

 

Následující zpráva

 

 

Předchozí zprávy

 

 

TIP: V březnu 2020 vyšla v nakladatelství Stefanos nová kniha.

 

 

Snubní prsten za život

 

Na cele s bojovníky Islámského státu

 

V prosinci 2015 byl na letišti v Chartúmu zadržen tajnou policií český občan Petr Jašek. Následujících čtrnáct měsíců byl vězněn súdánským režimem a v lednu 2017 ho tamní tribunál odsoudil na doživotí za „špionáž a velezradu“, třebaže jeho skutečným „zločinem“ byla prostá snaha pomoci africkým pronásledovaným křesťanům. Co prožíval v obávaném saharském vězení, bylo po dlouhé měsíce předmětem velkých obav a spekulací. V této knize o tom Petr Jašek nyní sám vypravuje…

 

 

Napsali o knize:

 

„Po více než deset let jsem přijímal požehnání ze společné služby s Petrem Jaškem, často v přední linii na obtížných misích. Když jsem četl Petrovy dopisy z vězení, jeho příklad odvážné víry v průběhu věznění (a dokonce i mučení) mě trvale proměnil. Kdykoli na své cestě poslušnosti Božímu vedení narazím na obtíže, vzpomenu si na Petra, neprávem vězněného kvůli Kristu, ale ochotného přijímat hrůzné podmínky jako součást zvláštního Božího pověření. Každý z nás se nakonec musí rozhodnout, zda je ochoten dovolit, aby se naše utrpení stalo svědectvím – pro Krista, k Boží slávě. Začtěte se do příběhu proměňujícího lidský život, a nechť si Pán použije tuto knihu, aby i vás inspirovala k neochvějnému postoji v každé zkoušce.“

— Cole Richards, President, The Voice of the Martyrs, USA

 

Archiv

 


 

Zasílání zpráv e-mailem

 

 

E-mailová adresa:

Heslo:

Postup přihlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou chcete zprávy zasílat, a heslo pro případné pozdější odhlášení. Pokud si žádné nezvolíte, přidělí vám systém heslo náhodné. Klikněte na tlačítko „Přihlásit“.
  • Nejpozději za několik minut obdržíte na uvedenou e-mailovou adresu automaticky vygenerovaný e-mail s názvem ve tvaru „confirm <unikátní kód>“. E-mail bude obsahovat URL adresu ve tvaru „https://webmail.ecn.cz/mailman/confirm/hlas-mucedniku-alert-l/<unikátní kód>“, na kterou kliknete a ocitnete se na WWW stránce nazvané „Potvrď žádosti o přihlášení“. Můžete zde vyplnit své celé jméno (nepovinné) a kliknutím na tlačítko „Přihlášení do konference hlas-mucedniku-alert-l“ je vaše přihlášení k odběru zpráv dokončeno.
  • Na zadanou e-mailovou adresu vám dorazí ještě jeden automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Vítejte v konferenci hlas-mucedniku-alert-l!“, ve kterém naleznete kromě jiného také systémem přidělené heslo, pokud jste si sami žádné nezvolili.

 

Postup odhlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou vám byly zprávy zasílány a zvolené nebo přidělené heslo (v případě odhlašování je heslo povinné). Klikněte na tlačítko „Odhlásit“. Nejpozději za několik minut na vaši adresu dorazí automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Odhlášen z konference "hlas-mucedniku-alert-l"“, který již není zapotřebí nijak potvrzovat, k odhlášení stačí zadání správného jména a hesla do formuláře na této stránce.

 

Přihlášení/odhlášení s využitím WWW rozhraní:

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pro práci s mailinglistem si nevolte žádné heslo, které využíváte v běžném životě k jiným účelům (síťová přihlášení, bankovní certifikáty a podobně). Heslo je přenášeno a zasíláno e-mailem v nešifrované podobě, proto používejte takové heslo, jehož potenciální prozrazení by pro vás neznamenalo žádnou újmu.

  

 

Zasílání zpráv na čtečky elektronických knih

 

Zprávy jsou jednou týdně zasílány také na čtečky Kindle a PocketBook.