Aktuálně

 

18. 07. 2020

Írán: Sedm křesťanů odsouzeno

 

 
Zleva doprava: Púrija Pejma, Fatemeh Tálebí, Marjam Faláhí, Sam Chosráví, Habíb Hejdárí, Sasan Chosráví, Mardžan Faláhí (Fotografie: Article 18)

(Iran Human Rights Monitor, Middle East Concern, Article18, Mission Network News, Morning Star News)

 

Sedm íránských konvertitů ke křesťanství bylo 21. června odsouzeno za „šíření protistátní propagandy“. Rozsudek vycházel z několika důkazů – přechovávání křesťanských knih a symbolů, organizování setkání domácí církve a kontakty s íránskými „evangelisty“ v zahraničí.

 

Udělené tresty byly různé. Bratrům Samovi a Sásanovi Chosráviovým byl vyměřen rok odnětí svobody a dva roky ve vyhnanství, navíc nesmějí pokračovat v humanitární práci. Habíb Hejdárí byl rovněž odsouzen k ročnímu vězení, ale k ničemu dalšímu. Púrija Pejma dostala 91 dní, což je spodní limit pro záznam do trestního rejstříku. Manželky Sama a Sásana, Marjam a Mardžan, musejí uhradit pokutu ve výši tří až čtyřměsíční průměrné mzdy. Marjam také již nikdy nesmí pracovat v žádné státní institici – což pro ni po dvaceti letech služby v místní nemocnici znamená vážný problem. Pokutu musí zaplatit i Púrijova manželka Fatemeh.

 

Naštěstí nebyly dosud uplatněny nejnovější změny v íránském trestním řádu. Lidé, kteří jsou podle nové právní úpravy shledáni vinnými z „propagandy namířené proti islámskému režimu“ nebo „deviantní psychologické manipulace“ mohou být označeni za „členy sekty“. Tento status pak může znamenat delší tresty odnětí svobody, vyšší pokuty i trest smrti. Kromě toho se nová ustanovení vztahují i na duchovní službu na internetu a virtuální shromáždění.

 

Nové znění zákona záměrně používá méně náboženské termíny, aby tolik nepobuřovaly mezinárodní komunitu. Více informací o pronásledování křesťanů v Íránu naleznete na stránce Iran Country Report.

 

Pamatujte na těchto sedm křesťanů ve svých modlitbách, zatímco se musí vyrovnat s problémy, které pro ně rozsudky znamenají, včetně bolestivého odloučení od svých nejbližších a ostatních křesťanů. Modlete se, ať se jich zastane Duch svatý, zatímco předkládají soudcům svá odvolání. Proste, aby také jednal v srdcích úředníků i soudců. Přimlouvejte se rovněž za mnoho dalších Kristových následovníků, kteří si odpykávají trest odnětí svobody nebo kvůli své víře žijí ve vyhnanství. Kéž jejich životy slouží jako svědectví o Kristu, ať se nacházejí kdekoli – a kéž je neopouští jistota, že Bůh bude vždy s nimi.

 

Zdroj: www.vomcanada.com

 

Vaše modlitby


K této zprávě zatím nikdo žádnou modlitbu nepřidal, můžete přidat první.

 

    Text vaší modlitby:


    Poslat e-mailové upozornění v případě zveřejnění aktualizace k této zprávě: 
    Přihlašovací jméno*:     Heslo:  

 

*Přidávat vlastní modlitby mohou pouze registrovaní uživatelé.

 

Související odkazy

 

 

Následující zpráva

 

 

Předchozí zprávy

 

 

TIP: V březnu 2020 vyšla v nakladatelství Stefanos nová kniha.

 

 

Snubní prsten za život

 

Na cele s bojovníky Islámského státu

 

V prosinci 2015 byl na letišti v Chartúmu zadržen tajnou policií český občan Petr Jašek. Následujících čtrnáct měsíců byl vězněn súdánským režimem a v lednu 2017 ho tamní tribunál odsoudil na doživotí za „špionáž a velezradu“, třebaže jeho skutečným „zločinem“ byla prostá snaha pomoci africkým pronásledovaným křesťanům. Co prožíval v obávaném saharském vězení, bylo po dlouhé měsíce předmětem velkých obav a spekulací. V této knize o tom Petr Jašek nyní sám vypravuje…

 

 

Napsali o knize:

 

“Když jsem pročítal tuto knihu, vybavily se mi vzpomínky na těžkou dobu, kdy Petr zmizel a my jsme neměli žádné zprávy o tom, co se mu stalo. Ale také jsem vzpomínal na to, jak se náš sbor semkl na modlitbách a v půstu. Navzdory nejistotě a strachu Bůh znovu a znovu naplňoval naše srdce pokojem a vírou, že se Petr vrátí domů. A když se vrátil, žasl jsem, koho vidím. Žádný zlomený člověk, jak mnozí předpokládali, ale vyzrálý muž, plný víry, radosti, vděčnosti a lásky k Ježíši. Jako se zlato přepaluje ohněm, tak i oheň utrpení přepálil Petra v hlubokého, vroucího a odvážného Božího služebníka. Věřím, že Bůh stejně jako Petra neopustí ani nikoho z nás. Ať procházíme čímkoli, dá nám sílu, anebo nás vezme do náruče a přenese na bezpečnou půdu. Díky Bohu za Jeho věrnost, pomoc a milost. Díky, že zlo obrací v dobro, díky, že z Jeho rukou nás nikdo a nic nevytrhne. A díky za všechny, kteří mohli skrze Petra poznat a přijmout Krista.“

— Daniel Kaleta, kazatel Církve bratrské

 

Archiv

 


 

Zasílání zpráv e-mailem

 

 

E-mailová adresa:

Heslo:

Postup přihlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou chcete zprávy zasílat, a heslo pro případné pozdější odhlášení. Pokud si žádné nezvolíte, přidělí vám systém heslo náhodné. Klikněte na tlačítko „Přihlásit“.
  • Nejpozději za několik minut obdržíte na uvedenou e-mailovou adresu automaticky vygenerovaný e-mail s názvem ve tvaru „confirm <unikátní kód>“. E-mail bude obsahovat URL adresu ve tvaru „https://webmail.ecn.cz/mailman/confirm/hlas-mucedniku-alert-l/<unikátní kód>“, na kterou kliknete a ocitnete se na WWW stránce nazvané „Potvrď žádosti o přihlášení“. Můžete zde vyplnit své celé jméno (nepovinné) a kliknutím na tlačítko „Přihlášení do konference hlas-mucedniku-alert-l“ je vaše přihlášení k odběru zpráv dokončeno.
  • Na zadanou e-mailovou adresu vám dorazí ještě jeden automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Vítejte v konferenci hlas-mucedniku-alert-l!“, ve kterém naleznete kromě jiného také systémem přidělené heslo, pokud jste si sami žádné nezvolili.

 

Postup odhlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou vám byly zprávy zasílány a zvolené nebo přidělené heslo (v případě odhlašování je heslo povinné). Klikněte na tlačítko „Odhlásit“. Nejpozději za několik minut na vaši adresu dorazí automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Odhlášen z konference "hlas-mucedniku-alert-l"“, který již není zapotřebí nijak potvrzovat, k odhlášení stačí zadání správného jména a hesla do formuláře na této stránce.

 

Přihlášení/odhlášení s využitím WWW rozhraní:

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pro práci s mailinglistem si nevolte žádné heslo, které využíváte v běžném životě k jiným účelům (síťová přihlášení, bankovní certifikáty a podobně). Heslo je přenášeno a zasíláno e-mailem v nešifrované podobě, proto používejte takové heslo, jehož potenciální prozrazení by pro vás neznamenalo žádnou újmu.

  

 

Zasílání zpráv na čtečky elektronických knih

 

Zprávy jsou jednou týdně zasílány také na čtečky Kindle a PocketBook.