Aktuálně

 

17. 07. 2021

Alžírsko: Křesťan odsouzen za údajné přijímání darů

 

 
Kéž alžírští křesťané prožívají Boží přítomnost.

(Morning Star News)

 

„Ahmed“ (jméno bylo z bezpečnostních důvodů změněno) velmi dobře zná cenu spojenou s následováním Krista.

 

Když se tento Alžířan v dubnu 2013 stal křesťanem, jeho žena si začala všímat pozitivních změn v jeho životě a o tři měsíce později se sama přihlásila ke Kristu.

 

Jak již to bývá, poté co byli oba manželé v roce 2015 pokřtěni, pronásledování ještě zesílilo. Nejenže je příbuzní připravili majetek (včetně Ahmedova podniku na produkci drůbežího masa), ale také se mu vysmívali, uráželi ho a vyhrožovali mu zabitím.

 

O dva roky později, když se o obrácení dozvěděli manželčini příbuzní, začali se angažovat i oni. Ahmedova manželka nakonec ze strachu svou víru zapřela. Společně s rodiči obvinila Ahmeda z urážení islámu a znesvěcení veršů Koránu. Nakonec se pod nátlakem s Ahmedem rozvedla. Odešla od něj a vzala s sebou i obě dcery, aby je Ahmed již nikdy neviděl.

 

Ze všech těžkostí, které Ahmeda postihly, bylo zavržení vlastní manželkou nejtěžší. Navzdory bolesti se však odmítl své křesťanské víry vzdát. V následných letech tento křesťanský konvertita zakusil protivenství z mnoha stran. 17. dubna 2021 byl zatčen policií a následně předvolán k výslechu. Dozvěděl se, že proti němu bylo vzneseno několik obvinění týkajících se jeho křesťanské víry. Navíc byl obviněn z toho, že pro svou exmanželku a dcery představuje hrozbu. A také z údajného přijímání darů určených k šíření křesťanství, a nakonec ještě z tisku a distribuce křesťanské literatury a Biblí. Sám veškerá obvinění odmítá.

 

8. července byl odsouzen k šesti letům odnětí svobody a pokutě 100 000 dinárů (přibližně 16 000 korun). Obvinění vycházejí z legislativní úpravy, která staví mimo zákon veškeré aktivity vykonávané s úmyslem „otřást vírou muslimů“. Ahmed se plánuje proti rozsudku odvolat.

 

Více informací o problémech, kterým jsou křesťané v Alžírsku vystaveni, včetně starších zpráv, naleznete na stránce Algeria Country Report.

 

Pamatujte na Ahmeda ve svých modlitbách, zatímco čelí těmto novým problémům, včetně hrozícího uvěznění. Kéž Bůh hojně žehná tomuto křesťanovi za jeho neotřesitelnou víru a poskytuje mu vše potřebné k překonání neustávajících útoků nepřítele. Modlete se, aby jeho život byl jasným světlem pro všechny jeho oponenty, aby si uvědomili, že i oni potřebují zázračné Boží vysvobození pro věčnost. Proste, aby Bůh mocně jednal v jejich srdcích. Modlete se i za obnovu vztahů mezi rodinnými příslušníky, ke Kristově slávě. Kéž se „Ahmed“ také opět může legálně stýkat se svými dcerami.

 

Zdroj: www.vomcanada.com

 

Vaše modlitby


K této zprávě zatím nikdo žádnou modlitbu nepřidal, můžete přidat první.

 

    Text vaší modlitby:


    Poslat e-mailové upozornění v případě zveřejnění aktualizace k této zprávě: 
    Přihlašovací jméno*:     Heslo:  

 

*Přidávat vlastní modlitby mohou pouze registrovaní uživatelé.

 

Související odkazy

 

 

Následující zpráva

 

 

Předchozí zprávy

 

 

V listopadu 2020 vyšla v nakladatelství Stefanos nová e-kniha.

 

 

Z boje o náboženství v sovětském Rusku

 

Zápisky věřícího (1917–1923)

 

Křesťanský myslitel, teolog, publicista a veřejná osobnost, jeden z vedoucích představitelů Ruského studentského křesťanského hnutí, v této autobiografické knize líčí události od ruské revoluce až do svého vyhoštění ze Sovětského svazu.

 

E-kniha vychází z tištěné publikace vydané v Praze roku 1931 Křesťanským spolkem mladíků v Čechách. Z ruského originálu Записки верующего. Из истории Религиозного движения в России (1917–1923) přeložil Samuel Verner.

 

Text nového vydání (2020) byl jazykově a redakčně upraven. Titul je k dispozici pouze v elektronické podobě (ve formátech Kindle a EPUB).

 

 

TIP: Všechny e-knihy z nakladatelství Stefanos si můžete také zdarma půjčit ve vaší místní knihovně. Pokud si zatím e-knihy v knihovně nepůjčujete, přečtěte si, jak na to.

 

Archiv

 


 

Zasílání zpráv e-mailem

 

 

E-mailová adresa:

Heslo:

 

    Zakladatel Hlasu mučedníků se jmenoval Richard …

Antispam:

Postup přihlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou chcete zprávy zasílat, a heslo pro případné pozdější odhlášení. (Pokud si žádné nezvolíte, přidělí vám systém heslo náhodné.) Doplňte správnou odpověď na kontrolní otázku do pole „Antispam“. Klikněte na tlačítko „Přihlásit“.
  • Nejpozději za několik minut obdržíte na uvedenou e-mailovou adresu automaticky vygenerovaný e-mail s názvem ve tvaru „confirm <unikátní kód>“. E-mail bude obsahovat URL adresu ve tvaru „https://webmail.ecn.cz/mailman/confirm/hlas-mucedniku-alert-l/<unikátní kód>“, na kterou kliknete a ocitnete se na WWW stránce nazvané „Potvrď žádosti o přihlášení“. Můžete zde vyplnit své celé jméno (nepovinné) a kliknutím na tlačítko „Přihlášení do konference hlas-mucedniku-alert-l“ je vaše přihlášení k odběru zpráv dokončeno.
  • Na zadanou e-mailovou adresu vám dorazí ještě jeden automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Vítejte v konferenci hlas-mucedniku-alert-l!“, ve kterém naleznete kromě jiného také systémem přidělené heslo, pokud jste si sami žádné nezvolili.

 

Postup odhlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou vám byly zprávy zasílány a zvolené nebo přidělené heslo (v případě odhlašování je heslo povinné). Klikněte na tlačítko „Odhlásit“. Nejpozději za několik minut na vaši adresu dorazí automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Odhlášen z konference "hlas-mucedniku-alert-l"“, který již není zapotřebí nijak potvrzovat, k odhlášení stačí zadání správného jména a hesla do formuláře na této stránce.

 

Přihlášení/odhlášení s využitím WWW rozhraní:

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pro práci s mailinglistem si nevolte žádné heslo, které využíváte v běžném životě k jiným účelům (síťová přihlášení, bankovní certifikáty a podobně). Heslo je přenášeno a zasíláno e-mailem v nešifrované podobě, proto používejte takové heslo, jehož potenciální prozrazení by pro vás neznamenalo žádnou újmu.

  

 

Zasílání zpráv na čtečky elektronických knih

 

Zprávy jsou jednou týdně zasílány také na čtečky Kindle a PocketBook.