Novinky

 

25. 02. 2017

Aktuální zprávy

 

 

Zdroj: www.vomcanada.com, www.persecution.com

 

 

26. 02. 2017

Hlas mučedníků 5–6/2016

 

 
Hamidah přišla o svého syna, kterého zavraždili islamisté v roce 2008. A v roce 2014 musela její rodina opustit svůj dům před příchodem povstalců z Islámského státu.

4. října 2008 v vpět hodin odpoledne uslyšela Hamidah střelbu, jejíž zvuk přicházel z vulice. V viráckém Mosulu to v té době nebylo nic neobvyklého. Tentokrát to ale Hamidah připadalo jiné. Náhle pocítila v tu chvíli zármutek, jako kdyby byla matkou člověka, který právě přišel o život.

 

Po několika minutách vykřikla jedna ze sousedek její jméno. A když Hamidah vyšla ven, sousedka na ni zavolala: „Zabili vašeho syna! Zastřelili Zaida!“

 

Ještě dnes truchlí Hamidah nad ztrátou syna. Chodí od té doby v černých šatech. Když v severním Iráku vyprávěla svůj příběh našemu misijnímu pracovníkovi, nedokázala často potlačit slzy.

 

„Chodím v černých šatech a neodložím je, dokud bude moje srdce svírat zármutek,“ uvedla Hamidah.

 

Čtrnáctiletý Zaid právě dostal od své tety nový mobilní telefon a šel ho ukázat svým kamarádům. Když šel se dvěma dalšími chlapci po ulici, zastavilo náhle u nich auto a z něho vystoupili tři muži.

 

Z obsahu

 

 • Richard Wurmbrand napsal: Raduj se, neboť Immanuel, Královské Dítě, je s námi!
 • Biblická úvaha ke konci roku: Největší přikázání (sf)
 • Pronásledovaná církev dnes: Nigérie, Vietnam, Afghánistán, Irák
 • Zprávy z české pobočky Hlasu mučedníků: Vývoj kolem případu Petra Jaška
 • Zprávy ze světa: Irák, Etiopie
 • Biblické zamyšlení: Jak mluvit o protivnících (Richard Wurmbrand)
 • Mučedníci křesťanské víry: Marie Skotsobaughová (Nacistický koncentrační tábor)

 

Elektronická verze ke stažení

 

PDF – 1,3 MB   KF8 (pro Kindle) – 9,0 MB   0

 

 

18. 10. 2016

Hlas mučedníků 4/2016

 

 
Petr Jašek pracoval pro americký Hlas mučedníků při různých příležitostech v několika afrických zemích a obstarával například lékařskou pomoc zraněným křesťanům, kteří se v Nigérii stali obětí útoků skupiny Boko Haram.

Dne 10. prosince minulého roku byl na chartúmském mezinárodním letišti zatčen krátce před plánovaným odletem ze země dlouholetý pracovník naší organizace Petr Jašek, který do Súdánu přicestoval, aby se setkal s několika křesťanskými představiteli a předal jim finanční dar. Až o týden později po Petrově zatčení na letišti se jeho rodina oficiálně dozvěděla, co se stalo. Do té doby byl nezvěstný a zůstávala ve hře stále ta nejhorší možnost – že byl zabit nebo unesen.

 

V následujících týdnech a měsících probíhala diplomatická jednání, která byla ze súdánské strany přerušována celými týdny mlčení a ignorováním úsilí českých diplomatů, kteří v celé věci projevovali zájem, přesahující někdy rámec jejich profesní povinnosti. Po tuto dobu existovala dohoda všech zainteresovaných stran, že se podrobnosti případu nebudou nikterak zveřejňovat. Vycházelo se z několika předchozích podobných případů, kdy se poměrně rychle podařilo tichou diplomatickou cestou vyjednat propuštění. Co se v těchto dlouhých týdnech a měsících dělo s Petrem Jaškem jsme se mohli jen domnívat a doufat, že súdánská tajná policie musí brát ohledy na to, že jde o cizího státního příslušníka, navíc ze země, která má se Súdánem rámcově dobré a rozvíjející se vztahy. Po několika týdnech vazby došlo také již k prvním návštěvám českých diplomatů v súdánském vězení a krátkým rozhovorům s Petrem, zpočátku ovšem jen za přítomnosti vyšetřovatelů. Díky spolupráci se zástupci švýcarského zastupitelského úřadu v Chartúmu mu byly následně dopraveny nějaké léky a vitamínové preparáty. Všechny další podrobnosti o podmínkách jeho vězení ale zůstávaly nejasné a přicházející zprávy měly často protichůdný charakter.

 

Z obsahu

 

 • Richard Wurmbrand napsal: Proměň špatná léta na léta posvátná
 • Pronásledovaná církev dnes:
  • Vyjádření k případu Petra Jaška vězněného v Súdánu
  • Súdán: Soud se čtyřmi křesťanskými pracovníky
  • Indie: Duchovní proměna za pronásledování
 • Zprávy ze světa: Afrika
 • Biblické zamyšlení: Dva opačné postoje (Richard Wurmbrand)
 • Mučedníci křesťanské víry: Marek (Historie jedné rodiny v Súdánu)

 

Elektronická verze ke stažení

 

PDF – 1,4 MB   KF8 (pro Kindle) – 4,6 MB   0

 

 

30. 08. 2016

Hlas mučedníků 3/2016

 

 
Syrští pravoslavní křesťané se modlí po návratu do svého kostela, který vyplenili islamisté.

Yusuf vzpomíná s bolestí na chvíli, kdy islamisté v Sýrii unesli jeho jednatřicetiletého syna Faruqa.

 

„Je tomu přesně jeden rok, devět měsíců a dvacet dní,“ prohlašuje Yusuf a v ruce přitom drží malou synovu fotografii.

 

Yusuf sice neví, kde se Faruq nachází, věří však, že je stále ještě naživu, neboť jen tak by měl pro islamisty cenu. Faruq byl odborník na počítače, a právě ty povstalci často unášejí, aby je využívali pro své aktivity. Podobně jako mnozí další příbuzní osob unesených v Sýrii neví ani Yusuf nic tom, co se s jeho synem stalo. Ale naději mu dává jeho víra v Krista, která v jeho zemi není nikterak častým jevem.

 

„Modlím se nepřetržitě k Bohu, aby se děla jeho vůle. Z Bible vím, že i David přišel o syna; to si uvědomuji, kdykoli si otvírám Písmo. Nejsem jediný, kdo s něčím takovým zápasí. Současně však Bohu říkám: ‚Pane, tys nám ho dal, a máš také právo vzít si ho kdykoli nazpět.‘ To jsou věci, které mám v mysli dennodenně, při každé modlitbě.“

 

Z obsahu

 

 • Richard Wurmbrand napsal: Jak to bude v ráji
 • Pronásledovaná církev dnes: Sýrie, Nigérie
 • Zprávy ze světa: Libye
 • Ukázka z knihy: Sám s Bohem (Richard Wurmbrand)
 • Mučedníci křesťanské víry: Ibaraqui Kun † 1596

 

Elektronická verze ke stažení

 

PDF – 1,7 MBKF8 (pro Kindle) – 6,4 MB0

 

 

K bezplatnému odběru bulletinu (v elektronické nebo papírové podobě) se můžete přihlásit na samostatné stránce.

 

 

30. 07. 2016

Nová kniha z nakladatelství Stefanos – Sám s Bohem

 

 

„Snažil jsem se do těchto kázání vtělit své nejhlubší myšlenky, myšlenky téměř umírajícího člověka. A pokud kážu, činím tak výhradně proto, že kázání je nějak obsaženo v mé přirozenosti, podobně jako když slavíci zpívají…“

 

Farář Richard Wurmbrand (1909–2001) byl čtrnáct let vězněn v Rumunsku komunistickým režimem, z toho téměř tři roky strávil v podzemní samotce. Právě zde sestavoval kázání, která následně promlouval ke svému neviditelnému společenství. Jednotlivá kázání se také snažil uchovávat v paměti a proto si je znovu a znovu opakoval, někdy i ve zveršované podobě.

 

Tyto v češtině dosud nepublikované úvahy jsou ovocem mimořádných okolností, nesmírného strádání a utrpení, kterým autor ve vězení procházel. Je v nich obsažen zvláštní, niterný a výsostně osobitý přístup k biblickému poselství, který může být i pro nás inspirací při kladení otázek a hledání odpovědí o Božích cestách a soudech.

 

Autor narozený v Rumunsku v židovské rodině se v roce 1967 dostal na Západ, kde se stal „hlasem“ pronásledovaných křesťanů z východního bloku. V češtině vyšly i jeho další knihy: V Božím podzemí, Vítězná víra, Kristus na židovské cestě, Od utrpení k triumfu a Vězeňské zdi kdyby promluvily.

 

Vázaná, 12 × 18 cm, 152 stran

Doporučená cena 235 Kč

Zvýhodněná nakladatelská cena do 30. 9. 2016: 190 Kč

 

Kniha vychází v polovině srpna 2016, přijímáme předobjednávky. K dispozici je také elektronická verze ve formátech KF8/Mobi (pro Kindle) a EPUB za 74 Kč (při objednávce do 30. 9. 2016 za 54 Kč), případně zdarma při současné objednávce papírové verze knihy.

 

Související odkazy

 

 

 

31. 05. 2016

Hlas mučedníků 2/2016

 

 
Severokorejská pohraničnice na hlídce ostře střežené hranice mezi Severní a Jižní Koreou.

Když Ji Park přešel poprvé po zamrzlé řece Tuman ze Severní Koreje do Číny, učinil tak pouze proto, aby si zachránil vlastní život.

 

V zoufalém útěku před represivním a krutým komunistickým režimem a všudypřítomným hladomorem se Ji rozhodl raději riskovat život při ilegálním překročení hranice než v Severní Koreji pomalu umírat hladem.

 

Když ale Ji později přecházel stejnou hranici podruhé – tentokrát však již opačným směrem – činil tak v nepotlačitelné touze zachránit druhé. Vyzbrojen dvěma sty evangelizačními traktáty, vrátil se do Severní Koreje, aby své krajany seznámil se zvěstí o novém životě, který objevil mezi čínskými křesťany.

 

Z obsahu

 

 • Richard Wurmbrand napsal: Nesuďte druhé
 • Pronásledovaná církev dnes: Severní Korea
 • Z aktivit Hlasu mučedníků: Útočiště pro pronásledované
 • Zprávy ze světa: Alžírsko
 • Informace z české redakce: Hospodaření za rok 2015
 • Biblické zamyšlení: Vítejme utrpení (Richard Wurmbrand)
 • Mučedníci křesťanské víry: Křesťané v římských katakombách (2. století)

 

Elektronická verze ke stažení

 

PDF – 2,7 MBKF8 (pro Kindle) – 16,9 MB0

 

 

K bezplatnému odběru bulletinu (v elektronické nebo papírové podobě) se můžete přihlásit na samostatné stránce.

 

 

24. 05. 2016

Nová kniha z nakladatelství Stefanos – O zkáze Antikrista

 

 

Autor Poutníkovy cesty, jedné z nejoblíbenějších knih niterně zbožných křesťanů pietistického a probuzeneckého hnutí, uvažuje v tomto svém dalším spise nad zosobněným „tajemstvím nepravosti“, jak je vylíčeno v symbolech Zjevení Janova, poslední knihy Bible. Bunyan byl přímým svědkem náboženské občanské války, která v Anglii sedmnáctého století stála životy mnoha mučedníků, a sám se pro své náboženské přesvědčení ocitl několikrát v žaláři. Přesto v tomto svém krátkém traktátu, který vyšel až po jeho smrti, odolává pokušení, kterému mnozí jiní vykladači podlehli: Nesnaží se symboly biblické Apokalypsy dávat do senzačních souvislostí s jmenovitými historickými událostmi nebo postavami, ale naopak rozvíjí a podtrhuje jejich univerzální charakter. Bunyan byl tedy postiženým současníkem náboženského útlaku duchovně probuzených křesťanů, pronásledovaných jak katolíky, tak anglikány. Jako znalec Písma a bystrý pozorovatel života své doby rozpoznává, že zlo, vycházející z propasti nám unikajícího tajemství, proniká všemi hranicemi a lidské pokusy ho nějak zastavit a zdolat jsou v posledu neúčinné. Jediná naděje pro nás podle autora spočívá v Boží moci, v nenápadně postupující a nakonec viditelně vítězné převaze samotného vykupitelského díla Kristova. Právě tento duchovní výhled činí drobné, více než třistaleté Bunyanovo pojednání překvapivě aktuálním i pro nás.

 

Vázaná, 11 x 17 cm, 160 stran, 9 dobových rytin

Doporučená cena 248 Kč

Zvýhodněná nakladatelská cena do 31. 7. 2016: 190 Kč

 

Kniha vychází v polovině června 2016, přijímáme předobjednávky. K dispozici je také elektronická verze ve formátech KF8/Mobi (pro Kindle) a EPUB za 79 Kč (při objednávce do 31. 7. 2016 za 59 Kč), případně zdarma při současné objednávce papírové verze knihy.

 

Související odkazy

 

 

 

22. 03. 2016

Hlas mučedníků 1/2016

 

 
Jedním ze způsobů, kterým Hlas mučedníků pomáhá křesťanským uprchlíkům z Iráku žijícím v utečeneckých táborech, je distribuce balíků obsahujících potraviny a řadu dalších základních potřeb.

Amira vyšla z domu do horkého letního rána a ubírala se do svého kadeřnictví, které provozovala na rušné ulici v iráckém Mosulu. Bylo to v červenci 2014 a všichni místní obyvatelé prožívali obrovské napětí. Samozvaný Islámský stát (IS) se snažil Mosul dobýt a mnoho křesťanů odtud prchalo. Jako většina kadeřnictví a kosmetických salonů na Blízkém východě měl i Amiřin podnik kompletně zatažená okna, aby měly konzervativní muslimské zákaznice naprosté soukromí. Byla by to pro ně potupa, kdyby je náhodný kolemjdoucí zahlédl s nezahalenou hlavou.

 

Jako každý den si Amira před otevřením vše nachystala – tentokrát očekávala mnoho zákaznic, které se budou chtít připravit na nadcházející velký svátek „ukončení půstu“, kterým se uzavírá muslimský postní měsíc ramadán.

 

Nakonec si vypila ranní šálek kávy a hned po otevření vstoupily dovnitř dvě ženy, které již čekaly před vchodem. Obě měly na sobě černé róby a úzkou štěrbinou jim byly vidět pouze oči. Amira je pozdravila a šla si pro kadeřnické náčiní. Když se k nim zase obrátila, s překvapením zjistila, že jí jedna z nich stála přímo za zády. Než mohla cokoli udělat, žena jí nastříkala do obličeje nějaký sprej. Poslední věc, kterou si Amira zapamatovala, než ztratila vědomí.

 

Z obsahu

 

 • Richard Wurmbrand napsal: Přebývat na nebeských místech
 • Pronásledovaná církev dnes: Filipíny, Indie, Irák, Nigérie, Sýrie
 • Zprávy ze světa: Turecko
 • Biblické zamyšlení: Josefův skutek víry (sf)
 • Mučedníci křesťanské víry: Alban † 287

 

Elektronická verze ke stažení

 

PDF – 1,9 MBKF8 (pro Kindle) – 6,6 MB0

 

 

K bezplatnému odběru bulletinu (v elektronické nebo papírové podobě) se můžete přihlásit na samostatné stránce.

 

 

14. 12. 2015

Hlas mučedníků 5–6/2015

 

 
Zničené ulice syrského města Douma (ležícího 10 km severovýchodně od Damašku) po náletech vládních sil.

Občanská válka trvá v Sýrii již čtyři a půl roku. Jak islamisté pustoší zemi, slyšíme každý týden o tragédiích, které naše syrské spoluvěřící postihují. Podobným soužením procházejí věřící na všech místech, kde radikální islamisté operují – v Nigérii, Iráku nebo na Filipínách. Navzdory všem tragédiím a těžkostem vyprávějí tito křesťané často povzbuzující příběhy o Božím triumfu nad děsivými okolnostmi. Jeden syrský pastor, nazývejme ho zde Michel, nám nedávno líčil, jak syrští křesťané žijí a slouží v oblasti, kde jsou terčem nesmiřitelné nenávisti.

 

Přijměte pozdrav ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Přináším vám pozdravy od vašich bratří a sester v Sýrii; pokud někdo trpí, trpí s ním všichni.

 

Utrpení, kterým zde nyní procházíme, je těžké s něčím srovnávat. Sýrie byla nádhernou zemí s více jak dvaceti miliony obyvatel. Křesťané tvořili asi dvacet procent celé populace, nyní je nás již pouhých sedm procent.

 

Cokoli zlého si dokážete představit, nepůjde srovnat s tím, co se v Sýrii skutečně děje: zkáza, zabíjení, únosy. Extrémisté unesli jednoho z mých příbuzných. Usekli mu hlavu a pak s ní hráli fotbal. Unesli ženu, znásilnili ji a pak ji nechali ležet nahou na ulici. Tito zločinci často hromadně znásilňují zajatou ženu, dokud nezemře, a ještě přitom vykřikují „Allahu akbar“. Takové věci pak činí především křesťanům.

 

Z obsahu

 

 • Richard Wurmbrand napsal: „Daruj o Vánocích drahokam“
 • Promluva Jima Daua: Herodes nezvítězí
 • Pronásledovaná církev dnes: Sýrie, Írán, Indie, Laos, Afghánistán, Barma
 • Z aktivit Hlasu mučedníků: Pašování „nejnebezpečnější“ knihy světa
 • Biblická úvaha ke konci roku: Andělské klasy na strništi života (sf)
 • Zprávy ze světa: Nigérie
 • Biblické zamyšlení: Podobenství o třech stromech (R. Wurmbrand)
 • Mučedníci křesťanské víry: Adoniram Judson 1788–1850

 

Elektronická verze ke stažení

 

PDF – 1,6 MBKF8 (pro Kindle) – 11,3 MB0

 

 

K bezplatnému odběru bulletinu (v elektronické nebo papírové podobě) se můžete přihlásit na samostatné stránce.

 

 

24. 10. 2015

Hlas mučedníků 4/2015

 

 
Jedna z iráckých žen v utečeneckém táboře, kam uprchla před běsněním Islámského státu.

Večer 20. srpna 2014 zazvonil Abu Fadimu telefon. Volala mu matka a zoufalým hlasem ho prosila, aby pro ni okamžitě přijel a odvezl ji z Mosulu.

 

Dřív než stačil matce odpovědět, ozval se v telefonu nějaký bojovník Islámského státu a žádal Fadiho, aby mu potvrdil, že její syn.

 

„Ano, jsem její syn,“ odpověděl Fadi, „a co se vlastně děje?“

 

„Dnes sem přijedete a svou matku a sestru si odvezete,“ prohlásil onen člověk. „Pokud nepřijedete dnes, skončí na ulici. Buď se stanou muslimkami, anebo je vyhodíme z domu. Můžete ale přijet a odvézt je pryč.“

 

Po tomto hovoru bojovník IS zabavil všechny nalezené peníze i další cennosti, dům uzamkl a označil jej arabským písmenem „N“, zkratkou slova nassarah – křesťan.

 

Jelikož Abu věděl, že do Mosulu se coby křesťan nedostane, poprosil jednoho muslimského přítele, aby pro jeho matku a sestru (obě vozíčkářky) do nedalekého Mosulu dojel. Město krátce předtím padlo do rukou IS.

 

Pak se Abu s matkou, sestrou a manželkou vydal na cestu do města Bashiqa na severu země. Avšak záhy je zastavila hlídka po zuby ozbrojených příslušníků IS.

 

Z obsahu

 

 • Richard Wurmbrand napsal: „Buď vůle tvá“
 • Pronásledovaná církev dnes: Irák a Sýrie
 • Infografika: Pomoc utečencům v Iráku a Sýrii
 • Zprávy ze světa: Indonésie
 • Biblické zamyšlení: Víra je silnější než rozum (R. Wurmbrand)
 • Mučedníci křesťanské víry: Ignác z Antiochie (Theoforos), † 111

 

Elektronická verze ke stažení

 

PDF – 1,9 MBKF8 (pro Kindle) – 6,8 MB0

 

 

K bezplatnému odběru bulletinu (v elektronické nebo papírové podobě) se můžete přihlásit na samostatné stránce.