Novinky

 

23. 02. 2019

Aktuální zprávy

 

 

Zdroj: www.vomcanada.com, www.mnnonline.org

 

TIP: Odkazy na aktuální zprávy jsou automaticky zveřejňovány také na Twitteru.

 

Videa z přednášek a rozhovorů Petra Jaška o pronásledované církvi

 

Petr Jašek, místopředseda českého Hlasu mučedníků, byl 14 měsíců vězněn súdánským režimem za svoji snahu pomoci tamním pronásledovaným křesťanům – viz také: https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Jašek.

 

 

26. 11. 2018

Hlas mučedníků 5–6/2018

 

 
Soro a Ali pokračují ve službě íránským křesťanům v jedné sousední zemi.

Soro a Ali vědí, že návrat do Íránu by pro ně znamenal veliké nebezpečí. Tento křesťanský manželský pár se snaží zvěstovat evangelium těm, kdo by je možná jinak nikdy neslyšeli, lidem, kteří žijí v nejrepresivnějších zemích světa.

 

Soro stáhla v oknech rolety a začala se připravovat na večerní shromáždění. Věřící, kteří přicházeli jednotlivě, zaťukali vždy před vstupem tiše na dveře a zuli si boty. Některé z žen, než se posadily na pestře zbarvené rohožky, si sundaly své tradiční šátky. V určenou dobu Soro dveře uzamkla a s manželem pak pomocí tlustých srolovaných ručníků místnost zvukově dobře odizolovali. Dveře měly následně zůstat uzamčeny půl druhou hodinu, a to i přes něčí případné zaklepání.

 

Jakmile zapadla zástrčka u dveří, otevřeli přítomní své Bible a celá skupina se začala postupně modlit, číst Písmo, tiše zpívat duchovní písně a vysluhovat Večeři Páně. Během této doby hlídkovali někteří členové společenství u okna, aby případně zachytili jakékoli podezřelé dění venku.

 

Z obsahu

 

 • Richard Wurmbrand napsal: Pravý význam Vánoc
 • Slovo úvodem: Islám v Íránu selhává (Cole Richards)
 • Pronásledovaná církev dnes: Írán, Laos, Turecko
 • Biblická úvaha: My pak kážeme Krista ukřižovaného (sf)
 • Zprávy ze světa: Německo
 • Biblické zamyšlení: Tvůrci pokoje (Richard Wurmbrand)
 • Mučedníci křesťanské víry: Nikolaj Moldovae (Sovětský svaz)

 

Elektronická verze ke stažení

 

PDF – 4,6 MB   KF8 (pro Kindle) – 8,3 MB   0   0

 

 

K bezplatnému odběru bulletinu (v elektronické nebo papírové podobě) se můžete přihlásit na samostatné stránce.

 

 

22. 11. 2018

Nová e-kniha z nakladatelství Stefanos – Vavřín víry

 

 

Devět teologických rozjímání nad křesťanskou vírou v dnešním světě.

 

V devíti teologických rozjímáních nad křesťanskou vírou v dnešním světě rozvíjí autor v různých souvislostech na pozadí současných poměrů několik biblických motivů, především novozákonních, kterými se opakovaně zabýval v několika příležitostných kázáních z poslední doby. Úvahy spojuje ústřední téma „neobvyklého vítězství“, skutečnost, že zvěstované evangelium ve světě a přiznání se k Ježíši Kristu nepřináší „vavříny“, na kterých bychom mohli spokojeně usnout, ale spíš trní útrap všeho druhu. A také zjitřenou citlivost pro přemnohá zla, jež „normální“ společnost vůbec neregistruje.

 

Víra ovšem, jak praví apoštol Jan, přemáhá svět, vede nás i skrze mnohá sklíčení ba utrpení k pokoji, který je „nad všeliký rozum lidský“. Leč nevítězíme my sami, ani zbraněmi duchovními ne, například stupňováním svých výkonů intelektuálních nebo mravních, ale to vítězství nad světem (a tím i nad námi samými v naší „přirozené“ Bohu zcizenosti) nám vybojovává toliko láska (a víra), kterou nám dal Otec. Tento div nepodmíněného daru Boží milosti všem, kteří jej neodmítnou, chtějí z různých stran osvětlit všechny kapitolky tohoto komorního souboru úvah.

 

Elektronická kniha je k dispozici ve formátech Kindle (KF8+Mobi) a EPUB. Můžete si ji koupit nebo půjčit již dnes.

 

 

Papírová verze knihy vyjde v únoru 2019.

 

 

17. 10. 2018

Nová e-kniha z nakladatelství Stefanos – Z pokolení na pokolení

 

 

Příběh severokorejské rodiny, která dokázala udržet při životě poselství evangelia v jednom z nejbrutálnějších protikřesťanských režimů, jaké lidstvo zná, po více než padesát let.

 

V roce 1907 přineslo duchovní probuzení v Pchjongjangu do Koreje ohromný rozmach křesťanství. Americký misionář William Blair tehdy prohlásil, že „nesmírný oceán modliteb se nyní vzdouvá k Božímu trůnu“. O padesát let později se v důsledku krutého pronásledování na severu Koreje tento oceán doslova vypařil; přece však dál přežívalo alespoň několik pramínků. Tato kniha přináší příběh jedné severokorejské rodiny, v níž se předávalo evangelium z generace na generaci ve stínu pracovních táborů, věznění, výslechů a především uprostřed každodenního děsivě ubíjejícího života v Severní Koreji.

 

Elektronická kniha je k dispozici ve formátech Kindle (KF8+Mobi) a EPUB. Můžete si ji koupit nebo půjčit již dnes.

 

 

Papírová verze knihy (vázaná, 11,5 × 17,5 cm, 140 stran) vychází 19. listopadu. Při objednávce papírové knihy na našem webu obdržíte elektronickou verzi zdarma.

 

 

18. 09. 2018

Hlas mučedníků 4/2018

 

 
Manžel eritrejské křesťanky Mulu byl popraven ve vězení.

Mulu Sulemanová a její manžel Kiros byli aktivními členy jednoho křesťanského sboru. V roce 2000 byl Kiros zatčen a Mulu o něm několik let neslyšela. Teprve v roce 2004 se dozvěděla, že byl s několika dalšími křesťany popraven ve vězení.

 

Ani po této zprávě nepřestala Mulu pravidelně navštěvovat shromáždění. Od roku 2004 byla kvůli tomu několikrát zatčena – naposledy v březnu 2012, společně s dalšími čtyřiadvaceti křesťany při policejním zátahu na ilegální křesťanské shromáždění pořádané v jejím domě. Během pobytu ve vězení ji vyšetřovatelé častokrát mučili. Veškerému naléhání, aby podepsala prohlášení, že se zříká své víry, však tvrdohlavě vzdorovala. „Jak bych mohla něco takového udělat?“ prohlašuje Mulu. „To bych raději zemřela!“

 

Z obsahu

 

 • Richard Wurmbrand napsal: Odpočinek uprostřed bolesti
 • Slovo úvodem: Uvězněný národ (Cole Richards)
 • Pronásledovaná církev dnes: Eritrea
 • Zprávy ze světa: Myanmar
 • Biblické zamyšlení: Ježíš inkognito (Richard Wurmbrand)
 • Mučedníci křesťanské víry: Věřící vdova (Anglie 1519)

 

Elektronická verze ke stažení

 

PDF – 2,0 MB   KF8 (pro Kindle) – 5,1 MB   0   0

 

 

K bezplatnému odběru bulletinu (v elektronické nebo papírové podobě) se můžete přihlásit na samostatné stránce.

 

 

21. 07. 2018

Hlas mučedníků 3/2018

 

 
Nigerijská křesťanka Lucy a její syn patří k těm, kteří dostávají podporu ve středisku Hlasu mučedníků v severní Nigérii.

Když si jednoho dne Debora povídala se sousedkou u svého domu ve stínu stromů, objevilo se znenadání vozidlo se čtyřmi mladými muži ozbrojenými automatickými zbraněmi. Muži vyskákali z auta a blížili se ke stavení. Debořiny dcery, devítiletá Palmata a sedmiletá adoptovaná Kumai, se zrovna vrátily ze školy a u dveří domu jedly svačinu. Debořin manžel byl v domě a připravoval se na večerní biblickou hodinu.

 

Debora se sice snažila ještě vběhnout do domu, ale jeden z mužů ji v chodbě zastavil, povalil na zem a přikázal jí, aby zůstala ležet.

 

Když ležela na břiše, šlápl jí muž na záda a nohou přitlačil k zemi. Potom už slyšela jen čtyři výstřely z místnosti, kde se její man­žel právě připravoval na shromáždění. Debora se v zou­falství snažila modlit a připravit se, dle jejího sou­du, na jistou smrt. K jejímu překvapení ji však muži nechali a chystali se k odjezdu. Předtím však ještě popadli obě zoufale se bránící děvčátka, naložili je do auta a pak odjeli. Debora jen lomila rukama, kus cesty běžela za autem, které ale zanedlouho zmizelo v oblacích zvířeného prachu. Nakonec Debora padla a zůstala bezvládně ležet.

 

Z obsahu

 

 • Richard Wurmbrand napsal: Cesta k životu
 • Slovo úvodem: Budete jako Kristus objímat ty, kteří trpí? (Cole Richards)
 • Pronásledovaná církev dnes: Afghánistán, Nigérie
 • Biblické zamyšlení: Tři moudré rady (Richard Wurmbrand)
 • Mučedníci křesťanské víry: Pastor Serebrennikov (Sovětský svaz)

 

Elektronická verze ke stažení

 

PDF – 2,8 MB   KF8 (pro Kindle) – 6,8 MB   0   0

 

 

K bezplatnému odběru bulletinu (v elektronické nebo papírové podobě) se můžete přihlásit na samostatné stránce.

 

 

19. 05. 2018

Hlas mučedníků 2/2018

 

 
Nepálská křesťanka Sára, která žije v odlehlé horské vesnici, právě dostala svoji první Bibli.

Podobně jako apoštolové v knize Skutků, i my nadřazujeme Boží zákon nad zákon lidský, a proto „pašujeme“ Bible a vymýšlíme přitom stále nové kreativní způsoby, jak dostat Písmo k těm křesťanům, kteří žijí na územích, kde je vlastnění Bible považováno za ilegální. (Skutky 5,29) V některých oblastech šíříme Bible v digitální podobě, jinde zase ve zvukovém záznamu. Pamatujeme přitom i na nejmladší generaci, pro kterou tiskneme v příslušných jazycích ilustrované biblické příběhy v komiksové podobě.

 

Jednoho dne uvidíme příběh biblického překládání do všech jazyků a šíření Božího slova do všech koutů země z pohledu věčné perspektivy a spatříme i jeho pravý význam. Nechť nám Bůh dopřeje, abychom v tomto příběhu naplnili i my svoji roli.

 

Z obsahu

 

 • Richard Wurmbrand napsal: Co bychom neměli dělat
 • Slovo úvodem: Vaše role v biblickém příběhu (Cole Richards)
 • Pronásledovaná církev dnes: Čína, Indie, Jemen, Kolumbie, Kuba, Nigérie, Sýrie
 • Zprávy ze světa: Alžírsko, Německo
 • Biblické zamyšlení: Co nikdy nepomíjí (Richard Wurmbrand)
 • Hospodaření za rok 2017
 • Mučedníci křesťanské víry: Církev v Japonsku

 

Elektronická verze ke stažení

 

PDF – 4,9 MB   KF8 (pro Kindle) – 6,2 MB   0   0

 

 

K bezplatnému odběru bulletinu (v elektronické nebo papírové podobě) se můžete přihlásit na samostatné stránce.

 

 

05. 05. 2018

Nová kniha z nakladatelství Stefanos – Marx a Satan

 

 

E-kniha vychází 5. 5. 2018, papírová kniha 17. 5. 2018.

 

Luterský farář Richard Wurmbrand (1909–2001) strávil kvůli své víře čtrnáct let ve vězeních komunistického Rumunska. Zkušenosti s totalitní mocí ho podnítily k hledání podstaty učení Karla Marxe a komunistické ideologie.

 

Zatímco komunismus sám sebe líčí jako zastánce lidského pokroku a dobra a s bohorovnou samozřejmostí předkládá svůj ateistický pohled na svět, Wurmbrandovo bádání odhaluje pravé kořeny, kterými byli Karel Marx i otcové moderního komunismu, marxismu i socialismu inspirováni a jež sahají až k mocnostem temnoty a zla. Na základě zkoumání výpovědí, spisů i básní Karla Marxe a jeho následovníků autor ukazuje, jak „kníže temnoty“ dal lidem do rukou „meč“, kterým mají terorizovat národy. Zároveň odhaluje metafyzické rozměry zla totalitní moci, které jsou materialistickému světu neznámé.

 

Wurmbrand dokazuje, že toto hnutí není jen výtvorem lidí toužících po bohatství a moci, ale že jeho cílem je – „podle satanského působení“ – rozvrat a zničení lidstva.

 

Vázaná, 12 × 18 cm, 136 stran

Cena papírové knihy 225 Kč (při objednávce 2 a více výtisků 210 Kč)

Cena e-knihy 74 Kč

 

Související odkazy

 

 

 

31. 03. 2018

E-knihy z nakladatelství Stefanos zdarma k vypůjčení

 

V několika desítkách veřejných knihoven si nyní můžete vypůjčit vybrané tituly z nakladatelství Stefanos také v elektronické podobě. Pro podrobnější informace klikněte na náhled některé z obálek:

 

Athanasia Byl jsem agentem NKVD Dvanáct kázání Hrabě Špork Hus drží klíč ÍRÁN: Touha po Bohu Kristus na židovské cestě Kruh z maličkých Láska vytrvá Lékař z Kurdistánu Let přes hranice Marx a Satan O smlouvách dvojí krve O zkáze Antikrista Od utrpení k triumfu Sám s Bohem Samochodci víry Starými nepokoji Strážce a příchozí Světlo v čas večera Ukaž nám cestu V Božím podzemí Vavřín víry Vězeňské zdi kdyby promluvily Víra navzdory KGB Vítězná víra Vzpomínky z dětství Vzpomínky z podhradí Z pokolení na pokolení Železná koruna

 

 

17. 03. 2018

Hlas mučedníků 1/2018

 

 
Walid nenáviděl křesťany, ale jeden z nich ho dokázal svojí vytrvalou laskavostí získat pro Krista.

Walid pracoval jako malíř pokojů v jedné káhirské firmě. Když si jeden z jeho malířských kolegů v práci při malování zpíval celé dny křesťanské písně, měl toho Walid najednou plné zuby. Jeho ultrakonzervativní muslimský otec, který měl pět žen a dvaatřicet dětí, mu celé dětství vštěpoval do hlavy, že má všechny křesťany nenávidět. Tento hluboce zakořeněný odpor v něm nakonec přerostl ve výbuch násilné agrese. Popadl dřevěnou tyč a začal s ní bít svého prozpěvujícího si křesťanského kolegu. Ale ani po tomto incidentu si tento křesťan, jménem Haytham, své písně nepřestal zpívat. Walid se proto rozhodl, že ho umlčí definitivně.

 

Jednoho večera po práci popadl Walid nůž a nenápadně se vydal po ulici za nic netušícím Haythamem. Když se dostali na jedno opuštěnější místo, kde je nikdo neviděl, doběhl Walid svého kolegu a bodl ho zezadu do boku. Haytham se stačil otočit, spatřil ještě útočníka a pak v bolestech upadl na zem. Než Walid z místa utekl, pohledy obou mužů se ještě stačily na okamžik setkat.

 

Z obsahu

 

 • Richard Wurmbrand napsal: Tajemství slova „sela“
 • Slovo úvodem: „Myslíme si, že máme být vymazáni…“ (Cole Richards)
 • Pronásledovaná církev dnes: Egypt, Indonésie
 • Biblické zamyšlení: Světlo pro Afriku (Richard Wurmbrand)
 • Mučedníci křesťanské víry: Čína – sestra Kwang

 

Elektronická verze ke stažení

 

PDF – 1,0 MB   KF8 (pro Kindle) – 3,4 MB   0   0

 

 

K bezplatnému odběru bulletinu (v elektronické nebo papírové podobě) se můžete přihlásit na samostatné stránce.