Novinky

 

10. 06. 2021

Aktuální zprávy

 

 

Zdroj: www.vomcanada.com

 

TIP: Odkazy na aktuální zprávy jsou automaticky zveřejňovány také na Twitteru.

 

 

23. 05. 2021

Hlas mučedníků 2/2021

 

 

Apoštol Pavel nám objasňuje, že „jsme vyslanci Kristovými“, jejichž prostřednictvím Bůh apeluje na druhé. Mělo by nás to vést k odhodlanosti a pokoře, že si nás Bůh vybral, abychom nesli jeho poselství bloudícím. Měli bychom se snažit naplňovat věčné záměry, které má Bůh s našimi životy. Nechť jsme povzbuzeni skutečností, že k tomu, abychom konali jeho vůli, nám dává svého Ducha. Duch svatý nás zmocňuje k vydávání svědectví o Kristu (Sk 1,8), jelikož přebývá v nás (Ř 8,11). Moc, díky níž můžeme přemáhat těžkosti, které zakoušíme ve světě (2 Kor 4,8–11), nevychází z nás, ale z Boha (verš 7).

 

Je nám zaslíbeno požehnání Boží přítomnosti, útěchy i vedení kdykoli a v jakékoli situaci (Mt 28,20). A Bůh nás povzbuzuje, že toto platí zejména ve chvílích tísně. Jsme ujišťováni o Boží blízkosti, i kdybychom „kráčeli údolím stínu smrti“ (Ž 23,4). A stejně tak je nám zaslíbena odvaha a výmluvnost, i kdybychom kvůli našemu svědectví stanuli před soudem. Kristus nás výslovně ujišťuje, že právě tehdy se máme na něho cele spolehnout, neboť to nebudeme my, kdo bude našimi ústy hovořit, ale Duch Páně (Mt 10,20).

 

Z obsahu

 

 • Kázání Petra Jaška: Ovce určené na porážku
 • Slovo úvodem: Zmocnění a nenávidění vyslanci (Cole Richards)
 • Pronásledovaná církev dnes: Indie, Írán, Arabský poloostrov
 • Zprávy ze světa: Velká Británie
 • Biblické zamyšlení: Nenahraditelnost ticha (Richard Wurmbrand)
 • Hospodaření za rok 2020
 • Mučedníci křesťanské víry: Ptolemaus (starověký Řím, 156 n. l.)

 

Elektronická verze ke stažení

 

PDF – 1,3 MB   KF8 (pro Kindle) – 3,4 MB   0   0

 

 

K bezplatnému odběru bulletinu (v elektronické nebo papírové podobě) se můžete přihlásit na samostatné stránce.

 

 

22. 03. 2021

Hlas mučedníků 1/2021

 

 
Ibrahim Izang Aziobo přišel o zrak během protikřesťanského útoku v Nigérii. Ztráta zraku ho však přivedla k živé víře v Ježíše Krista.

Kolem čtvrté hodiny ranní, den po místních volbách v nigerijském městě Jos, probudilo Ibrahima bouchání na domovní dveře. „Přišli!“, volala ještě za dveřmi jeho neteř. „Už to začalo!“

 

Volby v roce 2008 přinesly velké rozdělení. Ještě před zveřejněním výsledků začali členové většinové muslimské populace tvořené z Hausů a Fulbů protestovat proti očekávanému vítězství křesťanského kandidáta.

 

Ibrahim vyskočil z lůžka. Věděl, že varování neteře znamená, že se křesťané ve městě, kde on sám sloužil při volbách jako dobrovolník, stali cílem útoku. Naštěstí jeho žena Ana byla v bezpečí doma v jiném městě.

 

Než Ibrahim stačil opustit své obydlí, neteř již odešla a také jeho sousedi byli pryč. Pak se začala ozývat střelba a Ibrahim viděl kolem sebe prchající lidi. Sám se však rozběhl směrem, odkud přicházely výstřely, aby viděl útočníky na vlastní oči.

 

„Co jsem spatřil, bylo hrozivé,“ vzpomíná Ibrahim. Byl to průvod pochodujících islamistických Fulbů ozbrojených holemi, mačetami i palnými zbraněmi, kteří provolávali: „Allahu akbar! Kupředu! Pusťme se do džihádu!“

 

Z obsahu

 

 • Richard Wurmbrand napsal: Na krajní hřích odpovědět krajní láskou
 • Pronásledovaná církev dnes: Nigérie
 • Zprávy ze světa: COVID-19, Mali
 • Biblické zamyšlení: Promarněný úspěch (Richard Wurmbrand)
 • Mučedníci křesťanské víry: Marie Skotsobaughová (nacistický koncentrační tábor)

 

Elektronická verze ke stažení

 

PDF – 1,4 MB   KF8 (pro Kindle) – 4,3 MB   0   0

 

 

K bezplatnému odběru bulletinu (v elektronické nebo papírové podobě) se můžete přihlásit na samostatné stránce.

 

 

12. 02. 2021

Nová kniha z nakladatelství Stefanos – O modlitbě

 

 

John Bunyan

 

I v dnešním sekulárním světě jsou literární učenci udivováni působivostí Bunyanovy Poutníkovy cesty, nestárnoucí duchovní alegorie a jednoho z klasických děl anglické i světové literatury. Na stránkách této knihy čtenář může objevit, v čem spočívala podstatná část Bunyanovy velikosti: byl mužem vroucí modlitby, který nepřetržitě zápasil o to, aby ve středu jeho veškerého usilování stál sám Bůh.

 

Předkládaná publikace obsahuje dvě Bunyanova pojednání o modlitbě: Modlitbu v Duchu, sepsanou autorem roku 1662 v bedfordské věznici, a Trůn milosti, který vyšel po autorově smrti v roce 1692 coby součást souhrnné sbírky.

 

Obě krátké, leč hodnotné biblické úvahy tak reprezentují klasickou studii modlitby z autorské dílny bezesporu jednoho z nejpozoruhodnějších křesťanů všech dob.

 

Související odkazy

 

 

 

08. 12. 2020

Nová kniha z nakladatelství Stefanos – Návrat k Bohu

 

 

Karl Jakob Hirsch

 

K. J. Hirsch pocházel z přísně židovské rodiny, k jeho předkům patřili i významní rabíni. Studoval v Mnichově a Paříži dějiny umění a malířství, pracoval v berlínském divadle Volksbühne a pro berlínské noviny Vossiche ZeitungBZ am Mittag. Jeho nejslavnější román Císařské počasí (česky 1976) byl 10. 5. 1933 spálen nacisty. V roce 1936 byl zbaven německého občanství a odešel do exilu – nejprve do Švýcarska a pak do USA, kde získal americké občanství. Tam také v roce 1952 zemřel.

 

Tato kniha, psaná formou dopisů synovi, líčí třiapadesát let německé historie z pohledu dění kulturního života, jak je vnímal člověk, který se sám řadil k umělcům dvacátých let minulého století. Svůj dosavadní život, který plně odpovídal intelektuálním postojům většiny příslušníků jeho generace, však začíná Hirsch po útěku do ciziny zásadním způsobem bilancovat: „Oné noci blízko smrti jsem se vracel zpátky domů k Bohu. Pán mě ale probudil a vedl ke Kristu,“ popisuje svoji klíčovou duchovní zkušenost.

 

Vázaná s přebalem, 11,8 × 17,5 cm, 160 stran

 

Související odkazy

 

 

 

23. 11. 2020

Hlas mučedníků 5–6/2020

 

 
Chandrika se svojí dcerou Rekshikou přišly během loňských velikonočních atentátů na Srí Lance o půlku rodiny.

Vedoucí pastor sboru Roshan Mahesan byl v inkriminované době služebně v Evropě. Právě před devátou hodinou ráno asi 500 lidí začalo postupně zaplňovat sedadla kostela před začínajícími bohoslužbami. Stanley viděl dalšího pomocného pastora Rameshe Raju, jak přichází dovnitř s nějakým cizím mužem mladšího věku. Kromě obvyklého oblečení – kapuce, růžové košile a sportovních kalhot – si Stanley všiml, že má neznámý na zádech velký batoh. Stanley vešel do dvora, aby se setkal s tímto příchozím, a přitom si všiml, že některé děti z nedělní školy sedí na schodišti vedoucím do tříd ve druhém patře. Tyto schody byly také částečně blokovány služební dodávkou, která stála na dvoře. Stanley však od ní neměl v tu chvíli klíčky, aby ji postavil jinam.

 

Ramesh zdvořile představil Stanleymu cizího muže, který uvedl, že se jmenuje Umar a přišel na bohoslužby, aby se pomodlil za svoji matku. Stanley odtušil podle jména i přízvuku neznámého, že jde o muslima, což však nebylo žádnou příčinou ke znepokojení, neboť do sboru občas nějaký muslim zavítal a někteří se dokonce stali křesťany. Než se Stanley omluvil, že již musí jít zahájit bohoslužby, pozval ještě návštěvníka na středeční nešpory, kde by byl k modlitbám za jeho matku větší prostor.

 

Z obsahu

 

 • Richard Wurmbrand napsal: Dětská teologie (3. část)
 • Slovo úvodem: Naše pomoc církvi v době pandemie (Cole Richards)
 • Církev v době pandemie: Střední východ, Latinská Amerika, Asijsko-pacifický region
 • Pronásledovaná církev dnes: Srí Lanka, Turecko, Vánoce s příslušníky Islámského státu
 • Biblické zamyšlení #1: Cesta duchovního pokroku (sf)
 • Zprávy ze světa: Afghánistán, Německo, Jordánsko
 • Biblické zamyšlení #2: Na konec roku (Richard Wurmbrand)
 • Mučedníci křesťanské víry: Ercan Sengul (Turecko)

 

Elektronická verze ke stažení

 

PDF – 3,1 MB   KF8 (pro Kindle) – 6,7 MB   0   0

 

 

K bezplatnému odběru bulletinu (v elektronické nebo papírové podobě) se můžete přihlásit na samostatné stránce.

 

 

22. 11. 2020

Nová kniha z nakladatelství Stefanos – Z boje o náboženství v sovětském Rusku

 

 

Vladimir Filimonovič Marcinkovskij

 

Křesťanský myslitel, teolog, publicista a veřejná osobnost, jeden z vedoucích představitelů Ruského studentského křesťanského hnutí, v této autobiografické knize líčí události od ruské revoluce až do svého vyhoštění ze Sovětského svazu.

 

E-kniha vychází z tištěné publikace vydané v Praze roku 1931 Křesťanským spolkem mladíků v Čechách. Z ruského originálu Записки верующего. Из истории Религиозного движения в России (1917–1923) přeložil Samuel Verner.

 

Text nového vydání (2020) byl jazykově a redakčně upraven. Titul je k dispozici pouze v elektronické podobě (ve formátech Kindle a EPUB).

 

Související odkazy

 

 

 

22. 09. 2020

Hlas mučedníků 4/2020

 

 
Manžel této ženy byl zavražděn hinduisty během protikřesťanských útoků v roce 2008 v indickém okrese Kandhamal.

Když šla 24. srpna 2008 Puspanjali se svojí dcerou Monalisou z kostela domů, neměla nejmenšího tušení, že její manžel pastor Dibya Digal je na útěku a snaží se zachránit si holý život. Pastor Dibya právě dokončil bohoslužby ve svém sboru v Kandhamalském okrese státu Odisha, když tu obdržel zprávu, že k jeho kostelu míří dav hinduistických extrémistů. Urychleně se proto uchýlil do domu jednoho ze svých přátel a vyčkával, co se bude dít.

 

V tomto svém úkrytu strávil následující dva dny, dokud jeden z bratrů jeho hostitele, který nebyl křesťanem, radikálům neprozradil, kde se pastor skrývá. Po obdržení této informace se k pastorovu úkrytu vydalo asi dvě stě mužů, kteří pastora spoutali, a pak ho odtáhli na laně přivázaném k jeho krku na veřejné prostranství.

 

„Musíš se zřeknout Krista, protože jsi sem přišel, abys obracel lidi na svoji víru!“ obořil se jeden z mužů na pastora. „Musíš se zříci Krista, hned tady před námi!“

 

„To udělat nemohu,“ odpověděl Dibya.

 

Z obsahu

 

 • Richard Wurmbrand napsal: Dětská teologie (2. část)
 • Slovo úvodem: Co se stalo před dvanácti lety v indickém okrese Kandhamal? (Cole Richards)
 • Pronásledovaná církev dnes: Indie, severní Afrika
 • Zprávy ze světa: Burkina Faso, Keňa
 • Biblické zamyšlení: Obecenství s anděly (Richard Wurmbrand)
 • Mučedníci křesťanské víry: Amy Carmichaelová (Indie)

 

Elektronická verze ke stažení

 

PDF – 3,1 MB   KF8 (pro Kindle) – 5,6 MB   0   0

 

 

K bezplatnému odběru bulletinu (v elektronické nebo papírové podobě) se můžete přihlásit na samostatné stránce.

 

 

20. 07. 2020

Hlas mučedníků 3/2020

 

 
Tato kolumbijská rodina hlásá odvážně evangelium v povstaleckých rudých zónách, které jsou nechvalně známé svým násilím a obchodem s narkotiky.

David a Gloria Martinezovi se přestěhovali do kolumbijského departementu Chocó v roce 2005. Jejich posláním zde bylo šířit Bible a zakládat nová křesťanská společenství. Manželský pár studoval jazyk i zvyklosti zdejšího obyvatelstva, které je tvořeno směsicí afro-kolumbijské populace s místními domorodci. To však současně znamenalo žít v blízkosti pravicových paramilitantních skupin a ozbrojených povstalců z Národní osvobozenecké armády (ELN) a z Revolučních ozbrojených sil Kolumbie (FARC).

 

Asi po dvou letech již připravovali několik křesťanských konvertitů, kteří měli v této oblasti zakládat nová společenství, neboť v důsledku jejich hlásání evangelia začalo přicházet množství lidí k víře v Krista.

 

„A právě tehdy začaly naše obtíže,“ vzpomíná Gloria. Ďábel byl vzteky bez sebe a manželé museli náhle čelit nejrůznějším duchovním útokům. „Najednou se o nás zajímali různí kouzelníci i povstalecké skupiny.“

 

Manželský pár měl v té době devítiměsíční dcerku, a tak museli být velmi opatrní. Proto začali intenzivně hledat na modlitbách Boží vedení i ochranu.

 

Z obsahu

 

 • Richard Wurmbrand napsal: Dětská teologie (1. část)
 • Slovo úvodem: Rodinná misie (Cole Richards)
 • Pronásledovaná církev dnes: Kolumbie
 • Zprávy ze světa: Arabský poloostrov, Burkina Faso, Srí Lanka
 • Biblické zamyšlení: Obecenství svatých (Richard Wurmbrand)
 • Mučedníci křesťanské víry: Chet Bittermann (Kolumbie, 1981)

 

Elektronická verze ke stažení

 

PDF – 2,0 MB   KF8 (pro Kindle) – 2,6 MB   0   0

 

 

K bezplatnému odběru bulletinu (v elektronické nebo papírové podobě) se můžete přihlásit na samostatné stránce.

 

 

18. 05. 2020

Hlas mučedníků 2/2020

 

 
Modlitební shromáždění křesťanů jedné dlouhodobě rostoucí domácí církve ve střední Asii.

Na ulici jednoho středoasijského velkoměsta stojí tři muži a vzájemně se dobírají kvůli své neznalosti, jak si přivolat taxi. Jejich srdečné a vzájemné zaujetí jeden pro druhého zrcadlí svazek, který spolu sdílejí – pouto víry, bratrství, učednictví – tvoří spolu jakousi rodinu poté, co se jich jejich vlastní příbuzenstvo zřeklo. S veselými úsměvy se po chvíli vměstnají do taxíku, aby se zakrátko vydali na dlouhou cestu do svých domovů ve venkovské oblasti střední Asie.

 

Před čtyřmi lety se tito muži ještě vůbec neznali. A Baluan, původce jejich přátelství, si mohl sotva něco takového představit v době, kdy byl studentem šestého ročníku madrasy, který mezi ostatními vynikal ve svém nepřátelském zaujetí vůči všemu křesťanskému. Když jeho sestry, které přijaly křesťanství, hovořily při jedné rodinné diskuzi o své víře, Baluan nedokázal potlačit hněv a řekl jim, že se jako zrádkyně islámu řítí přímo do pekla. Jako první se stala křesťankou nejstarší sestra, které zvěst evangelia sdělil jistý člověk z jejich vesnice, a ona pak vydala svědectví svým mladším sestrám, které rovněž uvěřily.

 

Ačkoli většina lidí ve střední Asii jsou muslimové, pro mnohé jde ve skutečnosti jen o příslušnost k určité kultuře a rodovým zvykům. Opuštění islámu nechápou na prvním místě jako urážku povahy náboženské, ale spíše jako hanbu pro celý rodinný klan.

 

Z obsahu

 

 • Kázání Petra Jaška ze súdánského vězení: Boží drobty
 • Slovo úvodem: Zaujmeme své místo v řetězu Bohu zasvěcených služebníků a trpících svědků? (Cole Richards)
 • Pronásledovaná církev dnes: Střední Asie, Severní Korea
 • Zprávy ze světa: Pomoc Hlasu mučedníků v době koronakrize (Indie, Pákistán) + reakce z různých zemí (Ázerbájdžán, Indonésie, Nepál, Írán, Turecko)
 • Biblické zamyšlení: Problém částečného poznání (Richard Wurmbrand)
 • Hospodaření za rok 2019
 • Mučedníci křesťanské víry: Kongregace Grace Sonmin (Tádžikistán)

 

Elektronická verze ke stažení

 

PDF – 1,7 MB   KF8 (pro Kindle) – 4,4 MB   0   0

 

 

K bezplatnému odběru bulletinu (v elektronické nebo papírové podobě) se můžete přihlásit na samostatné stránce.