Novinky

 

17. 02. 2018

Aktuální zprávy

 

 

Zdroj: www.vomcanada.com

 

 

07. 12. 2017

Hlas mučedníků 5–6/2017

 

 
Ačkoli byl již Jatya kvůli zvěstování evangelia celkem osmkrát brutálně napaden, přesto ve svých devadesáti letech nadále věrně studuje Písmo a horlivě hledá Boží vedení k dalším svědectvím.

Jatya je velmi horlivý když se může kdykoli o svoji víru podělit s nějakými hosty. Tento křehký, nicméně energický muž žije v jižní Indii v lidnaté vesnici, která je plná donašečů z Národního svazu dobrovolníků (RSS). Tato nacionalistická organizace s více než pěti milio­ny členů křesťany všelijak zastrašuje a dokonce je násilím nutí, aby se vrátili ke svým národním „hinduistickým kořenům“.

 

Jedna z nejvzácnějších věcí, kterou u sebe Jatya chová, je svazek fotografií a novinových článků, které dokumentují, jak byl ve své vesnici již celkem osmkrát zbit kvůli šíření evangelia. Všechno začalo v roce 1992, kdy tento dnes již devadesátiletý muž odmítl podepsat policejní prohlášení, kterým by se zavázal, že nadobro přestane evangelizovat místní obyvatelstvo. Policejní vyšetřovatelé mu tehdy jako odpověď na jeho tvrdohlavost zlámali všechny prsty na rukou.

 

O tři roky později ho hinduističtí radikálové ztloukli a odvlekli na policejní stanici, kde pak strávil týden v policejní vazbě. Nápadná řada jizev na jeho levé ruce mu pak slouží jako vzpomínka na třetí útok, který proti němu radikálové podnikli. Při něm ho brutálně zmlátili řetězem z jízdního kola.

 

Z obsahu

 

 • Richard Wurmbrand napsal: Vánoční svátky narození Páně jsou také „svátky Marie“
 • Slovo úvodem: Drobná, ale přesto neohrožená (Jim Dau)
 • Pronásledovaná církev dnes: Indie, Irák, Jemen, Pákistán, Vietnam
 • Historické ohlédnutí: Hlas, který šokoval západní svět
 • Biblická úvaha ke konci roku: Znamení posledního dne (sf)
 • Biblické zamyšlení: Pamatovat na chudé (Richard Wurmbrand)
 • Mučedníci křesťanské víry: Sovětský svaz – Hrbáč

 

Elektronická verze ke stažení

 

PDF – 3,3 MB   KF8 (pro Kindle) – 8,7 MB   0   0

 

 

K bezplatnému odběru bulletinu (v elektronické nebo papírové podobě) se můžete přihlásit na samostatné stránce.

 

 

25. 09. 2017

Hlas mučedníků 4/2017

 

 

Když pastor Han zvedl onoho osudového odpoledne vyzvánějící telefon ve svém sboru v čínském městě Changbai, ležícím poblíž severokorejské hranice, nezpozorovala v tu chvíli jeho žena na pastorově tváři žádné známky rozrušení.

 

Věděla ovšem, že v posledních měsících jak čínská policie, tak i jihokorejští zpravodajci varovali jejího manžela, že jeho jméno figuruje hodně vysoko na „seznamu nepřátel“ severokorejského režimu. Pastor Han, jeho manželka a další křesťanští představitelé proto souhlasili s určitými bezpečnostními opatřeními, které ho měly chránit, aniž by přitom významně omezily jeho křesťanskou činnost zaměřenou právě na Severní Koreu. Musel však přestat s cestami kolem hranice, nesměl opustit svůj byt ve sboru bez doprovodu svých spoluvěřících, kteří mu dělali dobrovolnou ochranku, a musel dodržovat rovněž další přísné bezpečnostní zásady.

 

Po zmíněném telefonickém hovoru však pastor Han zcela nečekaně a bez doprovodu opustil svůj sbor. Ještě téhož dne večer bylo jeho mrtvé tělo nalezeno na odlehlém a pustém místě nedaleko severokorejské hranice.

 

Z obsahu

 

 • Richard Wurmbrand napsal: Milosrdenství vítězí nad soudem
 • Aktuální úvodník: Půlnoční setkání (Jim Dau)
 • Pronásledovaná církev dnes: Severní Korea
 • Z činnosti Hlasu mučedníků: Srí Lanka
 • Biblické zamyšlení: O potřebě ticha (Richard Wurmbrand)
 • Mučedníci křesťanské víry: Vesničané z Goksan, Severní Korea

 

Elektronická verze ke stažení

 

PDF – 2,4 MB   KF8 (pro Kindle) – 6,6 MB   0   0

 

 

K bezplatnému odběru bulletinu (v elektronické nebo papírové podobě) se můžete přihlásit na samostatné stránce.

 

 

09. 09. 2017

Nová kniha z nakladatelství Stefanos – Láska vytrvá

 

 

2. opravené vydání

 

V roce 1948, kdy sovětská propaganda tvrdila, že se křesťané ve východním bloku těší plné náboženské svobodě, zatkla rumunská tajná policie faráře Richarda Wurmbranda. Důvodem byla jeho komunistickému režimu nepohodlná snaha zachovat věrnost vlastnímu přesvědčení a duchovní službě.

 

Kniha Láska vytrvá je skutečným příběhem Sabiny Wurmbrandové, která se po uvěznění svého manžela sama záhy ocitá v pracovním táboře. Navzdory děsivým podmínkám si uchovává víru a vytrvalou křesťanskou lásku. Po propuštění Sabina pokračuje ve své předchozí křesťanské práci, třebaže nemá žádné zprávy o manželovi a dokonce ani neví, zda je ještě naživu. Za lidsky zoufalých okolností a navzdory komunistické represi se Sabina snaží předávat křesťanské poselství a spolu s dalšími budovat ilegální komunitu věřících i ve stínu státem ovládané loutkové církve.

 

V autobiografické výpovědi autorka empaticky líčí také osud a strasti svých spoluvězeňkyň a snaží se najít cestu k odpuštění věznitelům, jakkoli je to téměř nemožné. Oba manželé se nakonec znovu shledávají a po odchodu na Západ zakládají organizaci Hlas mučedníků, která se stává ve svobodném světě mluvčím pronásledované církve.

 

Láska vytrvá je strhujícím textem napsaným výsostným literárním stylem, který čtenáře vtáhne do nepříznivé doby, v níž silné osobnosti, jako byla Sabina Wurmbrandová, dokázaly najít naději a světlo.

 

Vázaná, 12 × 18 cm, 340 stran

Cena 235 Kč (při objednávce 2 a více výtisků 205 Kč)

 

Související odkazy

 

 

 

24. 07. 2017

Hlas mučedníků 3/2017

 

 
Nedávno jsme dopravovali Bible křesťanům v Nepálu.

Hlas mučedníků se snaží šířit Bible v oblastech světa, kde vůči křesťanům panuje ten největší odpor a nejsilnější nepřátelství. V některých případech pak na takových místech tisknou naši spolupracovníci Bible tajně a sami. Většinou jsou ale Bible vytištěny ve svobodném světě a následně různě pašovány na nepřátelská území. Na mnohá inkriminovaná místa se dostáváme díky různým alternativním způsobům: například pomocí audio nahrávek Písma nebo digitálních souborů, které lze kopírovat do počítačů či mobilních telefonů. Při této příležitosti vás prosíme o přímluvné modlitby, aby naše úsilí dopravit Boží slovo do nebezpečných a obtížných misijních oblastí bylo úspěšné.

 

Z obsahu

 

 • Kázání Petra Jaška: Ježíšův plivanec
 • Aktuální úvodník: Další milion Biblí na frontových liniích (Jim Dau)
 • Pronásledovaná církev dnes: Jakým způsobem pašujeme Bible
 • Příloha: Mapa „Bible na frontových liniích“
 • Zprávy ze světa: Egypt, Indie
 • Informace z české redakce: Hospodaření za rok 2016
 • Biblické zamyšlení: Čekající Bůh (Richard Wurmbrand)
 • Mučedníci křesťanské víry: Odvážný křesťan Ahmed, Egypt

 

Elektronická verze ke stažení

 

PDF – 3,5 MB   KF8 (pro Kindle) – 9,0 MB   0   0

 

 

K bezplatnému odběru bulletinu (v elektronické nebo papírové podobě) se můžete přihlásit na samostatné stránce.

 

 

10. 07. 2017

Mapa pronásledování křesťanů 2017

 

 

Tento měsíc vychází česká lokalizace aktualizované mapy pronásledování křesťanů. PDF ke stažení a objednávkový formulář pro zaslání bezplatného tištěného výtisku naleznete na adrese

 

www.hlas-mucedniku.cz/mapa

 

 

23. 05. 2017

Hlas mučedníků 2/2017

 

 
Kvůli obavě z pronásledování používá Aliyah často muslimskou burku. Pod tímto závojem se snaží pomáhat pronásledovaným somálským křesťanům.

Aliyah si přes své husté havraní vlasy přehodila černý šátek a na tvář si pečlivě upevnila závoj. Byl již téměř večer, když se vypravila navštívit muslimské příbuzné ve svém někdejším domově v „Malém Mogadišu“, jak se lidově nazývá Eastleigh, východní předměstí Keňského hlavního města Nairobi, které obývají téměř výhradně utečenci ze Somálska.

 

Třebaže Aliyah běžně na ulicích Nairobi hidžáb nenosila, pokud se vypravila do východní části, vždy si jej pečlivě oblékla, zejména když šla na návštěvu ke svým příbuzným. Nechtěla přitahovat pozornost pochopů místního šejka ani dávat podnět k nějakým sousedským pomluvám a hidžáb jí navíc pomáhal dobře ukrývat její identitu.

 

Když přemýšlení o islámu přivedlo Aliyah ke Kristu, začala záhy nadšeně vyprávět o nalezené víře svým krajanům ze somálské komunity žijící v Keni.

 

Z obsahu

 

 • Richard Wurmbrand napsal: Nadpřirozené žití
 • Aktuální úvodník: Co nastane po porážce Islámského státu? (Jim Dau)
 • Pronásledovaná církev dnes: Somálsko
 • Zprávy ze světa: Súdán, Jak reagují křesťané na pronásledování?
 • Biblické zamyšlení: Ovoce víry (Richard Wurmbrand)
 • Mučedníci křesťanské víry: Pastor Li-Dexian, Čína

 

Elektronická verze ke stažení

 

PDF – 2,0 MB   KF8 (pro Kindle) – 5,7 MB   0   0

 

 

K bezplatnému odběru bulletinu (v elektronické nebo papírové podobě) se můžete přihlásit na samostatné stránce.

 

 

18. 03. 2017

Nová kniha z nakladatelství Stefanos – Poutníkova cesta

 

 

Poutníkova cesta z tohoto světa do světa budoucího je slavná alegorie předznamenávající vznik románu jako žánru, poprvé vydaná v roce 1678. Je všeobecně považována za jeden z nejdůležitějších náboženských spisů v historii anglické literatury. V průběhu následujících tří staletí byla Poutníkova cesta přeložena do více než dvou set jazyků a až do dnešních dnů se román dočkává stále nových vydání po celém světě. České překlady tohoto alegorického putování křesťana ze světa zkázy plného nástrah do věčné nebeské blaženosti se objevují již od 19. století. V tomto novém vydání přináší nakladatelství Stefanos moderní, ale již osvědčený překlad Tomáše Míky. Kniha obsahuje rovněž dobové ilustrace Harolda Coppinga, uznávaného anglického ilustrátora Bible.

 

Vázaná, 13 × 20 cm, 216 stran + 16 barevných celostránkových ilustrací

Doporučená cena 388 Kč

Zvýhodněná nakladatelská cena do 15. 6. 2017: 328 Kč

 

Aktualizace: Kniha vyšla 2. 5. 2017, přijímáme objednávky.

 

Související odkazy

 

 

 

18. 03. 2017

Hlas mučedníků 1/2017

 

 
Jedna z mála fotografií Petra Jaška ve vězení v Súdánu.

26. únor tohoto roku znamenal pro velké množství křesťanů nejen v České republice, ale doslova po celém světě velikou radost, úlevu a vyslyšení modliteb. Po čtrnácti měsících strávených v súdánském vězení se vrátil pracovník Hlasu mučedníků Petr Jašek, když ho z Chartúmu do České republiky přivezl osobně vojenským speciálem ministr zahraničních věcí. Všichni jsme byli mile překvapeni jeho dobrým zdravotním stavem i duchovním optimismem, což je nám po všech strastech, kterými ve vězení prošel, nezpochybnitelným znamením Boží ochrany a milosti, vzešlých evidentně z množství modliteb a přímluv, které ho po dobu uvěznění ve dne v noci provázely. A chceme na tomto místě poděkovat našim čtenářům, podporovatelům i všem ostatním, kteří za něho po celé ty dlouhé měsíce vedli duchovní zápas. V pozemské perspektivě však musíme rovněž ocenit i velikou snahu a intenzivní jednání české diplomacie, angažování některých europoslanců, hlasu lidskoprávních organizací, i aktivitě řady dalších – to všechno nakonec přispělo ke šťastnému konci celého případu. Od svého vystoupení z letadla na kbelském letišti se stal Petr středem pozornosti nejen českých, ale i některých zahraničních médií. Po dvoudenním pobytu v nemocnici, kde bylo potvrzeno, že je zcela zdráv, každodenně odpovídal na množství dotazů a poskytoval rozhovory pro různá média. Petr se též rozhodl sepsat své zkušenosti v knize, která by měla vyjít, doufejme, již koncem tohoto roku v nakladatelství Stefanos.

 

Z obsahu

 

 • Richard Wurmbrand napsal: Odpustili jsme všechno?
 • Pronásledovaná církev dnes: Neboj se!
 • Rozhovor s Petrem Jaškem
 • Biblické zamyšlení: Chybějící slova v Bibli (Richard Wurmbrand)
 • Mučedníci křesťanské víry: James Jeda, Jižní Súdán

 

Elektronická verze ke stažení

 

PDF – 1,6 MB   KF8 (pro Kindle) – 6,2 MB   0   0

 

K bezplatnému odběru bulletinu (v elektronické nebo papírové podobě) se můžete přihlásit na samostatné stránce.

 

 

26. 02. 2017

Hlas mučedníků 5–6/2016

 

 
Hamidah přišla o svého syna, kterého zavraždili islamisté v roce 2008. A v roce 2014 musela její rodina opustit svůj dům před příchodem povstalců z Islámského státu.

4. října 2008 v pět hodin odpoledne uslyšela Hamidah střelbu, jejíž zvuk přicházel z ulice. V iráckém Mosulu to v té době nebylo nic neobvyklého. Tentokrát to ale Hamidah připadalo jiné. Náhle pocítila v tu chvíli zármutek, jako kdyby byla matkou člověka, který právě přišel o život.

 

Po několika minutách vykřikla jedna ze sousedek její jméno. A když Hamidah vyšla ven, sousedka na ni zavolala: „Zabili vašeho syna! Zastřelili Zaida!“

 

Ještě dnes truchlí Hamidah nad ztrátou syna. Chodí od té doby v černých šatech. Když v severním Iráku vyprávěla svůj příběh našemu misijnímu pracovníkovi, nedokázala často potlačit slzy.

 

„Chodím v černých šatech a neodložím je, dokud bude moje srdce svírat zármutek,“ uvedla Hamidah.

 

Čtrnáctiletý Zaid právě dostal od své tety nový mobilní telefon a šel ho ukázat svým kamarádům. Když šel se dvěma dalšími chlapci po ulici, zastavilo náhle u nich auto a z něho vystoupili tři muži.

 

Z obsahu

 

 • Richard Wurmbrand napsal: Raduj se, neboť Immanuel, Královské Dítě, je s námi!
 • Biblická úvaha ke konci roku: Největší přikázání (sf)
 • Pronásledovaná církev dnes: Nigérie, Vietnam, Afghánistán, Irák
 • Zprávy z české pobočky Hlasu mučedníků: Vývoj kolem případu Petra Jaška
 • Zprávy ze světa: Irák, Etiopie
 • Biblické zamyšlení: Jak mluvit o protivnících (Richard Wurmbrand)
 • Mučedníci křesťanské víry: Marie Skotsobaughová (Nacistický koncentrační tábor)

 

Elektronická verze ke stažení

 

PDF – 1,3 MB   KF8 (pro Kindle) – 9,0 MB   0

 

 

K bezplatnému odběru bulletinu (v elektronické nebo papírové podobě) se můžete přihlásit na samostatné stránce.