Novinky

 

27. 11. 2021

Hlas mučedníků 5–6/2021

 

 
Muslimští konvertité ke křesťanství zakoušejí v Etiopii pronásledování hned z několika stran.

 

Jedné noci, když byla Faizah doma s dcerou a vnučkou a společně čekaly na Nagawovův návrat, se náhle ocitlo několik domů v jejich těsném sousedství v plamenech.

 

Faizah uvádí, že útok byl tak nenadálý a razantní, že „vyšlehl jak hrom“. Ještě než pochopila, co se stalo, již šestnáct domů pohlcovaly plameny, které se dál šířily do okolních staveb.

 

Když dav islamistických radikálů založil oheň, dala se Faizah i s rodinou na útěk. „Bože, patří-li má duše tobě, vysvoboď nás z toho!“ stačila ještě vykřiknout Faizah.

 

Z obsahu

 

 • Richard Wurmbrand napsal: Slavte Vánoce vznešeně
 • Slovo úvodem: Naše poselství těm, kteří kradou, zabíjejí a ničí (Cole Richards)
 • Pronásledovaná církev dnes: Etiopie, Egypt
 • Biblické zamyšlení 1: Příběh Lazara a boháče (sf)
 • Zprávy ze světa: Indie, Uganda, Írán, Jemen
 • Biblické zamyšlení 2: Znamení konce (Richard Wurmbrand)
 • Mučedníci křesťanské víry: Peter Siemens

 

Elektronická verze ke stažení

 

PDF – 1,9 MB   KF8 (pro Kindle) – 6,2 MB   0   0

 

 

K bezplatnému odběru bulletinu (v elektronické nebo papírové podobě) se můžete přihlásit na samostatné stránce.

 

 

22. 09. 2021

Hlas mučedníků 4/2021

 

 
Islám je považován za důležitou součást kultury etnických Somálců. Z tohoto důvodu jsou vyznávající křesťané z řad tohoto etnika považováni za rodinné i kmenové odpadlíky.

Ibrahima ani ve snu nenapadlo, že přišel den, kdy evangelium zahoří v jeho srdci jasným plamenem. Byl hrdým Somálcem a zasvěceným muslimem, proč by tedy měl poslouchat řeči nějakého křesťanského misionáře?

 

A nebylo to ani poprvé, co slyšel evangelijní zvěst. Toho dne byl jako policista v keňské Mombase určen sledovat velký zástup lidí, který se shromáždil při evangelizační kampani. Ibrahimův nadřízený důstojník měl obavy, aby se tato událost nestala nezvladatelnou, či dokonce cílem nějakého teroristického útoku, a potřeboval proto, aby tam měli jeho lidé oči všude.

 

A tak byl Ibrahim někdy v polovině roku 1960 přítomen při evangelizační kampani ve chvíli, kdy misionář přistoupil k mikrofonu a otevřel Bibli na 14. kapitole knihy Exodus. Ještě dnes po šedesáti letech mu zní v uších tehdejší vášnivý hlas Božího muže. Avšak hlavní pozornost věnoval Ibrahim tomu, co misionář onoho dne přečetl – byl to příběh odchodu Izraelitů z Egypta.

 

Z obsahu

 

 • Richard Wurmbrand napsal: Dobrá zpráva pro opuštěné
 • Slovo úvodem: Příběh veliké Boží svrchovanosti (Cole Richards)
 • Pronásledovaná církev dnes: Somálští křesťané
 • Biblické zamyšlení: Příběh Rothschildovy dynastie (Richard Wurmbrand)
 • Mučedníci křesťanské víry: Erik a Eva Barendsenovi (Afghánistán, 1980)

 

Elektronická verze ke stažení

 

PDF – 1,4 MB   KF8 (pro Kindle) – 4,9 MB   0   0

 

 

K bezplatnému odběru bulletinu (v elektronické nebo papírové podobě) se můžete přihlásit na samostatné stránce.

 

 

13. 08. 2021

Nová kniha z nakladatelství Stefanos – Mučen pro víru

 

 

Haralan Popov

 

Aktualizace 13. 9.: Nově i jako papírová kniha!

 

Jméno Haralana Popova se stalo ve své době symbolem odvahy křesťanů žijících za železnou oponou. Původně spravoval největší protestantský sbor v Bulharsku a ve své vlasti patřil k nejhorlivějším kazatelům evangelia. K jeho skutečné roli vůdčí duchovní osobnosti jej však přivedlo utrpení třinácti let strávených v krutém komunistickém vězení. Tehdejší kázeňské praktiky, psychické i fyzické mučení, hlad, pokusy o vymývání mozku, intriky věznitelů používajících metodu „biče a cukru“ – to vše popisuje sugestivně a detailně v této knize. Ani ve vězení však nepřestal plnit své křesťanské poslání, třebaže to často znamenalo další soužení.

 

Po propuštění se Haralan Popov stal hlavní postavou tajné církve v Bulharsku. Ta se zformovala, když se oficiální církev ocitla v moci komunistického režimu. Později, na naléhání podzemní církve, se mu podařilo vycestovat do svobodného světa, kde se snažil burcovat západní křesťany informováním o situaci věřících v zemích komunistického bloku a organizoval pro tuto tajnou církev politickou podporu i ilegální pomoc. Haralan Popov se tak stal hlasem trpící církve a mimo jiné se mu podařilo propašovat do Bulharska desetitisíce tehdy tolik postrádaných Biblí.

 

K dispozici je papírová (vázaná s přebalem) i elektronická (Kindle+EPUB) verze knihy.

 

Související odkazy

 

 

 

31. 07. 2021

Hlas mučedníků 3/2021

 

 

Na titulní straně tohoto bulletinu je fotografie jedné křesťanky z Myanmaru držící v ruce svůj první výtisk barmské Bible, která je známá jako „Judsonova Bible“, pojmenovaná na památku Adonirama Judsona (1788–1850). Tento americký misionář musel v době, kdy překládal Písmo do barmštiny, přestát mnohá utrpení. Překladatelská práce mu nakonec zabrala plných čtyřiadvacet let. Během této doby strávil jednadvacet měsíců ve vězení a navíc mu zemřela první manželka následkem nemoci a vyčerpání kvůli mimořádně těžkým podmínkám misionářské práce. Podobný osud však stihl i jeho druhou ženu a jednu z jeho dcer.

 

Dnes Judsonovo dílo v Myanmaru žije dál, třebaže se tamní vláda snaží přístup k Písmu omezovat. Podařilo se nám do této země již propašovat čtvrt milionu výtisků Biblí. A právě v posledních letech šlo o ty nejpočetnější zásilky. O několika z těchto našich podniků se dočtete na stránkách tohoto vydání.

 

Z obsahu

 

 • Richard Wurmbrand napsal: Krása Bible… v tom, co v ní chybí!
 • Slovo úvodem: Nedocenitelná Bible (Cole Richards)
 • Bible na nebezpečných územích: Kolumbie, Írán, Niger, Severní Korea, Sierra Leone, Súdán, Vietnam
 • Zprávy ze světa: Arabský poloostrov, Čína, Irák, Írán
 • Biblické zamyšlení: Dokonáno jest! (Richard Wurmbrand)
 • Mučedníci křesťanské víry: Ignatio z Antiochie (starověký Řím, 107 n. l.)

 

Elektronická verze ke stažení

 

PDF – 1,9 MB   KF8 (pro Kindle) – 8,0 MB   0   0

 

 

K bezplatnému odběru bulletinu (v elektronické nebo papírové podobě) se můžete přihlásit na samostatné stránce.

 

 

23. 05. 2021

Hlas mučedníků 2/2021

 

 

Apoštol Pavel nám objasňuje, že „jsme vyslanci Kristovými“, jejichž prostřednictvím Bůh apeluje na druhé. Mělo by nás to vést k odhodlanosti a pokoře, že si nás Bůh vybral, abychom nesli jeho poselství bloudícím. Měli bychom se snažit naplňovat věčné záměry, které má Bůh s našimi životy. Nechť jsme povzbuzeni skutečností, že k tomu, abychom konali jeho vůli, nám dává svého Ducha. Duch svatý nás zmocňuje k vydávání svědectví o Kristu (Sk 1,8), jelikož přebývá v nás (Ř 8,11). Moc, díky níž můžeme přemáhat těžkosti, které zakoušíme ve světě (2 Kor 4,8–11), nevychází z nás, ale z Boha (verš 7).

 

Je nám zaslíbeno požehnání Boží přítomnosti, útěchy i vedení kdykoli a v jakékoli situaci (Mt 28,20). A Bůh nás povzbuzuje, že toto platí zejména ve chvílích tísně. Jsme ujišťováni o Boží blízkosti, i kdybychom „kráčeli údolím stínu smrti“ (Ž 23,4). A stejně tak je nám zaslíbena odvaha a výmluvnost, i kdybychom kvůli našemu svědectví stanuli před soudem. Kristus nás výslovně ujišťuje, že právě tehdy se máme na něho cele spolehnout, neboť to nebudeme my, kdo bude našimi ústy hovořit, ale Duch Páně (Mt 10,20).

 

Z obsahu

 

 • Kázání Petra Jaška: Ovce určené na porážku
 • Slovo úvodem: Zmocnění a nenávidění vyslanci (Cole Richards)
 • Pronásledovaná církev dnes: Indie, Írán, Arabský poloostrov
 • Zprávy ze světa: Velká Británie
 • Biblické zamyšlení: Nenahraditelnost ticha (Richard Wurmbrand)
 • Hospodaření za rok 2020
 • Mučedníci křesťanské víry: Ptolemaus (starověký Řím, 156 n. l.)

 

Elektronická verze ke stažení

 

PDF – 1,3 MB   KF8 (pro Kindle) – 3,4 MB   0   0

 

 

K bezplatnému odběru bulletinu (v elektronické nebo papírové podobě) se můžete přihlásit na samostatné stránce.

 

 

22. 03. 2021

Hlas mučedníků 1/2021

 

 
Ibrahim Izang Aziobo přišel o zrak během protikřesťanského útoku v Nigérii. Ztráta zraku ho však přivedla k živé víře v Ježíše Krista.

Kolem čtvrté hodiny ranní, den po místních volbách v nigerijském městě Jos, probudilo Ibrahima bouchání na domovní dveře. „Přišli!“, volala ještě za dveřmi jeho neteř. „Už to začalo!“

 

Volby v roce 2008 přinesly velké rozdělení. Ještě před zveřejněním výsledků začali členové většinové muslimské populace tvořené z Hausů a Fulbů protestovat proti očekávanému vítězství křesťanského kandidáta.

 

Ibrahim vyskočil z lůžka. Věděl, že varování neteře znamená, že se křesťané ve městě, kde on sám sloužil při volbách jako dobrovolník, stali cílem útoku. Naštěstí jeho žena Ana byla v bezpečí doma v jiném městě.

 

Než Ibrahim stačil opustit své obydlí, neteř již odešla a také jeho sousedi byli pryč. Pak se začala ozývat střelba a Ibrahim viděl kolem sebe prchající lidi. Sám se však rozběhl směrem, odkud přicházely výstřely, aby viděl útočníky na vlastní oči.

 

„Co jsem spatřil, bylo hrozivé,“ vzpomíná Ibrahim. Byl to průvod pochodujících islamistických Fulbů ozbrojených holemi, mačetami i palnými zbraněmi, kteří provolávali: „Allahu akbar! Kupředu! Pusťme se do džihádu!“

 

Z obsahu

 

 • Richard Wurmbrand napsal: Na krajní hřích odpovědět krajní láskou
 • Pronásledovaná církev dnes: Nigérie
 • Zprávy ze světa: COVID-19, Mali
 • Biblické zamyšlení: Promarněný úspěch (Richard Wurmbrand)
 • Mučedníci křesťanské víry: Marie Skotsobaughová (nacistický koncentrační tábor)

 

Elektronická verze ke stažení

 

PDF – 1,4 MB   KF8 (pro Kindle) – 4,3 MB   0   0

 

 

K bezplatnému odběru bulletinu (v elektronické nebo papírové podobě) se můžete přihlásit na samostatné stránce.

 

 

12. 02. 2021

Nová kniha z nakladatelství Stefanos – O modlitbě

 

 

John Bunyan

 

I v dnešním sekulárním světě jsou literární učenci udivováni působivostí Bunyanovy Poutníkovy cesty, nestárnoucí duchovní alegorie a jednoho z klasických děl anglické i světové literatury. Na stránkách této knihy čtenář může objevit, v čem spočívala podstatná část Bunyanovy velikosti: byl mužem vroucí modlitby, který nepřetržitě zápasil o to, aby ve středu jeho veškerého usilování stál sám Bůh.

 

Předkládaná publikace obsahuje dvě Bunyanova pojednání o modlitbě: Modlitbu v Duchu, sepsanou autorem roku 1662 v bedfordské věznici, a Trůn milosti, který vyšel po autorově smrti v roce 1692 coby součást souhrnné sbírky.

 

Obě krátké, leč hodnotné biblické úvahy tak reprezentují klasickou studii modlitby z autorské dílny bezesporu jednoho z nejpozoruhodnějších křesťanů všech dob.

 

Související odkazy

 

 

 

08. 12. 2020

Nová kniha z nakladatelství Stefanos – Návrat k Bohu

 

 

Karl Jakob Hirsch

 

K. J. Hirsch pocházel z přísně židovské rodiny, k jeho předkům patřili i významní rabíni. Studoval v Mnichově a Paříži dějiny umění a malířství, pracoval v berlínském divadle Volksbühne a pro berlínské noviny Vossiche ZeitungBZ am Mittag. Jeho nejslavnější román Císařské počasí (česky 1976) byl 10. 5. 1933 spálen nacisty. V roce 1936 byl zbaven německého občanství a odešel do exilu – nejprve do Švýcarska a pak do USA, kde získal americké občanství. Tam také v roce 1952 zemřel.

 

Tato kniha, psaná formou dopisů synovi, líčí třiapadesát let německé historie z pohledu dění kulturního života, jak je vnímal člověk, který se sám řadil k umělcům dvacátých let minulého století. Svůj dosavadní život, který plně odpovídal intelektuálním postojům většiny příslušníků jeho generace, však začíná Hirsch po útěku do ciziny zásadním způsobem bilancovat: „Oné noci blízko smrti jsem se vracel zpátky domů k Bohu. Pán mě ale probudil a vedl ke Kristu,“ popisuje svoji klíčovou duchovní zkušenost.

 

Vázaná s přebalem, 11,8 × 17,5 cm, 160 stran

 

Související odkazy

 

 

 

23. 11. 2020

Hlas mučedníků 5–6/2020

 

 
Chandrika se svojí dcerou Rekshikou přišly během loňských velikonočních atentátů na Srí Lance o půlku rodiny.

Vedoucí pastor sboru Roshan Mahesan byl v inkriminované době služebně v Evropě. Právě před devátou hodinou ráno asi 500 lidí začalo postupně zaplňovat sedadla kostela před začínajícími bohoslužbami. Stanley viděl dalšího pomocného pastora Rameshe Raju, jak přichází dovnitř s nějakým cizím mužem mladšího věku. Kromě obvyklého oblečení – kapuce, růžové košile a sportovních kalhot – si Stanley všiml, že má neznámý na zádech velký batoh. Stanley vešel do dvora, aby se setkal s tímto příchozím, a přitom si všiml, že některé děti z nedělní školy sedí na schodišti vedoucím do tříd ve druhém patře. Tyto schody byly také částečně blokovány služební dodávkou, která stála na dvoře. Stanley však od ní neměl v tu chvíli klíčky, aby ji postavil jinam.

 

Ramesh zdvořile představil Stanleymu cizího muže, který uvedl, že se jmenuje Umar a přišel na bohoslužby, aby se pomodlil za svoji matku. Stanley odtušil podle jména i přízvuku neznámého, že jde o muslima, což však nebylo žádnou příčinou ke znepokojení, neboť do sboru občas nějaký muslim zavítal a někteří se dokonce stali křesťany. Než se Stanley omluvil, že již musí jít zahájit bohoslužby, pozval ještě návštěvníka na středeční nešpory, kde by byl k modlitbám za jeho matku větší prostor.

 

Z obsahu

 

 • Richard Wurmbrand napsal: Dětská teologie (3. část)
 • Slovo úvodem: Naše pomoc církvi v době pandemie (Cole Richards)
 • Církev v době pandemie: Střední východ, Latinská Amerika, Asijsko-pacifický region
 • Pronásledovaná církev dnes: Srí Lanka, Turecko, Vánoce s příslušníky Islámského státu
 • Biblické zamyšlení #1: Cesta duchovního pokroku (sf)
 • Zprávy ze světa: Afghánistán, Německo, Jordánsko
 • Biblické zamyšlení #2: Na konec roku (Richard Wurmbrand)
 • Mučedníci křesťanské víry: Ercan Sengul (Turecko)

 

Elektronická verze ke stažení

 

PDF – 3,1 MB   KF8 (pro Kindle) – 6,7 MB   0   0

 

 

K bezplatnému odběru bulletinu (v elektronické nebo papírové podobě) se můžete přihlásit na samostatné stránce.