AKTUÁLNĚ

Zasílání novinek emailem

E-mail

Nepál

Blawan Kumar Paswan, si odpykával svůj trest ve vězení za vraždu a neměl žádnou naději. Pak mu však ve vězení jeden křesťan zvěstoval evangelium. Blawan vložil svou důvěru v Ježíše Krista a byl pokřtěn. Žalářník zpozoroval změny v Blawanově životě a doporučil předčasné propuštění poté, co si Blawan odseděl 10 let. Blawan se vrátil do své vesnice a zasvětil svůj život sdílení evangelia. Následovalo však pronásledování. Jeho strýc vystěhoval Blawanovu rodinu a vzal jim majetek. 1. prosince 2023 zbila skupina opilých mužů Blawana a jeho manželku Binu.

14. 07. 2024

Nigérie

Církevní představitelé žádají o modlitby za ženu unesenou začátkem března 2024 ve státě Kaduna v Nigérii. K únosu došlo v oblasti s většinově křesťanskou populací. "Fulanijští džihádisté ​​zahájili sporadickou střelbu na celou oblast," řekl spolupracovník Hlasu mučedníků. "A zatímco paní Musa Baraka utíkala do bezpečí, ve zmatku ji ozbrojenci sebrali a postřelili jejího dvaatřicetiletého syna." Syn přežil a začátkem května podstoupil kvůli střelném poranění operaci. Paní Musa Barakaová se od doby, kdy byla unesena, nachází v odlehlé buši se svými vězniteli.

13. 07. 2024

Írán

Jeden populární film v Íránu vyvolal mezi muslimy v zemi rozhovory o křesťanství . Po shlédnutí filmu se jedné ženě zcela změnil život. Nejedná se sice o křesťanský film, zobrazuje však jednu křesťanskou postavu, která jedná dobrosrdečným a laskavým způsobem. Jedna žena shlédla část filmu a rozhodla se v modlitbě obrátit k Ježíši: „Ježíši, jestli jsi skutečný, ukaž se mi!“ Druhý den navštívila její obchod jedna křesťanka a cítila se vedena k tomu, aby jí dala jeden časopis: „Přijměte prosím tento časopis jako dar od Boha.“

13. 07. 2024

Kolumbie

Rodrigo a Astrid založili osm sborů v oblasti Sucre, jedné z kolumbijských tzv. „červených zón“ či nebezpečných oblastí kontrolovaných aktivitami marxistických geril. Příslušníci těchto geril je vydírali, zakazovali jim bohoslužby, vydávali zákazy vycházení a vyhrožovali jim. Syn jejich nejstaršího vnuka se nachází u velitele geril. Rodrigo a Astrid se obávají o jeho život i o život své čtyřleté pravnučky. Jejich 14letý vnuk, který s nimi žije, také sdílel svou touhu přidat se ke gerillové skupině; je lákán příslibem věcných darů a finančních pobídek. 

10. 07. 2024

Izrael

Pastor v Gaze a jeho tým pravidelně poskytují teplá jídla stovkám lidí, kteří se ukrývají a snaží se přežít současný konflikt. "Dokázali jsme rozdávat jídlo lidem v Rafahu a uprostřed pásma Gazy," řekl pastor. "Situace je velmi vážná a lidé zoufale potřebují jídlo." Pastor je vděčný za podporu od globálního těla Kristova, které umožňuje jeho týmu poskytovat pomoc a naději trpícím. „Kéž vám Bůh hojně žehná za vaši laskavost a soucit k našim bratrům a sestrám v Gaze,“ řekl.

10. 07. 2024

Nigérie

5. června si skupina ozbrojených mužů vynutila zastavení autobusu s  cestujícími na dálnici mezi nigerijskými městy Damaturu a Biu. Stalo se to poblíž vesnice Kamuya, jež se nachází na hranici mezi státy Yobe a Borno. Teroristé, o kterých se předpokládá, že patřili k teroristické skupiny Boko Haram, odvedli stranou čtyři cestující, kteří byli křesťané, a zbytku pasažérů pak dovolili odejít. Později byla nalezena těla tří zastřelených mladých křesťanů. V době zveřejnění této zprávy zůstává osud a místo pobytu čtvrtého cestujícího neznámý.

23. 06. 2024

Nepál

Poté, co někdo v roce 2020 na internetu zveřejnil video, na kterém se pastor Keshab Raj Acharya modlí proti šíření koronaviru, policie pastora zatkla za šíření dezinformací o viru a tvrdili, že lidem říkal, že by vůči koronaviru byli imunní, kdyby konvertovali ke křesťanství. Vyšetřování odhalilo další videa, na kterých jsou zaznamenány křty nově obrácených křesťanů. To úřady ještě více popudilo. Obvinění nakonec zahrnovalo „urážku náboženského cítění“, obracení na křesťanskou víru a další porušování zákonů zakazujících konverzi.

21. 06. 2024

Laos

Když Dong uvěřil v Pána Ježíše Krista, jeho dospělí synové se rozzlobili, že se rozhodl pro něco, co oni považovali za cizí náboženství. Odstěhovali se z jeho domu a vzali si veškerou jeho zemědělskou půdu a zásoby pro sebe, takže mu nezbyla žádná možnost si něco vypěstovat nebo si nějak vydělávat. Dong se odvolal k náčelníkovi vesnice, který však řekl, že jeho synům domluví pouze v případě, že Dong bude souhlasit s tím, že se vzdá své křesťanské víry. 

20. 06. 2024

Sierra Leone

Pastor Usman kdysi praktikoval čarodějnictví. "Zabil jsem mnoho lidí," řekl. Jednoho dne navštívil jeho vesnici pastor a zvěstoval Usmanovi evangelium. Poselství o Kristově odpuštění zcela změnilo Usmanovo srdce. "Bylo to pro mě velmi těžké opustit svoji čarodějnickou praxi," řekl. "Tato dobrá zpráva však zněla nadějně,  že bych mohl být vysvobozen ze zla, ve kterém jsem byl. Pastor mi řekl, že cokoli jsem udělal, Bůh mi odpustí." Poté, co Usman obdržel adio-Bibli, byl nadále proměňován Božím slovem.

19. 06. 2024

Kuba

Díky své službě pro veřejnost se pastor Dizzis Ramos stal terčem kubánských vládních úředníků ve své ateistické komunistické zemi. Slouží své místní komunitě prostřednictvím stavebních projektů pro starší lidi v nouzi. Začátkem tohoto měsíce byl společně s dalším pastorem obviněn z údajného falšování účtenek poté, co legálně zakoupili cement pro stavební projekt. Pastor Ramos byl umístěn do domácího vězení a druhý pastor byl vzat do vazby. Nemohou se také spojit s právníkem, který se jejich případem zabývá.

17. 06. 2024

Niger

V době, kdy Ahmed studoval na imáma, uslyšel, jak někdo shůry volá jeho jméno. Když vzhlédl vzhůru, uviděl muže na kříži, jak se na něj upřeně dívá. "Když jsem to uviděl, nemohl jsem jít do mešity," řekl. "Vrátil jsem se domů a ten den jsem do mešity nešel, protože jsem se opravdu bál." Ježíš se Ahmedovi v průběhu let zjevil ještě několikrát, dokonce i poté, co se stal imámem. Ahmed popisoval tato zjevení muslimům, kteří navštěvovali jeho mešitu, a ti si mysleli, že Ahmed vidí démony. Po určité době Ahmed vložil svou důvěru v Krista.

16. 06. 2024

Bhútán

Kvůli své geografické izolaci a nepřátelskému postoji vládních úřadů vůči křesťanství čelí křesťané v Bhútánu tlaku z mnoha stran. Pracovníci v první linii v Bhútánu však nadále žijí svou víru v Krista a oslovují evangeliem své spoluobčany. Jeden evangelizační pracovník požádal o modlitbu, aby měli dostatek prostředků pro programy pro mládež a ženy a školicí programy pro učitele nedělních škol.

16. 06. 2024

O NÁS

Pomoc pronásledované církvi

 
K hlavním cílům tohoto spolku patří:

  • poskytovat hmotnou a duchovní pomoc pronásledovaným a potřebným křesťanům
  • informovat veřejnost o pronásledování křesťanů*
  • podporovat vydávání literatury, která vypovídá o křesťanských mučednících a o svědcích víry

Spolek úzce spolupracuje s celosvětovou misijní organizací International Christian Association (ICA).

Pět hlavních zásad této misijní organizace je založeno na biblickém verši epištoly Židům 13,3:

  • Podporovat křesťany v šíření evangelia v oblastech, kde jsou pro své svědectví o Ježíši Kristu pronásledováni, prostřednictvím křesťanské literatury, Biblí, rozhlasového vysílání, léků a dalších forem pomoci.
  • Poskytovat v těchto oblastech pomoc rodinám křesťanských mučedníků.
  • Podporovat věřící, kteří osobně prošli utrpením v bývalých komunistických zemích.
  • Nejrůznějším způsobem se snažit získávat pro Krista ty, kteří se podílejí na pronásledování křesťanů v totalitních zemích a problémových oblastech.
  • Informovat veřejnost o krutostech páchaných na křesťanech*.

 

https://www.traditionrolex.com/32