Novinky

 

22. 02. 2020

Aktuální zprávy

 

 

Zdroj: www.vomcanada.com

 

TIP: Odkazy na aktuální zprávy jsou automaticky zveřejňovány také na Twitteru.

 

 

27. 11. 2019

Hlas mučedníků 5–6/2019

 

 
Aranžovaná fotografie scény na severokorejské hranici.

Skoro jedenáct let Park Chin-Mae střežil jako pohraničník severokorejskou hranici s Čínou. Od osmi ráno do deseti hodin večer hlídal, aby nikdo z jeho spoluobčanů nepronikl dovnitř ani ven s nějakým kontrabandem.

 

Chin-Mae byl na svoji práci strážce hranice velmi pyšný, ačkoli on sám se často provinil týmiž ilegálními aktivitami, za které druhé zatýkal. Podobně jako mnozí další Severokorejci musel se i on uchýlit k pašování, pokud chtěl přežít.

 

Když o jeho pašování informoval nadřízené jeden z jeho kolegů, byl Chin-Mae zatčen a strávil ve vězení šedesát mučivých dní. A to přitom nepašoval tu nejzapovězenější věc: Bible. „Na ty, kdo by se toho odvážili a chytili by je přitom, čekal ještě krutější a přísnější trest než vrahy,“ prohlašuje Chin-Mae.

 

Z obsahu

 

 • Richard Wurmbrand napsal: Naše poznání Boha
 • Slovo úvodem: Kim Čong-una stále uctívají miliony (Cole Richards)
 • Pronásledovaná církev dnes: Indie, Malajsie, Nigérie, Severní Korea
 • Biblická úvaha: Hořčičné zrno víry Boží (sf)
 • Zprávy ze světa: Bangladéš, Egypt, Srí Lanka
 • Biblické zamyšlení: Boží řešení hladu (Richard Wurmbrand)
 • Mučedníci křesťanské víry: Sergej Mechen (Sovětský svaz)

 

Elektronická verze ke stažení

 

PDF – 3,9 MB   KF8 (pro Kindle) – 7,8 MB   0   0

 

 

K bezplatnému odběru bulletinu (v elektronické nebo papírové podobě) se můžete přihlásit na samostatné stránce.

 

 

15. 09. 2019

Hlas mučedníků 4/2019

 

 
Křesťanská žena prchá se svým dítětem před davem muslimů, kteří napadli a zapalovali domy křesťanské komunity ve městě Gojra v pákistánské provincii Pandžáb.

Před deseti lety, když náš misijní tým pořídil fotografii, která je na titulní straně tohoto bulletinu, jsem právě působil v rámci činnosti Hlasu mučedníků v Pákistánu. Naše misijní skupina tehdy navštívila křesťanskou vesnici, která se stala cílem teroristického útoku, při němž bylo upáleno osm lidí a vypáleno na čtyřicet domů včetně místního kostela. Od té doby provedli islamisté v Pákistánu řadu dalších násilných útoků na křesťanské vesnice a církevní sbory. Jmenujme jen ty nejhorší: rok 2013 – bombový útok v Péšávaru, při kterém přišlo o život 80 lidí; o Velikonocích 2016 bombový útok v Láhaur – 70 mrtvých a 340 zraněných; v roce 2017 útok na církev v Quetta, zabito 9 lidí a 57 zraněno. Po léta tak musejí naši pákistánští bratři a sestry přemáhat strach, kdykoli se ubírají do shromáždění.

 

Sám jsem zažil takové momenty enormního strachu, když jsem byl v přímém ohrožení života, ať již při své někdejší službě v armádě anebo později na misijním poli. Tento druh strachu je přirozenou odezvou naší psychiky na život ohrožující okolnosti a jeho účelem je vyburcovat v nás co nejrychlejší a nejúčinnější záchranou reakci. Avšak existuje i jiný nežádoucí druh strachu – ochromující úzkost, která pohlcuje veškerou naši odvahu a zbavuje nás jakékoli ochoty riskovat nebo snášet bolest či ztrátu. Tento druh strachu nám ubírá ochotu následovat Krista a je tak nepřítelem naší poslušnosti Spasitele. Z tohoto důvodu je potřeba ho porazit, eliminovat, „vyhnat“. (1 Janova 4,18)

 

Z obsahu

 

 • Richard Wurmbrand napsal: Neboj se!
 • Slovo úvodem: Strach a naše poslušnost Kristu
 • Pronásledovaná církev dnes: Egypt, Etiopie, Irák, Jemen, Sýrie
 • Zprávy ze světa: Afghánistán
 • Biblické zamyšlení: Bohu buď chvála za všechno (Richard Wurmbrand)
 • Mučedníci křesťanské víry: Mizhong Miao (Čína)

 

Elektronická verze ke stažení

 

PDF – 1,7 MB   KF8 (pro Kindle) – 5,1 MB   0   0

 

 

K bezplatnému odběru bulletinu (v elektronické nebo papírové podobě) se můžete přihlásit na samostatné stránce.

 

 

19. 07. 2019

Hlas mučedníků 3/2019

 

 
Anglikánská katedrála Epiphany ve městě Dornakal (stát Telangána), postavená v roce 1938, patří k nejkrásnějším indickým církevním stavbám.

Pastor Surjan Khariya se stal křesťanem v roce 2004 po uzdravení z nemoci, která předtím připravila o život jeho sedmiletou dcerku. Podobně jako většina obyvatel jeho domorodé vesnice v indickém státě Džárkhand byl i on animistou, uctíval přírodu a přinášel božstvům různé oběti včetně alkoholu. Když však byl po modlitbách křesťanů uzdraven z nemoci, odevzdal svůj život Kristu a později se u něho doma začala scházet domácí církev.

 

Jiný člen jeho domácího společenství, muž jménem Kolah Lohra, by o pastorův dům tak říkajíc ani nezavadil. Ale jednoho dne v roce 2010 uslyšel z domu vycházet zvuky právě probíhající bohoslužby a Kolah, po léta propadlý alkoholu i jiným návykovým látkám, vnikl v podroušeném stavu do shromáždění, kde začal ihned tancovat a hulákat. Jeho opilecká produkce však shromážděné křesťany nevyvedla z míry. Pozvali ho, aby k nim přišel na druhý den, což se kupodivu skutečně stalo. A když se za něho přítomní křesťané modlili, náhle pocítil, že se v něm hluboko uvnitř cosi změnilo. Po návratu domů popadl veškerý alkohol, tabák a další drogy a vyházel všechno na smetiště.

 

Z obsahu

 

 • Richard Wurmbrand napsal: Jsi ten, který má přijít?
 • Pronásledovaná církev dnes: Indie, Libanon/Sýrie
 • Zprávy ze světa: Irák, Eritrea
 • Biblické zamyšlení: Neodcházej kvůli věku (Richard Wurmbrand)
 • Mučedníci křesťanské víry: Blandina, 2. století

 

Elektronická verze ke stažení

 

PDF – 1,9 MB   KF8 (pro Kindle) – 4,4 MB   0   0

 

 

K bezplatnému odběru bulletinu (v elektronické nebo papírové podobě) se můžete přihlásit na samostatné stránce.

 

 

11. 06. 2019

Nová kniha z nakladatelství Stefanos – Neboj se kříže

 

 

Dramatický životní příběh Richarda Wurmbranda, mučedníka křesťanské víry v komunistickém Rumunsku stalinské éry.

 

29. prosince 1948 zatkla luterského faráře Richarda Wurmbranda tajná policie. Jeho zločinem bylo, že pracoval jako duchovní správce misijně horlivého křesťanského sboru, což ateistický komunistický režim v Rumunsku považoval za činnost společensky podvratnou.

 

Richard ve vězení strávil celkem čtrnáct let. Prošel mučením a bitím, pobýval dlouhodobě na samotce. Jeho manželka Sabina prožila tři roky v pracovním táboře, kde trpěla nedostatečnou výživou a mrazem, když s tisíci dalšími ženami pracovala na nikdy nedokončeném Dunajském kanále. Tajná policie se ji také pokoušela zlomit falešnými zvěstmi o tom, že její muž zemřel za mřížemi.

 

Richard a Sabina Wurbrandovi však měli neotřesitelnou víru v Krista. Díky ní sami nepropadali beznaději, ale naopak vyprávěli o naději v Kristu také ostatním vězňům.

 

Separátní příběhy obou manželů, které může český čtenář již znát z knih V Božím podzemí a Láska vytrvá, jsou nyní vyprávěny v rámci jedné knihy, doplněné o další dosud nepublikované informace.

 

Ačkoli nás tato kniha přivádí do temných vězeňských cel, zprostředkovává nám duchovní inspiraci a dává nám zahlédnout, jak Kristovo světlo září do srdcí těch, kteří se bezvýhradně vydali svému Spasiteli.

 

Vázaná s přebalem, 12 × 19 cm, 304 stran

Cena papírové knihy 240 Kč (při objednávce 2 a více výtisků 220 Kč)

 

Související odkazy

 

 

 

10. 06. 2019

Nová kniha z nakladatelství Stefanos – Vavřín víry

 

 

Devět teologických rozjímání nad křesťanskou vírou v dnešním světě.

 

V devíti teologických rozjímáních nad křesťanskou vírou v dnešním světě rozvíjí autor v různých souvislostech na pozadí současných poměrů několik biblických motivů, především novozákonních, kterými se opakovaně zabýval v několika příležitostných kázáních z poslední doby. Úvahy spojuje ústřední téma „neobvyklého vítězství“, skutečnost, že zvěstované evangelium ve světě a přiznání se k Ježíši Kristu nepřináší „vavříny“, na kterých bychom mohli spokojeně usnout, ale spíš trní útrap všeho druhu. A také zjitřenou citlivost pro přemnohá zla, jež „normální“ společnost vůbec neregistruje.

 

Víra ovšem, jak praví apoštol Jan, přemáhá svět, vede nás i skrze mnohá sklíčení ba utrpení k pokoji, který je „nad všeliký rozum lidský“. Leč nevítězíme my sami, ani zbraněmi duchovními ne, například stupňováním svých výkonů intelektuálních nebo mravních, ale to vítězství nad světem (a tím i nad námi samými v naší „přirozené“ Bohu zcizenosti) nám vybojovává toliko láska (a víra), kterou nám dal Otec. Tento div nepodmíněného daru Boží milosti všem, kteří jej neodmítnou, chtějí z různých stran osvětlit všechny kapitolky tohoto komorního souboru úvah.

 

Související odkazy

 

 

 

24. 05. 2019

Nová kniha z nakladatelství Stefanos – Na háku

 

 

Memoárová kniha Samuela Jana Hejzlara Na háku volně navazuje na předchozí díl vzpomínek Na hraně koncentrující se na život v Liberci a bývalém sudetském pohraničí v těsně poválečném období. Tentokrát se autor detailně, často humorně, každopádně vždy s nadhledem barvitě a sugestivně rozepisuje o dvou letech povinné vojenské služby 1957–58, kterou tento pevně věřící muž absolvoval především v západočeském pohraničním újezdu Hradiště v Doupovských horách. Popisuje své problémy plynoucí z razantního odmítnutí použít v jakémkoliv případě zbraň, ale také příhody se svými „spolubojovníky“ postiženými nekompromisním a absurdním vojenským drilem ze strany důstojníků sloužících tehdy v armádě pod vrchním velením nechvalně proslulého generála Alexandra Čepičky. Líčí denní život v kasárnách, ale nevyhýbá se i zachycení výjimečných událostí, revolt jednotlivých vojáků i jejich psychických problémů ústících mnohdy až k sebevraždě nebo jiným násilnostem. Nachází však i v tomto nehostinném a syrovém prostředí hřejivé lidské výjimky mezi řadovými vojáky i veliteli, kteří se vyrovnávají nebo alespoň mlčky tolerují jeho duchovní postoj k životu, ačkoli hned v prvních dnech služby obdržel vojín a později svobodník Hejzlar přezdívku Modlil. Výrazný akcent na spirituální rozměr existence odlišuje Hejzlarovy vojenské memoáry od řady podobných literárních děl situovaných do armádního prostředí v tíživých padesátých letech dvacátého století.

 

Vázaná s přebalem, 13 × 20 cm, 312 stran

Cena papírové knihy 330 Kč (při objednávce 2 a více výtisků 290 Kč)

 

Související odkazy

 

 

 

20. 05. 2019

Hlas mučedníků 2/2019

 

 
Lilianin otec sloužil v Kolumbii jako křesťanský pastor, než ho zavraždili povstalci z marxistické guerilly FARC. Nyní se Liliana sama připravuje na misijní práci.

Když Liliana vyrůstala v nebezpečném kolumbijském pohraničí, kde je někdy křesťanům vyhrožováno zabitím jen kvůli účasti na shromážděních, nebyla to její volba. Na vlastní oči sledovat, jak se celé rodině sklíčené zármutkem po vraždě otce hroutí víra, také nebyla její volba. Když se však dnes ohlédne zpět, může vidět, jak si Bůh použil tyto zkoušky a dílčí prohry, aby její život nasměroval ke svým cílům. A s poznáním těchto cílů přišlo i uzdravení a opětovné vzkříšení víry.

 

Lilianini rodiče Amelo a Christina ještě před narozením dcery odcestovali jako misionáři do jedné z nejnebezpečnějších částí Kolumbie založit nové společenství. Měli pastoračně sloužit na kolumbijsko-venezuelské hranici, kde se armáda snaží potírat aktivity povstalců z řad Ozbrojených revolučních sil Kolumbie (FARC).

 

Z obsahu

 

 • Richard Wurmbrand napsal: Pozvání pro všechny
 • Slovo úvodem: Boží milost provází potomky mučedníků (Cole Richards)
 • Pronásledovaná církev dnes: Kolumbie, Vietnam, Írán, Srí Lanka
 • Zprávy ze světa: Pákistán – Asia Bibi
 • Biblické zamyšlení: Zrcadlit paprsky spravedlnosti (Richard Wurmbrand)
 • Informace z české redakce: Hospodaření za rok 2018
 • Mučedníci křesťanské víry: Matka a syn, Severní Korea

 

Elektronická verze ke stažení

 

PDF – 1,4 MB   KF8 (pro Kindle) – 2,9 MB   0   0

 

 

K bezplatnému odběru bulletinu (v elektronické nebo papírové podobě) se můžete přihlásit na samostatné stránce.

 

 

03. 04. 2019

Nová kniha z nakladatelství Stefanos – Jan Viklef

 

 

Na sklonku léta roku 1345 opustil patnáctiletý Jan Viklef rodný dům v anglickém Yorkshiru a vydal se na dvě stě mil dlouhou cestu, jejímž cílem byla oxfordská univerzita. Otec považoval Jana za příliš slabého na selskou práci, a proto ho poslal studovat na kněze. Ovšem tenkrát sotva mohl někdo tušit, že tato cesta nebude bez ohlasu ve světových dějinách a mladý poutník vyspěje v učence a biblického překladatele, jehož teologie, tak drahá Mistru Janu Husovi a dalším, zazáří na úsvitu nadcházejícího dne světové reformace.

 

Ze všeho nejvíc Viklef usiloval, aby zpřístupnil Boží slovo každému. Bible v té době kolovala pouze v latině mezi vzdělanci, přičemž její opisy byly natolik nákladné, že většina anglických farností neměla jediný exemplář! S tím souvisela okolnost ještě horší, že podle nařízení církevní vrchnosti nesměli vůbec číst Bibli „laikové“, obyčejní lidé. Přes zarputilý odpor oficiální středověké církve se však Jan Viklef zasazoval o překlad Písma do angličtiny a jeho nesmlouvavá kázání a reformní snahy začaly tehdejší církev upozorňovat na mnoho nebiblických nánosů v jejím bohosloví a zkostnatělých stereotypů v její praxi.

 

Jaký osud přichystají Janu Viklefovi jeho mocní odpůrci? A jak tato bitva ovlivní budoucnost mnoha dalších generací v celém světě včetně našich českých zemí? Také o tom se čtenář dozví v naší knížce.

 

Vázaná brožura, 12 × 19 cm, 152 stran

Cena papírové knihy 184 Kč (při objednávce 2 a více výtisků 169 Kč)

 

Související odkazy

 

 

 

16. 03. 2019

Hlas mučedníků 1/2019

 

 
U sborů, které alžírská vláda považuje za ilegální, nechává zámky vstupních dveří zapečetit červeným voskem.

Křesťanství v Alžírsku během posledních desetiletí utěšeně kvetlo a každý rok se křesťanská komunita rozrůstala průměrně o osm procent. Většina nových křesťanů přitom pocházela z berberského obyvatelstva Kabylie, kulturního regionu na severu Alžírska. Tato minoritní etnická skupina obývající hornatou východní část země hovoří spíše než arabsky převážně vlastním jazykem, tedy kabylštinou. Dnes je Alžírsko v rámci celého světa domovem největšího množství křesťanských konvertitů, kteří opustili islám. A tamní vláda si toho je dobře vědoma a nárůstu křesťanství všemožně zabraňuje.

 

V roce 2018 zaslalo Ministerstvo pro náboženství výhrůžný dopis křesťanské kongregaci v Tizi Ouzou, kde jako jeden z pastorů sloužil Dassin. Tento sbor úřady varovaly, že může být uzavřen kvůli nedostatečným bezpečnostním opatřením, například proti požáru atp. Představitelé sboru, který čítal kolem 250 členů, dobře věděli, že takové varování úřadů musí brát nadmíru vážně, neboť podobným způsobem v jejich regionu došlo již dříve k uzavření několika sborů. Avšak současně si uvědomovali, že jde ze strany Ministerstva pro náboženství jen o záminku, která navíc vycházela ze zastaralých údajů, protože sbor všechny bezpečnostní nedostatky už dávno předtím odstranil. Příslušné úřady však novou kontrolu neprovedly a záměrně vycházely stále ze závěrů původní inspekce. „Chtěli nás prostě jen popotahovat,“ vysvětluje celou situaci Dassin.

 

Z obsahu

 

 • Richard Wurmbrand napsal: Vítězná samota
 • Slovo úvodem: Jejich krev volá (Cole Richards)
 • Pronásledovaná církev dnes: Severní Afrika (Alžírsko, Tunisko, Maroko)
 • Zprávy ze světa: Indie
 • Biblické zamyšlení: Pozitivní stránka pochybností (Richard Wurmbrand)
 • Mučedníci křesťanské víry: Sv. Cyprián, nepřítel římských bohů

 

Elektronická verze ke stažení

 

PDF – 1,6 MB   KF8 (pro Kindle) – 3,4 MB   0   0

 

 

K bezplatnému odběru bulletinu (v elektronické nebo papírové podobě) se můžete přihlásit na samostatné stránce.