Novinky

 

01. 08. 2020

Aktuální zprávy

 

 

Zdroj: www.vomcanada.com

 

TIP: Odkazy na aktuální zprávy jsou automaticky zveřejňovány také na Twitteru.

 

 

20. 07. 2020

Hlas mučedníků 3/2020

 

 
Tato kolumbijská rodina hlásá odvážně evangelium v povstaleckých rudých zónách, které jsou nechvalně známé svým násilím a obchodem s narkotiky.

David a Gloria Martinezovi se přestěhovali do kolumbijského departementu Chocó v roce 2005. Jejich posláním zde bylo šířit Bible a zakládat nová křesťanská společenství. Manželský pár studoval jazyk i zvyklosti zdejšího obyvatelstva, které je tvořeno směsicí afro-kolumbijské populace s místními domorodci. To však současně znamenalo žít v blízkosti pravicových paramilitantních skupin a ozbrojených povstalců z Národní osvobozenecké armády (ELN) a z Revolučních ozbrojených sil Kolumbie (FARC).

 

Asi po dvou letech již připravovali několik křesťanských konvertitů, kteří měli v této oblasti zakládat nová společenství, neboť v důsledku jejich hlásání evangelia začalo přicházet množství lidí k víře v Krista.

 

„A právě tehdy začaly naše obtíže,“ vzpomíná Gloria. Ďábel byl vzteky bez sebe a manželé museli náhle čelit nejrůznějším duchovním útokům. „Najednou se o nás zajímali různí kouzelníci i povstalecké skupiny.“

 

Manželský pár měl v té době devítiměsíční dcerku, a tak museli být velmi opatrní. Proto začali intenzivně hledat na modlitbách Boží vedení i ochranu.

 

Z obsahu

 

 • Richard Wurmbrand napsal: Dětská teologie (1. část)
 • Slovo úvodem: Rodinná misie (Cole Richards)
 • Pronásledovaná církev dnes: Kolumbie
 • Zprávy ze světa: Arabský poloostrov, Burkina Faso, Srí Lanka
 • Biblické zamyšlení: Obecenství svatých (Richard Wurmbrand)
 • Mučedníci křesťanské víry: Chet Bittermann (Kolumbie, 1981)

 

Elektronická verze ke stažení

 

PDF – 2,0 MB   KF8 (pro Kindle) – 2,6 MB   0   0

 

 

K bezplatnému odběru bulletinu (v elektronické nebo papírové podobě) se můžete přihlásit na samostatné stránce.

 

 

18. 05. 2020

Hlas mučedníků 2/2020

 

 
Modlitební shromáždění křesťanů jedné dlouhodobě rostoucí domácí církve ve střední Asii.

Na ulici jednoho středoasijského velkoměsta stojí tři muži a vzájemně se dobírají kvůli své neznalosti, jak si přivolat taxi. Jejich srdečné a vzájemné zaujetí jeden pro druhého zrcadlí svazek, který spolu sdílejí – pouto víry, bratrství, učednictví – tvoří spolu jakousi rodinu poté, co se jich jejich vlastní příbuzenstvo zřeklo. S veselými úsměvy se po chvíli vměstnají do taxíku, aby se zakrátko vydali na dlouhou cestu do svých domovů ve venkovské oblasti střední Asie.

 

Před čtyřmi lety se tito muži ještě vůbec neznali. A Baluan, původce jejich přátelství, si mohl sotva něco takového představit v době, kdy byl studentem šestého ročníku madrasy, který mezi ostatními vynikal ve svém nepřátelském zaujetí vůči všemu křesťanskému. Když jeho sestry, které přijaly křesťanství, hovořily při jedné rodinné diskuzi o své víře, Baluan nedokázal potlačit hněv a řekl jim, že se jako zrádkyně islámu řítí přímo do pekla. Jako první se stala křesťankou nejstarší sestra, které zvěst evangelia sdělil jistý člověk z jejich vesnice, a ona pak vydala svědectví svým mladším sestrám, které rovněž uvěřily.

 

Ačkoli většina lidí ve střední Asii jsou muslimové, pro mnohé jde ve skutečnosti jen o příslušnost k určité kultuře a rodovým zvykům. Opuštění islámu nechápou na prvním místě jako urážku povahy náboženské, ale spíše jako hanbu pro celý rodinný klan.

 

Z obsahu

 

 • Kázání Petra Jaška ze súdánského vězení: Boží drobty
 • Slovo úvodem: Zaujmeme své místo v řetězu Bohu zasvěcených služebníků a trpících svědků? (Cole Richards)
 • Pronásledovaná církev dnes: Střední Asie, Severní Korea
 • Zprávy ze světa: Pomoc Hlasu mučedníků v době koronakrize (Indie, Pákistán) + reakce z různých zemí (Ázerbájdžán, Indonésie, Nepál, Írán, Turecko)
 • Biblické zamyšlení: Problém částečného poznání (Richard Wurmbrand)
 • Hospodaření za rok 2019
 • Mučedníci křesťanské víry: Kongregace Grace Sonmin (Tádžikistán)

 

Elektronická verze ke stažení

 

PDF – 1,7 MB   KF8 (pro Kindle) – 4,4 MB   0   0

 

 

K bezplatnému odběru bulletinu (v elektronické nebo papírové podobě) se můžete přihlásit na samostatné stránce.

 

 

02. 05. 2020

Nová kniha z nakladatelství Stefanos – Girolamo Savonarola

 

 

Renesanční Florencie obohatila kulturní dějiny Evropy opravdu štědře. Byla ale také dějištěm velkých politických a duchovních střetů. Tím snad nejdramatičtějším byl spor mezi převorem dominikánského kláštera Girolamem Savonarolou a papežem Alexandrem VI.

 

Odsouzení vizionářského kazatele k smrti a vhození jeho popela do řeky nutně upomene českého čtenáře na život a smrt Jana Husa. Oba tito proroci pravdivosti a nespokojenci se stavem církve bývají protestantskými dějepisci označováni jako „předchůdci reformace“.

 

Ženevský teolog, politolog a pracovník mládežnické organizace YMCA Théophile Geisendorf-Des Gouttes (1874–1953) nehledá pro Savonarolu zařazení do určitého proudu myšlenkových dějin, nýbrž všímá si jeho originality. Je k němu někdy obezřetně kritický, většinou se ale tento protestant dokáže do motivací dominikánského mnicha porozumivě vžít. Blízká je mu zvláště Savonarolova uchvácenost prorockými texty Bible.

 

Své pojednání určil širokému publiku, zvláště mládeži, která, „jak se zdá, víc než kdy jindy potřebuje vidět příklady vynikajících osobností, jež poslušny hlasu svého svědomí, dokázaly se postavit proti mocným tohoto světa“.

 

Knížku napsal za druhé světové války a pozorný čtenář vycítí z díla autorovu obavu o osud Evropy, kde se tak snadno i ušlechtilé snahy o spravedlivější svět zvrhnou ve zběsilost a touha po jednotě v povolnost diktátorům.

 

Jedním z důvodů, proč toto dílo vzniklo, byla Geisendorfova nespokojenost s úrovní turistických brožurek o Florencii. Napsal tedy svého průvodce, částečně městem květů jako takovým, hlavně ale zákrutami, propastmi i výšinami života velkého Florenťana: „Snad právě pro mladé lidi bude postava florentského dominikánského mnicha, ztělesňující nezlomnou vůli a morální odvahu, povzbuzením i útěchou.“

 

Související odkazy

 

 

 

18. 03. 2020

Hlas mučedníků 1/2020

 

 
Manžel Rejoice Allisonové byl zabit v roce 2017. Krátce předtím porodila Rejoice syna Destiny. Ačkoli svého otce nikdy neviděl, když poprvé spatřil jeho fotografii, usmál se a zvolal: „Tatínku, tatínku!“

Ačkoli od chvíle, kdy manžela Alice Bulusové zavraždili militantní islamisté, uplynulo již devět let, kdykoli tato vdova zaslechne o nových útocích, pocítí v srdci mrazivý závan strašlivé bolesti onoho děsuplného dne. „Kdykoli uslyším nějakou střelbu, zmocní se mě doslova panika,“ prohlašuje Alice.

 

Alice i její rodina zrovna klidně spala, když 13. ledna 2011 před půlnocí vtrhli do jejich domu maskovaní útočníci. Muži vykřikli manželovo jméno a když vstal, zastřelili ho ve dveřích do ložnice. Alice, která poznala v jednom z útočníků jejich souseda, se pak pokoušela zastavit krvácení ze střelné rány na manželově nehybně ležícím těle. Tuto děsivou scénu pozorovalo všech jejich pět na smrt vyděšených dětí. Když do jejich vesnice dorazil hodinu po útoku oddíl vojáků, naložili postřeleného muže a odvezli ho do nemocnice. Bylo však již příliš pozdě a manžel Alice zemřel ještě během cesty.

 

Z obsahu

 

 • Richard Wurmbrand napsal: Rosa Izraeli
 • Slovo úvodem: Jiná Ježíšova zaslíbení (Cole Richards)
 • Pronásledovaná církev dnes: Nigérie
 • Zprávy ze světa: Jordánsko, Blízký východ
 • Biblické zamyšlení: Moderní bláznovství (Richard Wurmbrand)
 • Mučedníci křesťanské víry: Pastor Norbu Promila (Bhútán)

 

Elektronická verze ke stažení

 

PDF – 1,5 MB   KF8 (pro Kindle) – 5,0 MB   0   0

 

 

K bezplatnému odběru bulletinu (v elektronické nebo papírové podobě) se můžete přihlásit na samostatné stránce.

 

 

02. 03. 2020

Nová kniha z nakladatelství Stefanos – Snubní prsten za život

 

 

V prosinci 2015 byl na letišti v Chartúmu zadržen tajnou policií český občan Petr Jašek. Následujících čtrnáct měsíců byl vězněn súdánským režimem a v lednu 2017 ho tamní tribunál odsoudil na doživotí za „špionáž a velezradu“, třebaže jeho skutečným „zločinem“ byla prostá snaha pomoci africkým pronásledovaným křesťanům. Co prožíval v obávaném saharském vězení, bylo po dlouhé měsíce předmětem velkých obav a spekulací. V této knize o tom Petr Jašek nyní sám vypravuje…

 

Ing. Petr Jašek (*1963) vyrůstal v rodině českobratrského evangelického faráře. Vystudoval analytickou a fyzikální chemii na VŠCHT v Praze, postgraduální studium v oboru klinické biochemie a management zdravotní péče na izraelské univerzitě Technion v Haifě. Deset let pracoval jako ředitel nemocnice a léta působil též v místní samosprávě.

 

Na počátku devadesátých let se spolupodílel na vzniku české organizace, která později přijala název Pomoc pronásledované církvi a stala se členem Mezinárodní křesťanské asociace (ICA). Tato organizace působí v mnoha zemích světa a všemožně se zastává pronásledovaných křesťanů. Od roku 2002 pak Petr pracuje v rámci ICA na plný úvazek pro sesterskou organizaci The Voice of the Martyrs (Hlas mučedníků) v USA, kterou nyní reprezentuje jako mezinárodní koordinátor. Petr je ženatý a s manželkou Vandou mají dvě dospělé děti.

 

Související odkazy

 

 

 

NAPSALI O KNIZE:

 

„Po více než deset let jsem přijímal požehnání ze společné služby s Petrem Jaškem, často v přední linii na obtížných misích. Když jsem četl Petrovy dopisy z vězení, jeho příklad odvážné víry v průběhu věznění (a dokonce i mučení) mě trvale proměnil. Kdykoli na své cestě poslušnosti Božímu vedení narazím na obtíže, vzpomenu si na Petra, neprávem vězněného kvůli Kristu, ale ochotného přijímat hrůzné podmínky jako součást zvláštního Božího pověření. Každý z nás se nakonec musí rozhodnout, zda je ochoten dovolit, aby se naše utrpení stalo svědectvím – pro Krista, k Boží slávě. Začtěte se do příběhu proměňujícího lidský život, a nechť si Pán použije tuto knihu, aby i vás inspirovala k neochvějnému postoji v každé zkoušce.“

— Cole Richards, President, The Voice of the Martyrs, USA

 

„Za knihu Petra Jaška jsem nesmírně vděčný. Připomíná nám, že naše svoboda a naše pohodlí nejsou žádnou samozřejmostí. Petr Jašek líčí svůj příběh bez rušivého patosu – o to jsou jeho slova údernější. Při četbě jsem se v duchu vrátil do komunistických dob, kdy si člověk mohl připadat bezmocný tváří v tvář všemocným silovým strukturám totalitního státu, ale současně jako vítěz nad temnými mocnostmi figurujícími za těmito strukturami. Díky za úžasné svědectví o vítězství nad beznadějí – o tom, že Boží láska skutečně vítězí nad nenávistí. Petr Jašek na vlastní kůži zakusil Pavlova slova, že Boží moc se dokonává v lidské slabosti.“

— Dan Drápal, teolog a publicista

 

„Příběh Petra Jaška, který pomáhal pronásledovaným křesťanům v Súdánu a sám se stal pronásledovaným, otřásl celým světem. Mnozí se za jeho vysvobození modlili a půl milionu lidí podpisem petice za jeho propuštění, organizováním modlitebních shromáždění, či demonstrací svojí troškou přispěli k tlaku na súdánského prezidenta, který mu nakonec udělil milost. Avšak tento příběh není jen svědectvím o kruté realitě pronásledování křesťanů, o velikosti lidské sounáležitosti, či téměř zázračném vysvobození. Je především hlubokým svědectvím víry, cesty člověka, který čelil obrovské nespravedlnosti a nelidskému mučení, ale ve všem tom utrpení si uchoval neochvějnou víru, že Pán nad ním bdí, a že i tam v hloubi krutého súdánského vězení si ho Bůh může použít pro velké věci.“

— Miriam Kuzárová, Campaigns Director, CitizenGO, Slovensko

 

„Jedním dechem jsem přečetl tuto knihu, která v dnešní rozdělené společnosti ukazuje cestu, jak je možné zvítězit nad brutalitou a nenávistí. Z tohoto dramatického vyprávění jsem pochopil, že je to skrytá, obrovská síla hluboké víry, lásky a odpuštění. Děkuji bratru Petrovi za svědectví, že se stal nejen hlasem mučedníků, ale i výkřikem, který čeká na naši odpověď.“

— Leoš Ryška, SDB, ředitel TV Noe

 

“Když jsem pročítal tuto knihu, vybavily se mi vzpomínky na těžkou dobu, kdy Petr zmizel a my jsme neměli žádné zprávy o tom, co se mu stalo. Ale také jsem vzpomínal na to, jak se náš sbor semkl na modlitbách a v půstu. Navzdory nejistotě a strachu Bůh znovu a znovu naplňoval naše srdce pokojem a vírou, že se Petr vrátí domů. A když se vrátil, žasl jsem, koho vidím. Žádný zlomený člověk, jak mnozí předpokládali, ale vyzrálý muž, plný víry, radosti, vděčnosti a lásky k Ježíši. Jako se zlato přepaluje ohněm, tak i oheň utrpení přepálil Petra v hlubokého, vroucího a odvážného Božího služebníka. Věřím, že Bůh stejně jako Petra neopustí ani nikoho z nás. Ať procházíme čímkoli, dá nám sílu, anebo nás vezme do náruče a přenese na bezpečnou půdu. Díky Bohu za Jeho věrnost, pomoc a milost. Díky, že zlo obrací v dobro, díky, že z Jeho rukou nás nikdo a nic nevytrhne. A díky za všechny, kteří mohli skrze Petra poznat a přijmout Krista.“

— Daniel Kaleta, kazatel Církve bratrské

 

 

27. 11. 2019

Hlas mučedníků 5–6/2019

 

 
Aranžovaná fotografie scény na severokorejské hranici.

Skoro jedenáct let Park Chin-Mae střežil jako pohraničník severokorejskou hranici s Čínou. Od osmi ráno do deseti hodin večer hlídal, aby nikdo z jeho spoluobčanů nepronikl dovnitř ani ven s nějakým kontrabandem.

 

Chin-Mae byl na svoji práci strážce hranice velmi pyšný, ačkoli on sám se často provinil týmiž ilegálními aktivitami, za které druhé zatýkal. Podobně jako mnozí další Severokorejci musel se i on uchýlit k pašování, pokud chtěl přežít.

 

Když o jeho pašování informoval nadřízené jeden z jeho kolegů, byl Chin-Mae zatčen a strávil ve vězení šedesát mučivých dní. A to přitom nepašoval tu nejzapovězenější věc: Bible. „Na ty, kdo by se toho odvážili a chytili by je přitom, čekal ještě krutější a přísnější trest než vrahy,“ prohlašuje Chin-Mae.

 

Z obsahu

 

 • Richard Wurmbrand napsal: Naše poznání Boha
 • Slovo úvodem: Kim Čong-una stále uctívají miliony (Cole Richards)
 • Pronásledovaná církev dnes: Indie, Malajsie, Nigérie, Severní Korea
 • Biblická úvaha: Hořčičné zrno víry Boží (sf)
 • Zprávy ze světa: Bangladéš, Egypt, Srí Lanka
 • Biblické zamyšlení: Boží řešení hladu (Richard Wurmbrand)
 • Mučedníci křesťanské víry: Sergej Mechen (Sovětský svaz)

 

Elektronická verze ke stažení

 

PDF – 3,9 MB   KF8 (pro Kindle) – 7,8 MB   0   0

 

 

K bezplatnému odběru bulletinu (v elektronické nebo papírové podobě) se můžete přihlásit na samostatné stránce.

 

 

15. 09. 2019

Hlas mučedníků 4/2019

 

 
Křesťanská žena prchá se svým dítětem před davem muslimů, kteří napadli a zapalovali domy křesťanské komunity ve městě Gojra v pákistánské provincii Pandžáb.

Před deseti lety, když náš misijní tým pořídil fotografii, která je na titulní straně tohoto bulletinu, jsem právě působil v rámci činnosti Hlasu mučedníků v Pákistánu. Naše misijní skupina tehdy navštívila křesťanskou vesnici, která se stala cílem teroristického útoku, při němž bylo upáleno osm lidí a vypáleno na čtyřicet domů včetně místního kostela. Od té doby provedli islamisté v Pákistánu řadu dalších násilných útoků na křesťanské vesnice a církevní sbory. Jmenujme jen ty nejhorší: rok 2013 – bombový útok v Péšávaru, při kterém přišlo o život 80 lidí; o Velikonocích 2016 bombový útok v Láhaur – 70 mrtvých a 340 zraněných; v roce 2017 útok na církev v Quetta, zabito 9 lidí a 57 zraněno. Po léta tak musejí naši pákistánští bratři a sestry přemáhat strach, kdykoli se ubírají do shromáždění.

 

Sám jsem zažil takové momenty enormního strachu, když jsem byl v přímém ohrožení života, ať již při své někdejší službě v armádě anebo později na misijním poli. Tento druh strachu je přirozenou odezvou naší psychiky na život ohrožující okolnosti a jeho účelem je vyburcovat v nás co nejrychlejší a nejúčinnější záchranou reakci. Avšak existuje i jiný nežádoucí druh strachu – ochromující úzkost, která pohlcuje veškerou naši odvahu a zbavuje nás jakékoli ochoty riskovat nebo snášet bolest či ztrátu. Tento druh strachu nám ubírá ochotu následovat Krista a je tak nepřítelem naší poslušnosti Spasitele. Z tohoto důvodu je potřeba ho porazit, eliminovat, „vyhnat“. (1 Janova 4,18)

 

Z obsahu

 

 • Richard Wurmbrand napsal: Neboj se!
 • Slovo úvodem: Strach a naše poslušnost Kristu
 • Pronásledovaná církev dnes: Egypt, Etiopie, Irák, Jemen, Sýrie
 • Zprávy ze světa: Afghánistán
 • Biblické zamyšlení: Bohu buď chvála za všechno (Richard Wurmbrand)
 • Mučedníci křesťanské víry: Mizhong Miao (Čína)

 

Elektronická verze ke stažení

 

PDF – 1,7 MB   KF8 (pro Kindle) – 5,1 MB   0   0

 

 

K bezplatnému odběru bulletinu (v elektronické nebo papírové podobě) se můžete přihlásit na samostatné stránce.

 

 

19. 07. 2019

Hlas mučedníků 3/2019

 

 
Anglikánská katedrála Epiphany ve městě Dornakal (stát Telangána), postavená v roce 1938, patří k nejkrásnějším indickým církevním stavbám.

Pastor Surjan Khariya se stal křesťanem v roce 2004 po uzdravení z nemoci, která předtím připravila o život jeho sedmiletou dcerku. Podobně jako většina obyvatel jeho domorodé vesnice v indickém státě Džárkhand byl i on animistou, uctíval přírodu a přinášel božstvům různé oběti včetně alkoholu. Když však byl po modlitbách křesťanů uzdraven z nemoci, odevzdal svůj život Kristu a později se u něho doma začala scházet domácí církev.

 

Jiný člen jeho domácího společenství, muž jménem Kolah Lohra, by o pastorův dům tak říkajíc ani nezavadil. Ale jednoho dne v roce 2010 uslyšel z domu vycházet zvuky právě probíhající bohoslužby a Kolah, po léta propadlý alkoholu i jiným návykovým látkám, vnikl v podroušeném stavu do shromáždění, kde začal ihned tancovat a hulákat. Jeho opilecká produkce však shromážděné křesťany nevyvedla z míry. Pozvali ho, aby k nim přišel na druhý den, což se kupodivu skutečně stalo. A když se za něho přítomní křesťané modlili, náhle pocítil, že se v něm hluboko uvnitř cosi změnilo. Po návratu domů popadl veškerý alkohol, tabák a další drogy a vyházel všechno na smetiště.

 

Z obsahu

 

 • Richard Wurmbrand napsal: Jsi ten, který má přijít?
 • Pronásledovaná církev dnes: Indie, Libanon/Sýrie
 • Zprávy ze světa: Irák, Eritrea
 • Biblické zamyšlení: Neodcházej kvůli věku (Richard Wurmbrand)
 • Mučedníci křesťanské víry: Blandina, 2. století

 

Elektronická verze ke stažení

 

PDF – 1,9 MB   KF8 (pro Kindle) – 4,4 MB   0   0

 

 

K bezplatnému odběru bulletinu (v elektronické nebo papírové podobě) se můžete přihlásit na samostatné stránce.

 

 

11. 06. 2019

Nová kniha z nakladatelství Stefanos – Neboj se kříže

 

 

Dramatický životní příběh Richarda Wurmbranda, mučedníka křesťanské víry v komunistickém Rumunsku stalinské éry.

 

29. prosince 1948 zatkla luterského faráře Richarda Wurmbranda tajná policie. Jeho zločinem bylo, že pracoval jako duchovní správce misijně horlivého křesťanského sboru, což ateistický komunistický režim v Rumunsku považoval za činnost společensky podvratnou.

 

Richard ve vězení strávil celkem čtrnáct let. Prošel mučením a bitím, pobýval dlouhodobě na samotce. Jeho manželka Sabina prožila tři roky v pracovním táboře, kde trpěla nedostatečnou výživou a mrazem, když s tisíci dalšími ženami pracovala na nikdy nedokončeném Dunajském kanále. Tajná policie se ji také pokoušela zlomit falešnými zvěstmi o tom, že její muž zemřel za mřížemi.

 

Richard a Sabina Wurbrandovi však měli neotřesitelnou víru v Krista. Díky ní sami nepropadali beznaději, ale naopak vyprávěli o naději v Kristu také ostatním vězňům.

 

Separátní příběhy obou manželů, které může český čtenář již znát z knih V Božím podzemí a Láska vytrvá, jsou nyní vyprávěny v rámci jedné knihy, doplněné o další dosud nepublikované informace.

 

Ačkoli nás tato kniha přivádí do temných vězeňských cel, zprostředkovává nám duchovní inspiraci a dává nám zahlédnout, jak Kristovo světlo září do srdcí těch, kteří se bezvýhradně vydali svému Spasiteli.

 

Vázaná s přebalem, 12 × 19 cm, 304 stran

Cena papírové knihy 240 Kč (při objednávce 2 a více výtisků 220 Kč)

 

Související odkazy