AKTUÁLNĚ

ML

Mali

Mali

Se stále rostoucím počtem muslimů, kteří se v africkém státě Mali obracejí ke Kristu, vzrůstá rovněž poptávka po Biblích. Mali je převážně muslimskou zemí a získat zde výtisk Písma je obtížné, zejména pak mimo hlavní město. Jistý místní člověk však zasvětil své úsilí i dům nápravě tohoto nedostatku. Jacques Coutou, dřívější pastor, se rozhodl obstarávat svým kolegům pastorům v celé zemi Bible. Přeměnil jednu místnost svého domu ve skladiště, do kterého ukládá výtisky Písma.

11. 08. 2022