Nárůst zájmu o Bible v africkém Mali

Mali

Se stále rostoucím počtem muslimů, kteří se v africkém státě Mali obracejí ke Kristu, vzrůstá rovněž poptávka po Biblích. Mali je převážně muslimskou zemí a získat zde výtisk Písma je obtížné, zejména pak mimo hlavní město. Jistý místní člověk však zasvětil své úsilí i dům nápravě tohoto nedostatku.

Jacques Coutou, dřívější pastor, se rozhodl obstarávat svým kolegům pastorům v celé zemi Bible. Přeměnil jednu místnost svého domu ve skladiště, do kterého ukládá výtisky Písma, které pak posílá a rozváží do všech koutů Mali.

V roce 2021 takto Jacques sám ručně distribuoval kolem pěti tisíc Biblí. Podle jeho slov je poptávka po Biblích natolik enormní, že někteří pastoři jsou nuceni používat k výuce nových konvertitů nouzově alespoň dětské Bible, obsahující rovněž vybrané citáty Písma. Hlas mučedníků do této země již dopravil jak tisíce Biblí ve zde používaných jazycích, tak i podobné množství dětských obrázkových Biblí. Největší potřeba Písma je ale na severu země, kde církev čelí tlaku muslimských extrémistů.

The Voice of the Martyrs, USA, srpen 2022