Podpora

Dobrovolné příspěvky je možné zasílat na účet:

Pomoc pronásledované církvi
ČSOB Jindřichův Hradec
č. ú.: 131257607/0300
konstantní symbol: 379

 
Na Slovensku:

Pomoc pronásledovane cirkvi
Tatra banka (peníze můžete na účet zasílat buď bankovním převodem nebo je skládat v každé pobočce Tatra banky)
č. ú.: 2622007994/1100 [IBAN SK5911000000002622007994]

Při platbě laskavě uveďte variabilní symbol, který naleznete na adresním štítku své zásilky bulletinu. (Variabilní symbol pro platby za knihy je nutné doplnit do zprávy pro příjemce.)

Databáze podporovatelů

Pokud potřebujete potvrzení o darech kvůli daňovému přiznání (a neodebíráte papírovou verzi bulletinu), zaregistrujte se do databáze podporovatelů (na uvedenou e-mailovou adresu Vám bude zaslán unikátní variabilní symbol).

Pokud se váš příspěvek podaří spojit s reálnou osobou, obdržíte (pozemní) poštou poděkování a potvrzení o daru (použitelné pro potřeby odpočtu od základu daně z příjmů). Zvlášť v případě, že neodebíráte bulletin v papírové podobě, můžete na této stránce získat unikátní variabilní symbol, který společně se svou adresou pomocí níže uvedeného formuláře odešlete do spolku Pomoc pronásledované církvi. Pouze při důsledném používání takto získaného variabilního symbolu bude identifikace plateb bezproblémová.

Organizace
Jméno
Příjmení
Ulice
PSČ
Město
Stát
E-mail
Upřesnění
Poznámka

Po kliknutí na tlačítko „Registrovat“ bude vygenerován unikátní variabilní symbol a odeslán na adresu spolku Pomoc pronásledované církvi společně s vyplněným jménem a adresou. Potvrzení o veškerých darech poukázaných na účet příkazem či poštovní poukázkou s tímto variabilním symbolem budou od této chvíle zasílána na Vámi udanou adresu. Kopii mailu obdržíte do uvedené e-mailové schránky. Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Do polí „Ulice, č. popisné“ a „Název obce, PSČ“ vyplňte adresu svého trvalého bydliště (tato adresa bude uvedena v potvrzení). Pokud chcete potvrzení zaslat na jinou adresu (adresa trvalého bydliště a doručovací adresa se liší), uveďte doručovací adresu do poznámky.