AKTUÁLNĚ

IR

Írán

Írán

Křesťanský konvertita Esmaeil Narimanpour byl zatčen na Štědrý den minulého roku. Když se jeho rodinní příslušníci snažili zjistit, kde je vězněn, skončili sami na několik hodin u výslechu. Podle zpráv byl Esmaeil obviněn ze „skutků proti národní bezpečnosti páchané spolčením se sionistickými křesťanskými organizacemi“, což je obvyklá právní floskule íránského režimu týkající se aktivit podzemních křesťanů. Po více jak čtyřech měsících strávených ve vazbě, kdy byl držen ve vězení Shiban v městě Ahváz, byl Esmaeil 30. dubna propuštěn na kauci.

07. 06. 2024

Írán

Ebrahim Firouzi, íránský konvertita, v minulosti několikrát zatčený za své křesťanské aktivity, zemřel 20. února tohoto roku nečekaně na infarkt. Křesťanovo mrtvé tělo nalezl bratr zemřelého při návštěvě jeho bytu poté, co Ebrahim po několik dní o sobě nedával vědět. Bylo mu pouhých třicet sedm let. Ebrahim byl poprvé zatčen v lednu 2011 a následně držen ve vazbě po několik měsíců. Znovu zatčen pak byl v roce 2013 a odsouzen k šestiměsíčnímu trestu za organizování ilegálních křesťanských shromáždění ve svém bytě. 

07. 06. 2024

Írán

Po určitou dobu žila Íránka Laleh Saatiová v Malajsii, kde se stala křesťankou a nechala se i pokřtít. Jelikož se již nechtěla vrátit do Íránu, zažádala o asyl, avšak úřední proces se neúměrně dlouho a bezvýsledně protahoval. Frustrovaná žena, které se navíc stýskalo po starých rodičích, se nakonec v roce 2017 rozhodla vrátit do své vlasti. Po návratu však byla Lalah několikrát předvolána k výslechu íránskou tajnou policií. Policejní vyšetřování pak 13. února tohoto roku vyústilo v zatčení, kdy ji z bytu jejího otce odvedli příslušníci tajné policie. 

11. 04. 2024

Írán

26. ledna byl zatčen křesťanský konvertita Iman Golzar, pro kterého přišli příslušníci tajné policie do jeho domu. V době vazby mu nebyla umožněna jakákoli komunikace s rodinou nebo přáteli. Obviněný podle zpráv čelil během vyšetřování také „krutému mentálnímu a emočnímu nátlaku“. Golzarovi rodiče, kteří jsou neslyšící, se o syna velmi obávali. Když vznesli dotaz, ve které věznici je jejich syn zadržován, dostalo se jim výhrůžné odpovědi, že pokud budou klást podobné otázky, úřady s nimi „zatočí“. 

27. 03. 2024

Írán

Esmaeil Narimanpour je íránský křesťan, který se kvůli své víře v Krista ocitl již několikrát v minulosti ve vězení. V dubnu 2021 byl zatčen se třemi dalšími věřícími a během vyšetřování policie zadržené křesťany mučila. O dva dny později byli všichni čtyři muži propuštěni s ohledem na pandemickou situaci COVID-19, avšak s podmínkou, že v případě předvolání se vrátí do vazby. Ačkoli byli tito křesťané nakonec v listopadu téhož roku obžaloby zproštěni, bylo jim současně uloženo povinně se zúčastnit „převýchovného“ kursu o islámu. Na Štědrý den roku 2023 byl Esmaeil opět zadržen policií.

18. 01. 2024

Írán

Sára Ahmadi a Homayoun Zhaveh, křesťanský manželský pár, který je od loňského srpna vězněn, byl 9. dubna informován, že íránský nejvyšší soud přijal jejich třetí žádost o obnovu řízení. První dvě žádosti podané v roce 2021 byly tímto soudem zamítnuty. Tito íránští křesťané byli odsouzeni v listopadu 2020 kvůli své činnosti v podzemní církvi. Homayoun, který trpí pokročilou Parkinsonovou chorobou, byl odsouzen ke dvěma letům vězení a jeho manželka Sára k osmi letům.

30. 04. 2023

Írán

Dva křesťané, kteří byli v Íránu uvězněni za své vůdčí role v podzemní církvi, byli propuštěni jen několik dnů poté, co v teheránském vězení Evin vypukl požár. Avšak zainteresovaní obhájci lidských práv se pouze dohadují, jaká je skutečná příčina jejich propuštění. Podle lidsko-právních agentur byl pastor Naser Navard Goltapeh, který strávil dva měsíce na samovazbě, propuštěn z vězení Evin 17. října poté, co mu byla udělena milost nejvyšším vůdcem Alí Chameneím. 

11. 11. 2022

Írán

Když si 13. srpna předvolaly íránské úřady jeden křesťanský manželský pár do Teheránu, věřící manželé se domnívali, že jde jen o navrácení jejich zabavených věcí. Místo toho byli Homayoun Zhaveh a jeho manželka Sara Ahmadi zadrženi v teheránské věznici Evin, která je podle organizace na ochranu lidských práv proslulá tvrdým zacházením s lidmi považovanými za politické nepřátele státu. Zainteresované osoby se obávají o jejich zdraví, zvláště když Homayoun trpí pokročilou Parkinsonovou chorobou.

25. 10. 2022

Írán

Anooshavan Avedian je íránský arménský křesťanský představitel, který byl zatčen za šíření „propagandy odporující a narušující svaté náboženství islámu“ prostřednictvím domácí církve, kterou organizoval ve svém domě. Kromě desetiletého trestu odnětí svobody vyneseného minulý měsíc hrozí Anooshavanovi po propuštění na dalších deset let „zbavení sociálních práv“, což znamená různá omezení – včetně druhu zaměstnání, které bude smět vykonávat. 

20. 08. 2022

Írán

4. prosince odsoudil Faribu soud k pětiletému vězení za to, že „jednala proti národní bezpečnosti založením a vedením ilegální církve.“ Její manžel Soroush a tři další křesťané byli odsouzeni k desetiměsíčnímu vězení za členství v této církvi. Naštěstí byl pětiletý trest Faribě později snížen na dvouletý, a ostatní byli vzhledem k době, kterou již ve vězení strávili, s pokutou propuštěni.

08. 05. 2022