Odvolání zadržených křesťanů zamítnuto

Írán

Anooshavan Avedian je íránský arménský křesťanský představitel, který byl zatčen za šíření „propagandy odporující a narušující svaté náboženství islámu“ prostřednictvím domácí církve, kterou organizoval ve svém domě.

Kromě desetiletého trestu odnětí svobody vyneseného minulý měsíc hrozí Anooshavanovi po propuštění na dalších deset let „zbavení sociálních práv“, což znamená různá omezení – včetně druhu zaměstnání, které bude smět vykonávat. Další dva propuštění křesťané, Abbas Soori a Maryam Mohammadi, nebyli odsouzeni do vězení, ale dostali tentýž desetiletý trest podmínečně spolu s dvouletým zákazem cestování do zahraničí.

Po dobu dvou let nesmí ani jeden z těchto věřících žít v Teheránu nebo v jeho sousedních provinciích, a také nesmí být členem žádné politické či sociální skupiny. Všichni tři křesťané se proti rozsudku odvolali.

Během odvolacího líčení, které se konalo v květnu, nedošlo k žádným změnám v trestu Anooshavana. Z trestů Abbase a Maryama však byl odstraněn termín zabavení a nahrazen pokutou šest milionů tomanů pro každého (asi 3300 Kč). Po odvolacích slyšeních požádali tři křesťané íránský nejvyšší soud o obnovu řízení. Soud však 2. srpna jejich žádosti bez komentáře zamítl.  

The Voice of the Martyrs, Kanada, 18. srpna 2022