Pronásledovaný křesťan zemřel na srdeční záchvat

Írán

 

Ebrahim Firouzi, íránský konvertita, v minulosti několikrát zatčený za své křesťanské aktivity, zemřel 20. února tohoto roku nečekaně na infarkt. Křesťanovo mrtvé tělo nalezl bratr zemřelého při návštěvě jeho bytu poté, co Ebrahim po několik dní o sobě nedával vědět. Bylo mu pouhých třicet sedm let.

Ebrahim byl poprvé zatčen v lednu 2011 a následně držen ve vazbě po několik měsíců. Znovu zatčen pak byl v roce 2013 a odsouzen k šestiměsíčnímu trestu za organizování ilegálních křesťanských shromáždění ve svém bytě. Po celou dobu svého věznění se Ebrahim snažil svým spoluvězňům předávat biblické poselství.

Po propuštění v roce 2019 byl tento pronásledovaný křesťan na další dva roky vyhoštěn do jedné odlehlé oblasti Íránu. Během své internace se Ebrahim stal respektovaným členem tamní komunity, založil vlastní firmu a dobrovolně sloužil v místních školách. Mansour Borji z lidsko-právní organizace Article18 vyjádřil obdiv nad nezlomnou vírou zesnulého křesťana: „Ebrahim neztrácel naději ani během všech těch let ve vězení. Měl neuvěřitelně bojovného ducha.“

V roce 2020, v době své internace, poskytl Ebrahim interview Josephu Hovsepianovi, zakladateli íránské exilové organizace Hovsepian Ministries (nazvané po umučeném íránském křesťanovi) sledující situaci pronásledovaných íránských křesťanů. Video s tímto interview překládané do angličtiny je možno shlédnout online zde: Ebrahim Firouzi - Christian Convert interview

The Voice of the Martyrs, Kanada, 2. května 2024

Pronásledovaný křesťan zemřel na srdeční záchvat

Ebrahim Firouzi (foto Article18)