Křesťan zatčen na Štědrý den

Írán

       Esmaeil Narimanpour je íránský křesťan, který se kvůli své víře v Krista ocitl již několikrát v minulosti ve vězení. V dubnu 2021 byl zatčen se třemi dalšími věřícími a během vyšetřování policie zadržené křesťany mučila. O dva dny později byli všichni čtyři muži propuštěni s ohledem na pandemickou situaci COVID-19, avšak s podmínkou, že v případě předvolání se vrátí do vazby. Ačkoli byli tito křesťané nakonec v listopadu téhož roku obžaloby zproštěni, bylo jim současně uloženo povinně se zúčastnit „převýchovného“ kursu o islámu.

       Na Štědrý den roku 2023 byl Esmaeil opět zadržen policií ve svém domě ve městě Dezfúl. Při následné důkladné domovní prohlídce mu policisté zabavili křesťanské knihy, třebaže neměli k takovému úkonu ani příslušný soudní příkaz. Druhý den ve vazbě bylo Esmaeilovi povoleno krátce zatelefonovat rodině. Během rozhovoru Esmaeil uvedl, že je ve vězení v provinčním městě Ahváz, které je od Dezfúlu vzdálené asi 150 kilometrů. Když se jeho manželka s Esmaeilovým bratrem snažili získat od úřadů další informace, byli i oni na několik hodin zadrženi a vyslýcháni. Během Vánoc zadržela íránská policie podle zpráv minimálně další tři křesťany, avšak v tuto chvíli o jejich případu nejsou k dispozici další detaily.

       V současnosti pobývá v íránských vězeních kvůli své víře jistý počet křesťanů, z nichž mnozí jsou vězněni bez náležitého soudního rozsudku. Patří k nim i Hakop Gochumyan, který je držen již pět měsíců v nechvalně známém teheránském vězení Evin a stále čeká na soudní proces. Ten byl původně datován na 7. ledna, ale zatím k jeho záležitosti nejsou k dispozici jakékoli další informace.

Pamatujme ve svých modlitbách na vězněné a pronásledované křesťany v Íránu.

– The Voice of the Martyrs, Kanada, 12. ledna 2024

Křesťan zatčen na Štědrý den

Zadržený íránský křesťan Esmaeil Narimanpour