AKTUÁLNĚ

KE

Keňa

Keňa

V severní a východní části Keni je podíl muslimského obyvatelstva značně vysoký. Pokud zde někdo přijme Krista, je vystaven tlaku zejména od vlastního příbuzenstva a okolní komunity. Německý Hlas mučedníků (HMK) společně s jednou partnerskou organizací se v této souvislosti společně rozhodly pro jisté kreativní řešení. Aby měli zdejší lidé možnost seznámit se s Ježíšovým učením, nabízejí kursy výroby šperků, jako jsou řetízky, náušnice či různé náramky. A tamní ženy jak z křesťanského, tak i z muslimského prostředí se do těchto kurzů s nadšením hlásí.

12. 12. 2023