Vyrábět šperky a seznámit se s Ježíšovým učením

Keňa

V severní a východní části Keni je podíl muslimského obyvatelstva značně vysoký. Pokud zde někdo přijme Krista, je vystaven tlaku zejména od vlastního příbuzenstva a okolní komunity. Německý Hlas mučedníků (HMK) společně s jednou partnerskou organizací se v této souvislosti společně rozhodly pro jisté kreativní řešení. Aby měli zdejší lidé možnost seznámit se s Ježíšovým učením, nabízejí kursy výroby šperků, jako jsou řetízky, náušnice či různé náramky. A tamní ženy jak z křesťanského, tak i z muslimského prostředí se do těchto kurzů s nadšením hlásí.

Vedoucí kurzů jménem Alika zprostředkovává praktické dovednosti a současně navazuje se ženami neformální vztah. Díky tomu pak uzavírají zúčastněné ženy i mezi sebou osobní přátelství. Na začátku každého kursu je vždy určitý čas vyhrazen pro malou společnou pobožnost, jejíž součástí je také osobní svědectví některé z účastnic, která již Krista přijala.

Tyto kurzy by však měly také účastnicím přinést i zlepšení ekonomické situace jejich vlastních rodin. Tak třeba žena jménem Kamania prodávala donedávna na trhu výhradně nádobí. Nyní svým zákazníkům nabízí taktéž vlastnoručně vyrobené šperky a podle jejích slov za ně nyní utrží již více než za nádobí.

- Stimme der Märtyrer, Německo, prosinec 2023