Buddhista nalézá Ježíše

Myanmar

 

Moe Myat pocházel sice z tradiční buddhistické rodiny, ale o své rodové víře toho věděl jen málo. Když v jeho městě začal působit jistý pastor, kterého podporuje německý Hlas mučedníků, přijal Moe pozvání na probíhající křesťanský seminář spíše ze zvědavosti, než z nějaké připravenosti hledat pravdu. Tím překvapivější a především docela nové pro něho bylo poselství, které tam uslyšel: Ježíš Kristus přišel, aby člověka spasil. Úzkost vyvolávající učení o stále nové reinkarnaci se z jeho srdce vytratila, neboť Ježíš hříšníku svým vykoupením zaslibuje věčný a blažený život. Moe Myat si náhle uvědomil, že žil bez naděje a ve stálé nejistotě. V následujících dnech se na křesťanského pastora obracel s mnoha otázkami a obdržel odpovědi, které ho přesvědčily, aby svůj život svěřil do rukou Ježíše Krista jako Spasitele a nechal se pokřtít.

Brzy nato začal o tomto svém životním předělu hovořit se svými příbuznými a přáteli. Moe k tomu poznamenává: „Jsem vděčný Bohu, že mě povolal, abych měl podíl na Jeho Království.“

Pamatujme v modlitbách na myanmarské buddhistické konvertity ke křesťanství, kteří to nemají ve své vlasti nikterak snadné.

Stimme der Märtyrer, Německo, červen 2023