Bývalý imám, který uvěřil v Krista, v ohrožení

Niger

       V době, kdy Ahmed studoval na imáma, uslyšel, jak někdo shůry volá jeho jméno. Když vzhlédl vzhůru, uviděl muže na kříži, jak se na něj upřeně dívá. "Když jsem to uviděl, nemohl jsem jít do mešity," řekl. "Vrátil jsem se domů a ten den jsem do mešity nešel, protože jsem se opravdu bál."

       Ježíš se Ahmedovi v průběhu let zjevil ještě několikrát, dokonce i poté, co se stal imámem. Ahmed popisoval tato zjevení muslimům, kteří navštěvovali jeho mešitu, a ti si mysleli, že Ahmed vidí démony.

       Po určité době Ahmed vložil svou důvěru v Krista. Kvůli rozhodnutí následovat Krista je Ahmedův život nyní v ohrožení. Ahmed řekl: "Potkal jsem několik Božích mužů, jež se mě snažili ukrýt před těmi, kteří mě chtěli zastřelit."

       Jak jsi milostivý a milující, Pane! Dej se poznat stále více lidem, přiváděj skrze Ahmeda mnohé ke spasitelné víře v tebe! Naplň prosím Ahmedovo srdce radostí, silou a důvěrou a nechť strach nemá v jeho srdci ani mysli žádné místo. Kéž mnozí, kteří usilují o jeho život, uvidí jeho víru a jsou usvědčeni, přitahuj je k sobě a vysvoboď je z učení temnoty. Amen.

Bývalý imám, který uvěřil v Krista, v ohrožení

V Západní Africe konvertité z islámu často čelí těžkému pronásledování