Církev vyšetřována kvůli bohoslužbám

Šrí Lanka

 

Letniční kongregaci v Dodangoda na Srí Lance tvoří asi sedm rodin, které se scházejí v domě jejich pastora. 12. února v době probíhajícího nedělního shromáždění vstoupilo do domu asi sedm policistů, kteří pastora informovali, že místní buddhističtí mniši podali na křesťany kvůli jejich setkávání oficiální stížnost s tvrzením, že tyto bohoslužby jsou ilegální.

Následujícího dne se pastor spolu s dalším členem společenství dostavili na policejní stanici, kde se setkali se sedmi mnichy a dalšími vesnickými pohlaváry. Mluvčí mnichů oběma křesťanům sdělil, že jejich vesnice je buddhistická, a proto jejich shromáždění nesmějí pokračovat. Mnich dále pokračoval ve svém vysvětlování, že se pastor smí modlit doma se svou rodinou, ale nesmí k sobě zvát žádné další vesničany. Pastor mu odpověděl, že ke shromážděním konaným v jeho domě nebyl nikdy nikdo nucen, a je navíc zákonným vlastníkem nemovitosti, kde se setkání konají.

Krátce po tomto incidentu na policejní stanici si společenství naplánovalo další setkání na 17. února. V určený den se však kolem pastorova domu shromáždila asi padesátka vesničanů s požadavkem, aby se u něho přestala konat veškerá křesťanská shromáždění. Srocení vesničané také pastorovi vyhrožovali, pokud neustoupí. Kvůli vyhrocené situaci se na místo také dostavila policie, ale dav se nakonec ještě před jejím příjezdem rozešel. Policisté pak pastora požádali, aby je informoval, pokud by došlo opět k nějakému incidentu.

Opozice ze strany místních buddhistických mnichů, zejména v odlehlých venkovských oblastech, je na Srí Lance obecným jevem.

The Voice of the Martyrs, Kanada, 16. března 2023