Dřívější ateista hlásá evangelium

Turkmenistán

 

Jistý turkmenský křesťan, který byl přinucen opustit svoji zemi, hlásá nadále evangelium prostřednictvím rozhlasového i televizního vysílání a internetu.

Silas, který vyrostl v Turkmenistánu, jenž byl v té době součástí Sovětského svazu, o sobě prohlašuje, že byl tehdy „ateistou v mysli a muslimem v srdci“. V době, kdy Silas prožíval deziluzi ze života v sovětské éře, shlédl při jedné příležitosti film Ježíš, nadabovaný v turkmenském jazyce. Pod dojmem tohoto filmu Silas nakonec uvěřil v Krista. Později zanechal práci právníka a stal se křesťanským pastorem. V té době se proti němu objevila v turkmenském tisku falešná nařčení a stresovaný Silas sjel s dodávkou, ve které byla celé jeho rodina, z cesty a zapříčinil nehodu, při níž byli těžce zraněni někteří jeho rodinní příslušníci. Silas byl následně zatčen a tajná policie ho několik dní vyslýchala a mučila. Po propuštění Silas pochopil, že nemá jinou volbu než odejít s celou rodinou ze země.

Odchod z Turkmenistánu však nikterak neumenšil Silasovu touhu hlásat svým krajanům evangelium. „Když se nám nakonec podařilo uprchnout, modlil jsem se k Pánu, co to má všechno vlastně znamenat, vždyť jsem svůj lid miloval a chtěl jsem pouze, aby moji krajané poznali spásu a zakusili pokoj, který dává víra v Krista,“ vzpomíná Silas.

Po nějaké době se mu nabídla příležitost kázat evangelium na jedné rozhlasové stanici, která svým vysíláním pokrývala i Turkmenistán. To ho také podnítilo k vytvoření první turkmenské křesťanské webové stránky. Silas tak nyní hlásá svým krajanům evangelium v rámci rozhlasového a televizního vysílání, prostřednictvím své webové stránky, stejně jako na různých sociálních platformách. Je také zván coby školitel na různé semináře pro pastory a křesťanské pracovníky. „Modlete se za církev v Turkmenistánu,“ prohlašuje Silas. „Modlete se, aby se v naší zemi Bůh dotkl mnohých srdcí a lidé tak mohli prožívat Kristovu lásku i pokoj, který dává víra v Něho.“

The Voice of the Martyrs, USA, červen 2022