Evangelizační akce pro děti z uprchlických rodin

Libanon

Terénní pracovníci v Libanonu vymýšlejí kreativní evangelizační programy pro děti z uprchlých syrských rodin. Na osmdesát dětí z nejrůznějšího společenského prostředí, včetně muslimského, se tak účastnily sportovních dnů v rámci pro ně konaného dětského tábora, a mohly přitom uslyšet poselství evangelia, jak při zpívání křesťanských písní, tak ve vypravovaných biblických příbězích. „Nyní se modlíme, aby tato zvěst zůstala v jejich srdcích,“ říká náš zainteresovaný misijní pracovník.

Společně s tímto programem rozdal Hlas mučedníků přítomným dětem brašny se školními pomůckami a dětskými Biblemi. Vedle toho se některé rodiny zapojily do probíhajícího biblického studia. Řada takových rodin se již také vrátila do Sýrie a naši pracovníci s nimi zůstávají v kontaktu, aby jim případně pomohli při opětovném zabydlování v jejich mateřské zemi. Věříme, že semena evangelia nakonec vyrostou v srdcích dětí, kterým se nyní snaží tito horliví křesťané předávat své svědectví.

Evangelizační akce pro děti z uprchlických rodin

Terénní pracovníci v Libanonu, napojení na Hlas mučedníků, připravují pro děti syrských uprchlíků vzdělávací programy, při kterých je předáváno i poselství evangelia.