Evangelizační pracovníci čelí sílícímu nepřátelskému tlaku

Bhútán

       Kvůli své geografické izolaci a nepřátelskému postoji vládních úřadů vůči křesťanství čelí křesťané v Bhútánu tlaku z mnoha stran. Pracovníci v první linii v Bhútánu však nadále žijí svou víru v Krista a oslovují evangeliem své spoluobčany. Jeden evangelizační pracovník požádal o modlitbu, aby měli dostatek prostředků pro programy pro mládež a ženy a školicí programy pro učitele nedělních škol. Církev v centrálním Bhútánu hledá způsob, jak se přesunout ze stísněných shromažďovacích prostor v soukromém domě do většího zařízení, kde by se mohli scházet. Jiný pracovník požádal o modlitbu za vedoucí, kteří zvěstují evangelium v odlehlých pohraničních oblastech.

       Nebeský Otče, prosím o tvé požehnání, pokoj, radost a útěchu pro křesťany v Bhútánu, kteří čelí pronásledování. Modlím se za pracovníky, kteří se zabývají evangelizací; povzbuzuj je a pomáhej jim sloužit lidem ve své zemi všemi možnými způsoby, aby tě mnozí mohli poznat jako Pána, Spasitele a Boha. Ve jménu Pána Ježíše Krista, Amen.

Evangelizační pracovníci čelí sílícímu nepřátelskému tlaku

Bhútán je izolovaná, většinově buddhistická země.