Jihokorejský soud povolil další vysílání balónů

Severní Korea

 

Od roku 2005 používá jihokorejský Hlas mučedníků velké balóny, aby pomocí nich dopravil na severokorejské území Bible a křesťanské traktáty. Tímto způsobem se díky činností řady misijních organizací do této zcela izolované země dostalo velké množství Biblí i dalších křesťanských tiskovin. Samotný Hlas mučedníků pak vyslal prostřednictvím balónů do této izolované země zhruba 600 000 výtisků Písma. Nicméně v roce 2020 schválila jihokorejská vláda zákon, který takové používání balónů kriminalizoval, a to v návaznosti na vyjednávání s vládou Severní Koreje.

24. září jihokorejský ústavní soud však uvedený zákon zrušil s vyjádřením, že nadměrně omezuje svobodu projevu. Soud rovněž uvedl, že bezpečnost obyvatel a lidská práva jsou nejlépe chráněna tím způsobem, když aktivity, jako je vypouštění balónů, hlídají místní pořádkové orgány a nikoli politici nebo diplomaté.

V reakci na rozhodnutí soudu vydal jihokorejský Hlas mučedníků tiskové prohlášení, v němž se praví: „Hlas mučedníků v Jižní Koreji se těšil mimořádně dobrým vzájemným vztahům s místními úřady i okolními komunitami v souvislosti s naší snahou, aby se naše balóny s Biblemi dostaly do Severní Koreje, a to způsobem bezpečným, nehlučným, přesným, zákonným i šetrným k životnímu prostředí. Nejvyšší soud potvrdil, že toto je nejlepší přístup.“

Zástupci jihokorejského Hlasu mučedníků nereferovali o žádných svých budoucích plánech stran vypouštění balónů v budoucnosti, a to s odkazem na bezpečnost a nutnost tyto aktivity utajovat. Stručně však uvedli: „Budeme pokračovat v tom, co jsme vždy dělali; budeme hledat všechny možné způsoby, jak dopravit Slovo Boží do Severní Koreje, a to za respektování zákona a ve spolupráci s místními komunitami.“

The Voice of the Martyrs, Kanada, 5. října 2023

Jihokorejský soud povolil další vysílání balónů

(zdroj: Hlas mučedníků, Jižní Korea)