K návštěvě bohoslužeb je nutné úřední povolení

Myanmar

 

Vojenské úřady ve státě Čin v Myanmaru 13. února oznámily, že křesťané pobývající v oblastech, na které se vztahuje stanné právo, se budou muset zaregistrovat před návštěvou jakýchkoli bohoslužeb na magistrátním úřadu příslušné městské části, a to vždy sedm dní předem. V době sepsání zprávy nebyly k dispozici informace o formě trestu, kterým by měli být postiženi ti, kdo se nepodřídí.

Pastor z jedné z inkriminovaných oblastí, znepokojený strachem a obavami, které tento nový požadavek v jeho převážně křesťanské komunitě vyvolává, prohlašuje: „Toto je další teroristický čin vojenské rady. Bez ohledu na rasu nebo náboženství jde o velmi stresující situaci pro všechny, neboť bylo vyhlášeno stanné právo.“ Další obyvatel křesťanského vyznání prohlašuje: „Armáda nejen bombardovala, vypalovala a ničila naše kostely, nyní navíc ještě omezuje naše právo chodit do kostela.“

Pod záminkou boje proti separatistickým silám se myanmarská armáda často zaměřuje na křesťany a církevní budovy.

The Voice of the Martyrs, Kanada, 16. března 2023