Křesťan zatčen na základě falešných tvrzení

Súdán

Po dva roky žil Abdalla Haroun Sulieman v Libanonu. Když se v únoru 2022 vrátil do Súdánu, netajil se tím, že se stal křesťanem a začal ihned svoji nově přijatou víru aktivně sdílet s lidmi vlastní komunity. Často se s nimi také modlil a bojoval na modlitbách za jejich uzdravení z různých neduživostí.

Mnoho lidí z okolí k němu pak začalo chodit domů, aby ho prosili o modlitby za uzdravení.  Abdalla vždy striktně odmítal přijímat za své modlitby od těchto lidí jakékoli peníze. Místo toho společně s dalšími křesťany pomáhal těm, kteří trpěli nedostatkem potravin nebo neměli střechu nad hlavou. Jeho působení však bylo trnem v oku některým militantním muslimům, zejména jim vadila pozornost, které se jeho modlitebním shromážděním dostávalo. Tito odpůrci pak podnítili policii, aby tohoto křesťana zatkla na základě křivého obvinění z „čarodějnictví“ a „podvodu“.

Abdalla byl následně 21. listopadu zatčen pro podezření z „čarodějnictví“ a po sedmi dnech vazby souhlasil místní prokurátor s jeho propuštěním na kauci. Jenomže ihned po propuštění byl Abdalla odvezen znovu na policejní stanici, kde si vyslechl obvinění z „podvodu“. Nakonec byl Abdalla propuštěn 29. listopadu i ze své druhé vazby.

Poté, co byl Omar al-Bašír v roce 2019 zbaven prezidentského úřadu i své role súdánského diktátora, nastalo v oblasti náboženské svobody v této zemi k jistému zlepšení. V říjnu 2021 však došlo v Súdánu k vojenskému převratu a pokusu převzít v zemi moc. Po povstání byli spojenci sesazeného prezidenta propuštěni z vězení a někteří z nich byli jmenováni do vládních funkcí. Za současného stavu tak zůstává situace ohledně náboženské svobody v Súdánu nejistou.

The Voice of the Martyrs, Kanada, 8. prosince 2022