Křesťance zakázán přístup k digitální platformě

Čína

Od 1. března, kdy zavedla čínská vláda nová omezení týkající se náboženských informací, byla řada webových stránek nucena ukončit svoji činnost. Vedlo to také k přísnému omezení obsahu sociálních médií, a to způsobem, který z Číny činí v tomto ohledu jednu z nejvíce restriktivních zemí světa.

Jistá čínská křesťanka nedávno zjistila, že má roční zákaz přístupu k podnikatelské platformě DingTalk, která je v Číně hojně využívána. Jeden příspěvek této křesťanky porušoval údajně zmíněná pravidla svým „nezákonným náboženským obsahem“.  Avšak ve skutečnosti se charakter jejího příspěvku v ničem nelišil od všech jejích předchozích profesních komentářů.

Tento zákaz přináší množství problémů jak této obviněné křesťanské ženě, tak i všem dalším uživatelům platformy, kteří, byť i zcela nevědomky, zveřejňují příspěvky obsahující zakázaná slova, což vede následně k omezením zabraňujícím jim v rozvíjení jejich profese.

The Voice of the Martyrs, Kanada, 14. července 2022