Křesťané jako maják v temnotě

Kuba

 

Kubánské úřady se nedávno zaměřily na jistého prominentního pastora kvůli jeho biblickému vyučování, jež je v rozporu s vládní politikou. Pastorova smělá prohlášení i blízkost jeho kostela k vládní čtvrti vedla kubánské úřady k provedení razie v jeho domě s cílem přivést ho k poslušnosti.

Ačkoli kubánská komunistická vláda nadále zastrašuje a vyhrožuje věřícím, k nimž patří i tento pastor, křesťané se nebojácně snaží zasazovat se o šíření Božího království i navzdory riziku. Odvážní muži i ženy pokračují v šíření evangelizačních traktátů a předávají poselství Písma v parcích i na ulicích, třebaže veřejné evangelizace jsou na Kubě nezákonné.

Zprávy, které z Kuby dostáváme, hovoří o tom, že stovky mladých křesťanů se shromažďují pod širým nebem, aby konali společná shromáždění. Někdy prý dokonce zpívají a kážou přímo před kubánskými vojáky. „Jejich nadšení jde tak daleko, že veřejně provolávají: «Kuba patří Kristu!»“ prohlašuje jeden z tamních zainteresovaných křesťanů. 

„Církev zde skutečně roste,“ poznamenává další a hned dodává, že se zde církev stává skutečně majákem v temnotách. „Zakoušíme nyní veliké probuzení a růst církve.“

The Voice of the Martyrs, USA, červen 2022