Křesťané vypuzeni z kmenové komunity

Indie

4. prosince bylo v jedné vesnici v indickém státě Čhattísgarh násilně vypuzeno ze svých obydlí třináct křesťanských rodin, poté co se tito věřící odmítli zříci Krista. Šestašedesát rodinných příslušníků těchto křesťanských rodin bylo předvoláno před shromáždění vesnické rady do města Mungwal. Vesničané, kterým se křesťanská víra svých soukmenovců nezamlouvala, se je snažili přinutit k tomu, aby se víry v Ježíše Krista zřekli a vrátili se ke svému bývalému kmenovému náboženství.

Když se křesťané odmítli své víry vzdát, začali je rozhněvaní vesničané bít. Všechny rodiny pak byly ze své rodné vesnice vypovězeny a to včetně dětí a starých lidí. Vyhnaní křesťané tak byli přinuceni zanechat na místě své majetky a uchýlit se k ochotným příbuzným v jiných vesnicích. Třebaže byl celý incident oznámen na policii, úřady žádné opatření nepřijaly a nechaly věcem volný průběh.

Událost z Mungwal je součástí série nedávných incidentů, ke kterým došlo na různých místech státu Čhattísgarh, při nichž došlo k vypuzení kolem 150 rodin z jejich kmenových vesnických komunit.

The Voice of the Martyrs, Kanada, 22. prosince 2022

Křesťané vypuzeni z kmenové komunity

Vesničané v indickém státě Čhattísgarh bijí své křesťanské soukmenovce.