Křesťanský pastor znovu neprávem ve vězení

Indie

 

Pastor ze severní Indie zůstává již více než tři měsíce ve vězení, ačkoli měl být propuštěn na kauci. Podle jeho manželky na něho totiž hinduističtí extrémisté podali další falešné obvinění.

 „Procházíme těžkým obdobím a nevíme, kdy to všechno skončí,“ říká Preeti Masihová, jejíž manžel, pastor Vijay Masih, dovršil 7. února stý den ve vězení.

Tento pastor Evangelikální církve Indie (ECI), který byl duchovním kongregace ve Fatehpur  (stát Uttarpradéš), sice obdržel 16. ledna soudní rozhodnutí o propuštění na kauci, jenže další proti němu vznesená obvinění vedla k jeho opětovnému uvěznění. Vijah Masih byl zatčen 14. dubna 2022 a o tři dny později byl propuštěn na kauci, avšak 30. října byl zatčen znovu.

Pastor Masih a dalších 49 křesťanů v Hariharganj, lokalitě spadající pod Fatehpur, byli postupně zatýkáni od konce dubna, a to především na základě zákona o náboženské konverzi ― vešel v platnost v indickém státě Uttarpradéš koncem dubna 2021 ― ale i dalších zákonů. Prvotní trestní oznámení bylo podáno 15. dubna 2021 jedním činovníkem místní pobočky hinduistické a extrémistické organizace Vishva Hindu Parishad (VHP, název se překládá jako Světová hinduistická rada) a týkala se 35 jmenovaných a 20 neidentifikovaných křesťanů.

Pastor Masih a další zadržení křesťané, jejichž počet se ještě o několik jmen navýšil, čelí nyní novému trestnímu oznámení z 23. ledna tohoto roku podaném člověkem jménem Virendra Singh a týkající se 47 jmenovaných a 20 nejmenovaných křesťanů. Téhož dne pak ještě na tytéž křesťany podal udání jistý Sanjay Singh.

V obou případech jsou tito křesťané neodůvodněně obviňováni podle zákona o náboženské konverzi platícím ve státě Utterpradéš, společně s nepodloženými obviněními z padělání, podvodu a zločinného spolčování.

„Máme seznam 55 křesťanů, které máme zatknout, a 49 z nich je již ve vazbě. Pro dalších šest, co zbývají, máme zatykač ve stupni vylučující propuštění na kauci,“ uvedl pro agenturu Morning Star News (MSN) Santosh Kumar, vrchní inspektor na policejní stanici v Kotwali, spadající pod správu města Fatehpur.

Policejní inspektor také potvrdil, že všechna čtyři registrovaná trestní oznámení podaná od 15. dubna 2021 obsahují seznam týchž jmen, k nimž v posledních udáních ještě několik přibylo.

„Pokud těch šest, kteří ještě nejsou zatčeni, uteče před policií, máme příkaz podle paragrafů 82 a 83 trestního řádu k obstavení jejich majetku,“ dodal inspektor.

 

Útok na Zelený čtvrtek

 

Podle Preeti Masihové začal celý tento případ, když dav hinduistů na Zelený čtvrtek 14. dubna 2021 obklíčil místo, kde sbor pastora Masiha právě slavil sváteční bohoslužbu, a začal vykřikovat „Jai shree Ram“ (buď pozdraven pán Ráma). Skandující hinduisty přitom doprovázeli redaktoři lokálních médií. Extrémisté si také přinesli sebou visací zámky, kterými pak uzavřeli vstupní vrata do církevní budovy. Přítomní předáci VHP následně zavolali policii, stejně tak učinili i křesťané uvěznění ve své modlitebně.

Po příjezdu policejní důstojníci křesťanům řekli, aby zůstali v klidu a umožnili jim celou záležitost vyřešit, třebaže je ve skutečnosti přijeli zatknout.

„Opravdu jsme se zmýlili, když jsme věřili, že policie bude jednat podle práva,“ řekla Preeti Masihová agentuře MSN. „Oni si poznačili osobní údaje všech přítomných křesťanů: jména, čísla občanských legitimací, data narození, přechodné i stálé adresy.“

Podle jejích slov policisté následně křesťanům sdělili, že je odvezou na policejní stanici k výslechu a pak je propustí domů.

„Naivně jsme věřili policii a pětatřicet z nás se nechalo odvést a to včetně mého manžela Vijay.“

Zatímco křesťané čekali na stanici, důstojníci vypracovali tzv. První informační zprávu (zkr. FIR, na indickém subkontinentu policejní zpráva o oznámení a vyšetřování závažného deliktu) proti 35 identifikovaným a 20 neidentifikovaným křesťanům, kteří pak byli postaveni před soud. Devět z nich, jež byli vyššího věku, nebo měli fyzické onemocnění, se směli vrátit domů a zbytek – včetně žen a malých dětí – byl poslán do vězení.

Ještě téhož dne pak křesťané složili kauci a o dva dny později, 16. dubna, byli propuštěni z vězení.

Podle Preeti Masihové místní činovník VHP Himanshu Dikshit ve své stížnosti obvinil křesťany, kteří byli na inkriminované bohoslužbě, že násilně obrátili 90 hinduistů. Náčelník policejní stanice Amit Mishra pak zcela nepodloženě pro indické noviny ThePrint uvedl, že ECI byla silně zapojena do provádění násilných konverzí hinduistů i dalších Indů.

Mishra měl také prohlásit, že křesťané ke konverzím „používají nejrůznější lákadla, jako jsou příslib přijetí dětí do misionářských škol, práce pro mladé v místní misionářské nemocnici a v nevládních organizacích.“ Podle jeho slov křesťané „chodili do vesnic a poskytovali lidem finanční pomoc, anebo kupovali buvoly pro lidi, kteří si je nemohli dovolit“.

Náčelník stanice dále pro zmíněná média uvedl, že podle jeho odhadů bylo křesťany uvedenými ve FIR přivedeno takto ke konverzi 1000 až 2000 lidí.

Preeti Masihová ale tato obvinění rázně popírá s tím, že jde o veskrze vymyšlené příběhy.

„Žádné z obvinění, že jsme někoho sváděli či nutili k obrácení ke křesťanství, není pravdivé," řekla pro agenturu MSN. „Policie se nás na nic neptala. Policisté naslouchali pouze jednostranné stížnosti našich oponentů a pod jejich nátlakem provedli zatýkání.“

Edwin J. Wesley, právník a generální tajemník ECI, řekl, že vůdce VHP a jeho příznivci si celý příběh vymysleli. Případ označil za naprostý podvod.

"FIR je zcela nepravdivá a nepodložená," řekl Wesley agentuře MNS. "Pokud někdo navštíví zmíněný kostel, je zřejmé, že samotná kapacita kostela není větší než pro 60 lidí, takže ti, kteří byli přítomni v době útoku uvnitř kostela, také tvořili celkový počet lidí uvedených ve FIR."

Preeti Masihová také řekla, že ona a její manžel žili v míru s místními hinduisty a měli dobré vztahy se všemi.

"S našimi sousedy jsme dosud žili v srdečném vztahu již mnoho let," uvedla. „Na osobní úrovni jsme s nikým neměli problémy. Je velmi šokující a zároveň velmi bolestné vidět, jak naši sousedé mluví najednou proti nám. Jenomže to všechno je až od té doby, co přišli lidé z médií a dělali s našimi sousedy rozhovory. Najednou se objevují tyhle příběhy a jsme osočováni, třebaže je to vše zjevná nepravda, a neudělali jsme nic, abychom se stali terčem takových útoků.“

 

Historie protivenství

 

Tři policejní stanice ve Fatehpuru podaly od začátku roku 2022 nejméně sedm FIR na základě podnětných stížností od VHP nebo Bajrang Dal (hinduistická nacionalistická a militantní organizace, jejíž název se překládá jako Brigáda Hanumána) v nichž tvrdili, že se křesťané pokoušeli obracet dality a hinduisty za pomocí svodu, lsti, nátlaku a dalších podobných prostředků.

Většina z 35 křesťanů jmenovaných v prvotním protokolu FIR jsou zaměstnanci Broadwell Christian Hospital ve Fatehpur, 113 let staré křesťanské nemocnice založené v roce 1909. Policie předala 4. ledna oznámení řediteli nemocnice, Dr. Samuelu Mathewovi a dalšímu zástupci nemocnice Parminderovi Singhovi, aby policii poskytli dokumenty pro vyšetřování v souladu s FIR.

Podobný požadavek předala policie i správě Fatehpurské kanceláře křesťanské organizace World Vision International a biskupovi indické evangelikální církve v Prayagraj.

Dne 28. prosince byla předána samostatná oznámení hlavním představitelům křesťanské univerzity Sam Higginbottom University of Agriculture, Technology and Sciences (SHUATS, založena v roce 1910) v Prayagraj: rektorovi Dr. Jetti Oliverovi, jeho zástupci biskupovi Rajendra B. Lalovi a administrativnímu zástupci Vinod B. Lalovi, aby se písemně vyjádřili k případu v souladu s FIR. Oznámení bylo doručeno také vrchnímu pastorovi rev. dr. Paulu Sigamonymu, z biblického semináře ECI Church-Allahabad Bible Seminary v Prayagraj, ležícího asi sto kilometrů od Fatehpur.

Policie ve Fatehpur dne 20. ledna podala samostatné FIR proti osmi zástupcům jmenované univerzity v Prayagraj, včetně prorektora a dvou jeho zástupců, a to na základě obvinění ze zločinného spiknutí a porušení zákazu nezákonné náboženské konverze podle vládního nařízení z roku 2020.

„Jak zatýkání posledních deset měsíců pokračuje a místní skupina policejních důstojníků v Prayagraj vyšetřuje toto obvinění, každý den se objeví něco nového,“ uvádí Wesley z ECI.

„Věděli jsme, že tato záležitost je nepravdivá a brzy ve Fatehpur bude vyřešena, ale bohužel se rozšířila z Fatehpuru i do Allahabadu (nyní Prayagraj) a také do mnoha malých vesnic v okolí Allahabadu, kde se konají církevní shromáždění,“ říká Wesley. „Vyšetřovatelé se vyptávají ve vesnických společenstvích na datum jejich založení i na to, kdo má na starosti správní záležitosti.“

Podle Wesleyho se policie neomezuje jen na malé vesnice, ale také na velké instituce jako SHUATS nebo Allahabad Bible Seminary.

Mezitím se Preeti Masihová stará o jejich dvě děti ve věku dvanácti a deseti let. Naštěstí ji ECI dál vyplácí manželův plat. Svého muže smí navštívit dvakrát týdně a vždy ho povzbuzuje, aby v této zkoušce vydržel.

Pastor Masih vede církev ECI ve Fatehpur již třináct let.

Jistý zástupce z Indické komise pro náboženskou svobodu ze sekce pro evangelikální společenství uvádí, že k nárůstu falešných obvinění z podvodných konverzí v Indii přispěla zejména místní média.

„Skutečně násilná konverze není nic jiného než podvod a je to jen strašák, za kterým je pouze snaha vytvořit falešný příběh," říká zmíněný zástupce, který si ale přál zůstat v anonymitě. „A jsou to média, která hrají hlavní roli při vytváření takového vnímání křesťanské komunity. Pokud jde o násilné obrácení, v minulosti ani nyní nebyl, myslím, jediný přesvědčivý případ, neboť křesťané jsou následovníci Krista a věří v myšlenku sloužit, milovat a starat se jeden o druhého.“

Nepřátelský tón vlády Národní demokratické aliance vedené hinduistickou nacionalistickou stranou Bharatiya Janata proti nehinduistickému obyvatelstvu povzbuzuje hinduistické extremisty v několika částech země k útokům na křesťany. Podle zástupců lidsko-právních organizací se tak děje zejména od května 2014, kdy se k moci dostal současný premiér Naréndra Módí.

Na seznamu organizace Open Doors za rok 2023, který seřazuje padesátku zemí s nejhorším postavením křesťanů, figuruje Indie na 11. místě. Ještě v roce 2013 byla přitom tato země až na 33 pozici. Její postavení se tak od nástupu Módího k moci stále zhoršuje.

Morning Star News, New Delhi, 10. února 2023

Křesťanský pastor znovu neprávem ve vězení

Vstup do modlitebny ECI ve Fatehpur, městě v indickém státě Uttarpradéš.