Mladistvá nevěsta prodána vlastním manželem

Pákistán

V květnu minulého roku byla rodina nezletilé Nayab Gilly zdrcena, když poručnictví jejich třináctileté dívky bylo soudem svěřeno Saddámu Hayatovi, muslimovi, který ji přinutil přestoupit na islám, aby se s ní mohl oženit. Soud tehdy zamítl všechny důkazy týkající se její nezletilosti a sňatek prohlásil za právoplatný.

Případ vznikl tak, že kvůli pandemii přišel otec dívky Shahid Gill o krejčovskou dílnu a snažil se proto nějak zabezpečit rodinu. Zdálo se mu jako dobrý nápad, když Saddám Hajat, majitel místního kosmetického salonu, nabídl Nayab, žákyni sedmé třídy, aby pracovala jako jeho asistentka. Saddám, ženatý otec pěti dětí, řekl, že se k ní bude chovat jako ke svým vlastním dětem a pro nabízenou práci ji rovněž vyškolí. Každý den vyzvedával Shahidovu dceru z domova a po práci ji zase odvezl domů. Otci slíbil, že jí bude vyplácet měsíční mzdu 10 000 rupií (necelých 2000 Kč).

Po několika měsících však Saddám přestal dívce platit. Pak, 20. května, Nayab zmizela. Shahid i jeho žena šli do Saddámova domu, aby se na dceru zeptali. Ten jim sám pomáhal Nayab hledat, a dokonce rodičům radil při vyplňování policejního protokolu. Nařídil jim však, aby úřadům nic nesdělovali o jeho spojení s dívkou. Rodiče v té době věřili, že Saddám je důvěryhodný, a řídili se proto jeho pokyny.

26. května 2021 byli rodiče informováni policií, že jejich dcera je v azylovém domě pro ženy. Soudní dokumentace tvrdila, že již dosáhla devatenácti let a před měsícem dobrovolně konvertovala k islámu. Dále se v soudních dokumentech tvrdilo, že dívka prý byla ohrožena na životě, a proto musela být oddělena od své křesťanské rodiny. Osvědčení o jejím manželství se Saddámem bylo registrováno dne, kdy se ztratila.

Během soudního slyšení Nayab tvrdila, že si přeje zůstat se Saddámem a údaje v soudní dokumentaci prohlásila za pravdivé. Dne 31. května soudce bez jakýchkoli otázek přijal údaje obsažené v soudní dokumentaci a rozhodl v neprospěch rodičů. Nayab pak mohla odejít se Saddámovou rodinou. Soudce současně odmítl uznat rodiči předložený rodný list za důkaz jejího věku, a nenařídil ani provést ověření skutečného stáří dívky biologickými testy. Církevní představitelé, kteří se o této situaci dozvěděli, pak opatřili křesťanské rodině bezplatnou právní pomoc.

O rok později se rodiče Nayab dověděli, že jejich dcerka byla nejspíše svým manželem prodána. Saddam údajně prohlašuje, že dívka utekla s jeho mladším bratrem, a žije s ním neznámo kde. Avšak podle jiných zdrojů se rodiče dověděli, že ve skutečnosti Saddám jejich dceru prodal neznámé osobě.

Křesťanská rodina ze strachu o bezpečnost dcery proto požádala o pomoc soud. Nejvyšší soud v Láhauru 25. července rozhodl, že Saddám má do 27. července předvést Nayabu k soudu. Podle dívčina otce se verze Saddámova příběhu mnohokrát změnila. „Policie teď alespoň věc prošetří a my budeme vědět, jestli je naše dítě v bezpečí, nebo ne,“ prohlašuje Nayabin otec.

Proti loňskému rozhodnutí soudu se rodiče dívky odvolali již dříve. Odloženo bylo hned první slyšení, které se mělo konat loňského 11. listopadu. K dnešnímu dni je tak stále toto odložené jednání nevyřízené. Je smutné, že v Pákistánu běžně dochází k situacím násilných konverzí a sňatků, třebaže jsou nezákonné.

The Voice of the Martyrs, Kanada, 28. července 2022