Naděje křesťanům, kteří přežili teroristické útoky

Šrí Lanka

S každým dalším novinovým titulkem se v průběhu posledních tří let může zdát rok 2019 neodvratnou minulostí. To však úplně neplatí pro křesťany přeživší velikonoční teroristické útoky na Srí Lance, kteří mají tuto hroznou událost stále před očima. „Útoky, ke kterým došlo na onu velikonoční neděli, ovlivnily zdejší církev nejrůznějším způsobem,“ prohlašuje tamní pracovnice Hlasu mučedníků Yamini Ravidranová.

Těm, kteří útoky přežili, se dostalo traumatologické pomoci hlavně díky kanadské kanceláři Hlasu mučedníků a Křesťanské evangelikální alianci Srí Lanky. Globální podpora mezinárodní křesťanské komunity tak dodnes pomáhá 95 křesťanům postižených při těchto teroristických útocích.

„Vypracovali jsme tříbodovou strategii zaměřenou na okamžitou lékařskou pomoc a na řešení dalších mimořádných okolností, které po výbuších nastaly,“ říká Ravindranová.

„Lékařská asistence se netýkala jen operací, ale v mnoha případech věřící potřebovali ošetřovatele, někteří s vážným trvalým postižením.“

Dnes přeživší křesťané vyznávají, že se jejich víra od té doby prohloubila, a nyní mají také nové příležitosti. Angelica, matka dvou dětí, vyučovala v okamžiku výbuchu v nedělní škole. „Utrpěla vážné zranění mozku a míchy a mj. přišla o řeč,“ líčí její situaci Ravindranová. „Za pomoci našich partnerů, zejména z OSN, jsme jí zajistili několik rozhodujících operací. Byla silně ochrnutá a nyní již dokáže hýbat prsty.“

Bombové útoky také oslepily jednu malou holčičku, která se však nevzdává naděje. „Debbie přišla při útocích o oba rodiče. Kdybyste ji potkali dnes, nikdy by vás nenapadlo, že prošla takovým trápením. Je jedinou osobou ve své rodině, která si po tom všem uchovala víru,“ prohlašuje Ravindranová. „Kvůli další léčbě ji chceme odeslat do Indie, neboť stále existuje nepatrná naděje, že by se jí mohlo vrátit kolem pěti procent zraku. A třebaže zdejší oční specialista o úspěchu operace pochybuje, sama Debbie prohlašuje: «Ne, pokud nějaká možnost je, jsem si jistá, že to pro mě Bůh učiní,»“ uzavírá svůj komentář zástupkyně Hlasu mučedníků.

Hlas mučedníků, Kanada, květen 2022