Nový start ve své vlasti

Írák

       Teroristická organizace Islámský stát (IS) vyhlásila před několika lety v části Iráku svůj „chalífát“. Křesťané byli tehdy zabíjeni, jejich domy ničeny a vypalovány. Bezpočet iráckých křesťanů musel proto ze svých bydlišť uprchnout. Když v roce 2016 byla velká část teroristy ovládaných území znovu osvobozena, začali se do svých domovů vracet také křesťané. Mnohdy však nacházeli ze svých někdejších obydlí jen ruiny.

       Německý Hlas mučedníků (HMK) díky spolupráci s další partnerskou organizací pomáhá těmto křesťanům v návratu a budování nové existence, a to především podporou při opravách, výstavbě a zařizování jejich obydlí. Tímto způsobem chce HMK dodat těmto křesťanům naději do budoucnosti a povzbudit je, aby opětovně nabyli ve víře přesvědčení, že mohou a že chtějí v Iráku znovu začít žít. Za tímto účelem je třeba rovněž posilovat i tamní církevní společenství.

       Pamatujme ve svých modlitbách na irácké křesťany, kteří se navracejí do své vlasti, aby je naplňovala nová naděje a byli tak i svému okolí živoucími svědky o moci víry v Ježíše Krista.

– Stimme der Märtyrer, leden 2024, Německo   

Nový start ve své vlasti

Po svém návratu zjišťuje řada iráckých křesťanů, že jejich obydlí jsou neobyvatelná.