Nový zákon omezuje křesťanské rodiče

Kuba

 

Po referendu v září 2022 vstoupil na Kubě v lednu tohoto roku v platnost nový rodinný zákoník, který zrušil koncept rodičovské péče a namísto toho stanovil rodičům odpovědnost vychovávat děti v souladu se socialistickou ideologií kubánské vlády. Zprávy od zainteresovaných pracovníků uvádějí, že tato změna v zákoně činí z kubánských dětí v podstatě svěřence státu a upírá rodičům právo vychovávat své potomky v křesťanském náboženství. Křesťanští představitelé varují, že nový zákon může kubánský režim využívat, aby rodiče omezoval v jejich úsilí předávat křesťanskou víru dalším generacím.

Církve a jednotliví křesťané na Kubě čelí neustálému tlaku ze strany vlády, která je stále oddaná ateistické ideologii komunismu a vnímá církve jako hrozbu revoluce, kterou v 50. letech zahájili Fidel Castro a Che Guevara. Církevní budovy jsou pravidelně konfiskovány a bourány, duchovní a církevní představitelé jsou různě popotahováni a zatýkáni, a křesťanům jsou nezřídka upírány pracovní a vzdělávací příležitosti. Navzdory těmto překážkám se věřící stále scházejí v neoficiálních domácích shromážděních a křesťanská komunita na Kubě se díky statečným evangelizačním snahám trvale rozrůstá.

 Již předchozí rodinný zákoník vytvářel pro křesťanské rodiny různé překážky. Například kubánské děti musí navštěvovat státní školy, kde jsou vyučovány v souladu se socialistickou ideologií, a rodiče, kteří by tomu chtěli odpírat, mohou být zatčeni. Křesťanští představitelé na Kubě upozorňují, že nová legislativa může vládě umožnit odebírat děti z křesťanských rodin nesouhlasících s oficiální ideologií.

The Voice of the Martyrs, USA, září 2023

Nový zákon omezuje křesťanské rodiče

Křesťanští rodiče na Kubě zůstávají odhodláni vychovávat své děti v křesťanské víře, přestože čelí rostoucímu tlaku ze strany ateistické komunistické vlády země.