Nový zákon omezuje neziskové skupiny

Kyrgyzstán

 

Organizace pro lidská práva jsou opatrné vůči novému návrhu zákona, který prochází kyrgyzským parlamentem a 25. října tohoto roku prošel prvním čtením. V případě jeho uvedení v platnost by legislativa vyžadovala, aby se nezisková organizace nebo skupiny pro lidská práva přijímající mezinárodní finanční prostředky, registrovala na ministerstvu spravedlnosti jako „zahraniční zástupce“. Tento zákon by se zaměřoval na jakoukoli organizaci zabývající se „politickou činností“, kterou navrhovaná právní úprava definuje jako „činnost zaměřenou na změnu státní politiky a utváření veřejného mínění pro tyto účely“.

Pokud bude zákon schválen, umožní vládě zapojit se do všech vnitřních aktivit organizace s cílem zajistit, že jsou v souladu s jejich stanoveným účelem. Pokud se zjistí, že organizace „nabádá občany k odmítnutí plnění občanských povinností, nebo k páchání jiných protiprávních činů“, hrozí odpovědným osobám až deset let vězení.

Vágní formulace legislativy spolu s rizikem zneužití vyvolaly obavy lidskoprávních organizací a OSN. Mluvčí Vysokého komisaře OSN pro lidská práva označil tento navrhovaný zákon za „špatně definovaný, nepřesný a otevřený subjektivnímu výkladu“. Dále dodal, že by mohl být použit pro „selektivní stíhání legitimní obhajoby lidských práv“.

Zatímco kyrgyzské zákony slibují dodržování náboženské svobody, ve skutečnosti byla na církve a praktikování náboženství uvalena četná omezení.