O národním svátku voodoo zničen kostel

Benin

Mnoho obyvatel západoafrické země Benin, která je považována za místo zrodu starověké kmenové víry vodun (v domorodém jazyce značící „duch“), se stále uchyluje k tomuto primitivnímu náboženství svých předků. Někdy je tato víra běžně ztotožňována s voodoo, které je z ní odvozeno. Toto náboženství běžně používá k odvrácení zla zvířecí oběti a různé talismany. V Beninu je natolik rozšířená, že se 10. leden slaví jako Národní den vodunu.

Když se místní křesťané žijící v malém městě v centru Beninu odmítli zúčastnit těchto národních oslav, vypálila skupina radikálních stoupenců vodunu jejich církevní budovu do základů. Po útoku pastor církve prosí o modlitby: jednak aby lidé z vesnice byli vysvobozeni z duchovních pout vodunu, dále aby jeho sbor i navzdory protivenství rostl a zničená modlitebna byla brzy znovu vystavěna.

― The Voice of the Martyrs, Kanada, 16. března 2023