Odsouzen za „rušení veřejného pořádku“

Súdán

3. dubna se členové jednoho sboru v súdánském státě Gezira právě scházeli ke společnému shromáždění, když jim islámští militanti zabránili ve vstupu do budovy. Křesťané se však sešli ke společné modlitbě venku na dvoře. Když se věřící snažili shromáždit následující týden, narušili jejich bohoslužbu útočníci znovu. Během tohoto druhého incidentu vyvlekli násilníci z budovy pastora Estefanose a surově ho zbili. Při útoku byly zraněny také tři ženy.

Jedním z útočníků byl i muž sloužící u policie. Ten později podal na pastora Estefanose žalobu, že „narušuje veřejný pořádek“. Při soudním přelíčení z 25. dubna byl shledán vinným jak pastor, tak i jistý Ibrahim Kodi, muž, který nejvíce pastora tloukl, a oběma mužům byl pak shodně vyměřen trest jednoho měsíce vězení.

V předchozích případech bylo křesťanům bráněno v přístupu do prostor vlastněných katolickou církví, které však používali se svolením majitele i další křesťanské denominace a organizace. 21. února byli zatčeni dva církevní představitelé na základě tvrzení, že nemají oprávnění budovu používat, přestože k tomu měli povolení i od místního uličního výboru. Zástupci tamní komunity se totiž snaží bránit používání této budovy k jakémukoli náboženskému užití, a to kvůli trvalým sporům mezi muslimy a křesťany. 

― The Voice of the Martyrs Canada, 28. dubna 2022