Oslepenou dívku čeká další operace

Šrí Lanka

Elisha Debbie a její rodina se zúčastnili bohoslužby na velikonoční neděli v Zion Church, Batticaloa. Bylo kolem 7:30, když pro ni a jejího bratra Rufuse začala nedělní škola. Po skončení nedělní školy, asi v 8:30, celá rodina snídala v prostorách sborového knihkupectví. Někdy v této době vešel do kostela také její bratr Rufus. A právě v tom okamžiku odpálil před kostelem poblíž knihkupectví sebevražedný atentátník svoji nálož. Elíšova teta říká, že tlaková vlna mrštila všechny tři proti zdi. Matka Debbie zemřela okamžitě, zatímco její otec byl s vážnými zraněními převezen do nemocnice, kde však po několika dnech také zemřel.

Protože Rufus byl již uvnitř uvnitř kostela, zranění se mu vyhnulo. Elisha Debbie byla v místní nemocnici sedm dní a pak byla převezena do nemocnice v Colombo, kde podstoupila několik operací, při kterých jí lékaři odstranili střepiny z hlavy a žaludku. Zde byla hospitalizována celkem 52 dní. Debbie utrpěla také vážné zranění na noze, ale nejhorší bylo poškození obou očí, v důsledku čehož zcela oslepla. Později lékaři navrhli, že jedno oko by mohlo být operováno, a doporučili dívku odeslat na operaci do zahraničí.

Když Debbie prodělala v říjnu 2019 vyšetření na CT, bylo zjištěno, že má v hlavě tekutinu, což vyžadovalo okamžitou operaci. Finanční pomoc na zaplacení operace tehdy nabídla Křesťanská evangelikální aliance Srí Lanky (NCEASL). Od operace ušla Debbie dlouhou cestu, a nyní může být i fyzicky aktivní. Bůh jí dal skutečně sílu k velké míře samostatnosti.

Rodina posílá Debbie také na lekce Braillova písma, aby jí dlouhodobě pomohla ve vzdělávání. Za tím účelem byl i přizván speciální instruktor, který zrakově postižené vyučuje na místní univerzitě. Dosud však dívka navštěvuje jen soukromé hodiny a ještě nezačala chodit do školy. NCEASL pomáhá rodině tím, že kryje náklady na výuku Braillova písma. Debbie nadále chodí na pravidelné lékařské prohlídky a její celkový stav se trvale zlepšuje.

NCEASL původně přislíbila poslat Debbie do Indie, neboť tamní lékaři sdělili, že by přece jen mohla existovat naděje na operaci k částečnému navrácení zraku. Avšak po provedení několika testů byl učiněn závěr, že šance je velmi malá. Navíc bylo zjištěno, že v mozku je ještě voda, kterou bude třeba odstranit. Proto nyní zvažujeme možnost podpořit u dívky další operativní zákrok. Ovšem se zdejší pokračující ekonomickou krizí se věci značně komplikují. V použitelných devizových rezervách celé země je pouze 50 milionů dolarů a situace je zoufalá. Jelikož je Srí Lanka závislá na dovozu, mnoho zboží chybí, k němuž patří především léky. Nemocnicím již docházejí základní medikamenty a mnozí lidé umírají na jinak léčitelná onemocnění. Čekáme tedy na potvrzení nemocnice a lékařů, abychom provedli další nezbytné kroky.

The Voice of the Martyrs, Kanada, 19. června 2022