Pastor v domácím vězení na základě falešných obvinění

Kuba

       Díky své službě pro veřejnost se pastor Dizzis Ramos stal terčem kubánských vládních úředníků ve své ateistické komunistické zemi. Slouží své místní komunitě prostřednictvím stavebních projektů pro starší lidi v nouzi. Začátkem tohoto měsíce byl společně s dalším pastorem obviněn z údajného falšování účtenek poté, co legálně zakoupili cement pro stavební projekt.

       Pastor Ramos byl umístěn do domácího vězení a druhý pastor byl vzat do vazby. Nemohou se také spojit s právníkem, který se jejich případem zabývá. „Vše nasvědčuje tomu, že jde o past, která má zastavit práci pastora Dizzise Ramose, která má velký pozitivní dopad na komunitu, kde je pastorem,“ řekl náš spolupracovník. "Byla by to další z těch nešťastných událostí, které se snaží omezit vliv kubánské církve ve společnosti."

       Pane Ježíši, kéž naši bratři i jejich rodiny zakouší tvoji přítomnost, dej jim pocítit, že se za ně modlíme, kéž prožívají tvůj pokoj. Ukazuj jim možnosti pro evangelizaci, dej jim smělost sdílet radostnou zvěst se svými spoluobčany. Kéž tvůj lid na Kubě roste ve své víře, dávej jim moudrost při práci ve skryté službě. Pane, dávej jim radost uprostřed utrpení a schopnost odpouštět a milovat své pronásledovatele. Kéž jsou hluboce zakořeněni ve tvém Slově. Amen.

Pastor v domácím vězení na základě falešných obvinění

Pastor Dizzis Ramos se svou ženou Nidiou. Pastor Dizzis se stal terčem kubánských úřadů kvůli svému křesťanskému svědectví.