Pastor zatčen za kontroverzní poznámky

Šrí Lanka

 

Pastor Jerome Fernando je duchovním sboru Glorious Church ve srílanském městě Katunayake. Vedle své běžné činnosti pastora se rovněž často účastní evangelizačních setkání v různých zemích světa. Jelikož jde o známého křesťanského představitele, poslouchají jeho poselství nejen účastníci přímých shromáždění, ale mnoho dalších je sdílí i v online prostoru.

V jedné takové promluvě z konce května hovořil pastor Jerome o rozdílech mezi křesťanstvím a náboženstvími, ke kterým se na Srí Lance hlásí většina tamního obyvatelstva. Po vyslechnutí jeho poselství však vznesli jeho odpůrci obvinění, že pastor Jerome svým vyjádřením urazil buddhismus, hinduismus a islám. Různé buddhistické skupiny pak začaly vyvíjet tlak na policii, aby proti pastorovi bylo vzneseno obvinění, že podněcuje nenávist mezi náboženskými skupinami, a jedná tak v rozporu s uzákoněnou mezinárodní úmluvou o občanských a politických právech (ICCPR).

Zanedlouho po uveřejnění kontroverzního poselství odcestoval pastor Jerome na plánovanou cestu do Singapuru a odtud pak do Velké Británie. Ještě během této cesty uveřejnil video, na kterém se snažil omluvit všem, které mohla jeho slova urazit nebo zmást. Navzdory této omluvě však kampaň proti němu pokračovala. A když se následně pastor Jerome vrátil 14. prosince na Srí Lanku, policie ho zatkla. Prokurátor k jeho případu prohlásil, že považuje za evidentní, že pastor ve svých kázáních „podněcoval nenávist“.

V reakci na pastorovo zatčení vydala Národní evangelikální rada Srí Lanky tiskové prohlášení, které obsahuje následující stanovisko: „Jeho zatčení podtrhuje obavy týkající se rostoucí nesnášenlivosti vůči svobodě projevu a pokračujícího zneužívání § 3 odst. 1 zákona ICCPR...k potlačení svobody projevu v zemi.... Věříme, že podpora prostředí, kde jednotlivci mohou vyjadřovat své názory beze strachu z odvety, je zásadní podmínkou zdravé a pevné demokracie.“

Přestože je Srí Lanka demokratickým státem, mezi převážně buddhistickou sinhálskou populací a většinově hinduistickými Tamily probíhají etnické a náboženské boje. Tlak členů těchto prominentních náboženských skupin často způsobil problémy církvím v komunitách po celé zemi.

The Voice of the Martyrs, Kanada, 7. prosince 2023