Podpora malých živností pro křesťanské vdovy

Bangladéš

Stát se v Bangladéši vdovou znamená více než jen ztratit manžela. Je tím ohrožena také samotná obživa rodin. Z tohoto důvodu podporuje německý Hlas mučedníků prostřednictvím partnerské organizace křesťanské vdovy při zakládání soukromých živností tzv.„mikrofirem“. Cílem tohoto projektu je, aby tyto ženy po vyškolení a zavedení svých živností si dokázaly vydělat na živobytí a získaly tak soběstačnost. Začátek tohoto nového projektu se kvůli dopadům epidemie koronaviru značně zkomplikoval. Přesto již řada vdov úspěšně zahájila a provozuje své nové podnikání.  K nim patří i vdova Philemina, která kvůli nemoci přišla nejen o manžela, ale také o nejstaršího syna. Skutečnost, že si nyní zajistila vlastní příjem a soběstačnost, je pro ni velkým povzbuzením. Pamatujme v modlitbě na tyto potřebné bangladéšské křesťanské ženy.

Stimme der Märtyrer, říjen 2022