Pokuty za misijní aktivity

Kyrgyzstán

 

Během několika incidentů z konce března čelili křesťané z úředně registrovaných společenství v Kyrgyzstánu pokutám za provádění „nelegálních misionářských aktivit“. Zprávy o policejních zátazích nebyly až do nedávna uveřejňovány kvůli obavám z odvety.

26. března provedla Státní komise pro náboženské záležitosti (SCRA) spolu s několika policisty razii v katolickém kostele sv. Mikuláše v Talasu. Lidé, kteří odcházeli z večerní mše, byli ozbrojenými policisty donuceni vrátit se zpět do budovy. Tam dostali křesťané příkaz setrvat, dokud dvě jeptišky nepodepíší přiznání, že se snaží „šířit svoji ideologii“, a tak provozují „nezákonnou misijní činnost“. Oběma ženám pak byla jednotlivě vyměřena pokuta odpovídající průměrné dvoutýdenní mzdě.

Ve stejný den, kdy došlo k razii v katolickém kostele, vtrhlo podobné úředně policejní komando také do protestantského kostela, a to navzdory skutečnosti, že se jednalo o řádně registrované společenství. Při razii byly přítomným dvěma zahraničním křesťanům vyměřeny pokuty. Z bezpečnostních důvodů však o tomto incidentu nelze uvádět žádné další podrobnosti.

Katolická církev se proti postupu orgánů v Talasu následně odvolala, ale bez účinku. SCRA navíc varovala katolickou administrativu dohlížející na kongregace v zemi, že jakékoli další podobné „porušení“ by mohlo vést ke zrušení národní administrativy katolické církve. Vládní úřady současně odmítly své činy a hrozby jakkoli dále komentovat.

The Voice of the Martyrs, Kanada, 10. srpna 2023