Policie zasahovala při útoku militantního davu

Pákistán

V neděli 7. srpna musely bezprostředně stovky křesťanských rodin v Láhaur uprchnout ze svých domovů. Ze svých obydlí totiž křesťané zpozorovali, jak se od města blíží velký dav, který pochodoval směrem k jejich kostelu. Naštěstí díky včasnému příjezdu policie k násilí a drancování nakonec nedošlo.

Podle pastora Gulzara Gilla, který spravuje tamní presbyteriánský sbor, k nim někdy v půl druhé odpoledne dorazila zpráva, že k budově kostela mají namířeny stovky militantních muslimů, provolávající protikřesťanské slogany. Naštěstí policisté dorazili na místo včas a střetli se s vůdcem extrémistů Hafizem Aslamem ještě dříve, než zástup dorazil k budově kostela. Díky rychlému zásahu policie tak vyhrocená situace postupně de-eskalovala.

Vzniklé pobouření vyvolal jeden mládežnický seminář na téma „falešní proroci“, který se uskutečnil v tomto sboru. Muslimští vůdci zřejmě nepochopili zacílení semináře a považovali jej za svatokrádežný. Za asistence policie pak pastor Gulzar mohl výtržníkům vysvětlit, čeho se seminář ve skutečnosti týkal, a omluvit se za způsobenou hořkost. Místní křesťané pak s muslimskými vůdci podepsali vzájemnou dohodu, která by měla udržet v oblasti atmosféru porozumění.

Kongregace pastora Gulzara je v celé oblasti pouze jedinou církví a čítá kolem 250 místních křesťanských rodin. Většina křesťanů již navštěvuje tento sbor mnoho let, avšak takto vyostřenou situaci ještě nepamatují. Naneštěstí i přes podepsanou úmluvu zde jisté napětí přetrvává kvůli těm jedincům, kteří již po dlouhou dobu všemožně brání tamním křesťanům svoji víru praktikovat. Kvůli tomu někteří křesťanští muži odeslali své ženy a děti k příbuzným, kde by byly ve větším bezpečí, než možnost násilné konfrontace úplně pomine.

V rozhovoru o tomto incidentu prohlásil Chaudry Bola Masih, jeden z laických křesťanských představitelů: „K naší lítosti nenávist a diskriminace křesťanů i dalších náboženských menšin zde narůstá a vláda situaci nejen že nezvládá, ale provádí k tomu všemu politiku, která zášť vůči křesťanům ještě zesiluje. To vše dělá náboženským menšinám v Pákistánu ze života peklo. Žijí ve strachu a obavách o budoucnost svých dětí.“

The Voice of the Martyrs, Kanada, 18. srpna 2022