Proměněn Božím Slovem

Sierra Leone

       Pastor Usman kdysi praktikoval čarodějnictví. "Zabil jsem mnoho lidí," řekl. Jednoho dne navštívil jeho vesnici pastor a zvěstoval Usmanovi evangelium. Poselství o Kristově odpuštění zcela změnilo Usmanovo srdce. "Bylo to pro mě velmi těžké opustit svoji čarodějnickou praxi," řekl. "Tato dobrá zpráva však zněla nadějně,  že bych mohl být vysvobozen ze zla, ve kterém jsem byl. Pastor mi řekl, že cokoli jsem udělal, Bůh mi odpustí." Poté, co Usman obdržel adio-Bibli, byl nadále proměňován Božím slovem. "Poslouchal jsem to nejprve tajně," řekl. „To, co opravdu upoutalo moji pozornost, bylo, jak Ježíš v Matoušově evangeliu řekl, že bychom měli milovat své bližní, jako Bůh miloval nás. Tohle mi opravdu přirostlo k srdci."

       Když se ostatní v Usmanově komunitě dozvěděli, že opustil své okultní praktiky, spikli se, aby ho zabili a obklíčili jeho dům. Usman se modlil a podařilo se mu utéct. Nyní pokračuje v používání audio Bible, která mu pomáhá zapamatovat si slova Písma.

Proměněn Božím Slovem

Pastor Osman nyní používá audio Bible k šíření evangelia.