Prostor pro evangelium

Myanmar

Mladí křesťané, kteří přišli ke Kristu z jiného náboženského prostředí, žijí ve většinovém a na buddhismu si velmi zakládajícím Myanmaru pod velkým tlakem nejen ze strany buddhistů, ale i muslimů. Shromáždění a setkávání jsou tam často výslovně zakazovány. Z tohoto důvodu Německý Hlas mučedníků společně s jednou partnerskou organizací koupily v Myanmaru pozemek, na kterém pak bylo postaveno misijní středisko. Díky Boží pomoci měl celý projekt hladký průběh. V důsledku toho získala nyní tamní křesťanská komunita prostor pro bohoslužby a další setkávání. A budova může také pochopitelně sloužit jako výchozí bod pro misijní úsilí.

Pamatujme ve svých modlitbách na nové věřící v Myanmaru, kteří přišli k víře v Krista z různých náboženství. Nechť jim je toto nové středisko místem povzbuzení i posilou v jejich zápasech víry.

Stimme der Märtyrer, Německo, listopad 2022

 

Prostor pro evangelium

Toto nové misijní středisko ― ve výstavbě (nahoře) a konečně dokončené (dole) ― nabízí nyní tamním křesťanům nové možnosti.