Rozhněvaný dav přinutil sbor k setkávání jen po internetu

Indonésie

 

16. září se v časných ranních hodinách v indonéském městě Depok shromáždil zástup asi padesáti lidí. Před vstupem do budovy, ve které konala své bohoslužby kongregace Maranatha Chapel, bušili srocení odpůrci hněvivě na vrata a snažili se vyvolat co největší pozdvižení. Naštěstí se v té době v kostele žádné shromáždění nekonalo a tak se zástup postupně rozešel.

V důsledku tohoto incidentu se členové kongregace cítili ohrožení, a začali se proto obávat napříště svá shromáždění v budově pořádat. Církev si tyto prostory pronajala jen nedávno a první bohoslužby se zde konaly teprve předchozí neděli. I když sbor splnil všechny potřebné podmínky, někteří místní lidé nesli vznik nové křesťanské kongregace s velkou nelibostí.

Po diskuzi s úřady se proto křesťané rozhodli po dobu dvou týdnů pořádat shromáždění jen online, dokud nebudou vyřízeny všechny náležitosti. Sbor si dosud vždy pronajímal komerční budovy, včetně současného zařízení, protože k tomu není potřeba žádné povolení. Křesťané se však rozhodli přistoupit k úřednímu procesu ve snaze zmírnit jakékoli napětí.

Křesťanské církve jsou v Indonésii cílem útoků islamistických skupin a jejich snaha o úřední registraci je často náročný, řadu let trvající proces, což platí zejména na úrovni provinčních vlád.

The Voice of the Martyrs, Kanada, 5. října 2023