Rychlá pomoc uprchlíkům v Turecku

Turecko

 

Miliony uprchlíků z okolních zemí žijí v Turecku ve veliké nouzi, bez možnosti práce a plné soběstačnosti. V jistém velkém tureckém městě pobývá asi třicítka íránských utečenců, které jedna z našich partnerských organizací podporuje věcmi každodenní potřeby, čímž k nim bez zbytečných komplikací přichází okamžitá pomoc. Podpory našeho partnera se jim dostává také při hledání cesty do křesťanského společenství. Několik utečenců již skutečně víru nalezlo a nechalo se pokřtít. Pamatujme v modlitbách na tyto uprchlíky, aby se zakoušením Boží péče posílili ve víře. Modleme se rovněž za ty, kteří se již nechali pokřtít, aby jejich víra rostla a upevňovala se.

Stimme der Märtyrer, Německo, květen 2022