Synové opustili svého otce, který se stal křesťanem

Laos

Když Dong uvěřil v Pána Ježíše Krista, jeho dospělí synové se rozzlobili, že se rozhodl pro něco, co oni považovali za cizí náboženství. Odstěhovali se z jeho domu a vzali si veškerou jeho zemědělskou půdu a zásoby pro sebe, takže mu nezbyla žádná možnost si něco vypěstovat nebo si nějak vydělávat. Dong se odvolal k náčelníkovi vesnice, který však řekl, že jeho synům domluví pouze v případě, že Dong bude souhlasit s tím, že se vzdá své křesťanské víry. Dong se však své víry v Krista nezřekl. Odmítnutí ze strany rodiny a komunity je v Laosu běžnou formou pronásledování.

Synové opustili svého otce, který se stal křesťanem

Dongovi synové mu ukradli půdu a živobytí.