Tajní křesťané odhaleni a zabiti

Severní Korea

 

Severní Korea je bezesporu pro Ježíšovi následovníky jedním z nejnebezpečnějších míst na světě. Jeden ze spolehlivých kontaktů organizace Open Doors nedávno přinesl zprávu o tragické události týkající se jistého podzemního křesťanského společenství, čítajícího několik desítek členů, které se podařilo severokorejské policii vyslídit. Všichni tito křesťané byli popraveni. Pamatujme v modlitbách za všechny další věřící, kteří Ježíše v této zemi následují, ať to pro ně znamená cokoli.

Když se křesťané v Severní Koreji sejdou k modlitbě, vědí, že tím mimořádně riskují. Veškerá podobná setkání musí zůstat v naprostém utajení. Jakmile by vyšlo najevo, že se jedná o křesťany, buď jsou rovnou zabiti, anebo skončí v pracovních táborech, kde panují naprosto nelidské podmínky. Po mnoha letech klesla sice Severní Korea na seznamu zemí s nejhorším pronásledováním křesťanů (podle organizace Open Doors) na druhé místo, ovšem ve skutečnosti je zde perzekuce ještě horší, než byla dříve.

 

Velký zásah proti podzemní církvi

Toto pronásledování je částí velkého zásahu proti podzemní církvi v jisté oblasti Severní Koreje, kterou však z bezpečnostních důvodů nemůžeme blíže specifikovat. Tito tajní věřící se sešli ke společnému shromáždění, avšak zanedlouho dovnitř vtrhla tajná policie a všechny přítomné zatkla. Předpokládá se, že kromě popravených členů této podzemní církve byli následně odesláni jejich rodinní příslušníci do pracovních táborů pro politické vězně. Jejich počet může podle odhadů přesahovat stovku lidí. Patří k obecné praxi i zastrašovací taktice severokorejského režimu nepostihovat pouze pachatele, ale rozšířit trest i na jejich nejbližší rodinné příslušníky.

Zdroj, který tuto zprávu přinesl, také hovoří o tom, že je nanejvýš pravděpodobné, že místo i čas setkání podzemní církve bylo tajné polici předem oznámeno.

V Severní Koreji je přísně zakázáno uctívat jakéhokoli jiného boha, vyjma příslušníků dynastie Kimů. Křesťanství je považováno za hrozbu jak pro stát, tak pro rodinu tamního diktátora. Bdělost severokorejského režimu se poslední dobou ještě zintenzivnila, zřejmě z obav nad možnou vzpourou kvůli pandemii Covid-19. Na konci roku 2020 byl vydán zákon namířený proti „reakčním myšlenkám“ a s ním se vystupňoval i dohled nad zdroji externích informací, jako jsou videa či rozhlasové vysílání, a navýšily se i tresty za případná porušení. Tento zákon pak ještě více zkomplikoval členům podzemních církví již tak enormně těžkou situaci.

― Open Doors, 22. března 2022